Curso de iniciación á música para nenos e nenas de 3 a 7 anos impartido por Andrea Iglesias, mestra con ampla experiencia en formación musical orientada a nenos, actualmente expecializándose en pedagoxía musical polo Conservatorio Superior da Coruña

Curso para rapaces de 3 e 5 anos
- Desenvolvemento do control motriz das extremidades seguindo o compás da música.
- Descubrimento das posibilidades rítmico-musicais das palabras.
- Distinción entre música e ruido.
- Achegamento á lectura a traveso da música.
- Desenvolvemento da expresión musical por medio de cancións.
- Aprendizaxe do ritmo utilizando como instrumento o seu propio corpo.

Curso para rapaces de 6 e 7 anos
- O corpo como instrumento musical.
- Desenvolvemento de habilidades e destrezas motrices básicas a traveso da música.
- Apreciación das cualidades do son por medio da canción e do xogo.
- Fabricación de instrumentos musicais.