Para inscribirse no curso tes cubrir o formulario que tes a continuación ou ben chamar ó Conservatorio en horario de 9.30 a 13.30 horas ata o venres 4 de xullo. O teléfono do Conservatorio é o 981 44 00 24.

Ademáis tes que aboa-la cuota de inscrición.
- No caso dos cursos de piano e percusión, esta cuota é de 10 euros que terás que pagar no Concello levando este impreso taxas.odt ou este taxas.pdf cuberto por triplicado.
So debes cubrir o teu nome en "Recibín de", elixir o curso en "DETALLE DA LIQUIDACIÓN" e poñer a data.

- No caso do obradoiro de novas tecnoloxías aplicadas á música a cuota é de 60 euros, salvo se es socio da A.NN.PP.AA. 'O Eume', que é de 20 euros. Terás que facer un ingreso na conta da A.NN.PP.AA 'O Eume':
2091 - 0230 - 20 - 3000135369 de Caixa Galicia, indicando o nome e apelidos do alumno.

Se tes algunha dúbida, non deixes de achegarte polo Conservatorio a preguntar, ou ben no teléfono 981 44 00 24

Apelidos e nome:
Teléfono:
Curso: Iniciación á música
Percus-Són
Piano-Pón
Obradoiro de Novas Tecnoloxís aplicadas á Música
Observacións: