30 de Abril 2010

Moción BNG: MOCIÓN SOBRE DE ACTUACIÓNS MÍNIMAS URXENTES NO PROXETO DO LAGO

D. Ramón Gato Bañobre, na súa condición de portavoz do Grupo Político Municipal do BNG no Concello das Pontes, e na súa representación, presenta a seguinte

MOCIÓN SOBRE DE ACTUACIÓNS MÍNIMAS URXENTES NO PROXETO DO LAGO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No proceso de planificación dos posíbeis usos e aproveitamento do lago e da escombreira semella que todas as partes manifestamos unanimidade na súa valoración estratéxica para o futuro da nosa Vila, declaracións que non se corresponden coa actitude amosada, nomeadamente polos gobernos autonómico e municipal.

O BNG ven mantendo unha actividade continúa de iniciativas e propostas, quer no ámbito autonómico, quer no municipal, orientadas todas elas a rematar coa pasividade, co descoñecemento, coa descoordinación e coa incertidume que caracterizan o meritado proceso, e a provocar o necesario e urxente cambio de actitude dos responsábeis políticos (Xunta e Concello).

A comezos de ano, o Grupo Parlamentar do BNG preguntaba ao goberno da Xunta sobre da futura xestión do proxeto, pregunta que a día de hoxe non ten contestación.


En abril de 2008 –co período de 100 días de goberno máis que superado-, o BNG rexistraba a súa primeira iniciativa sobre do lago-escombreira, a que seguiron outras dúas en maio e setembro de 2009; con diferencias no seu debate plenario (rexeitadas polo Psoe e polo PP as dúas primeiras, e aprobada a última cos votos en contra do goberno municipal), todas elas comparten o mesmo resultado: incumprimentos.

Nunhas xornadas organizadas polo Concello no mes de abril, o representante da empresa responsábel do proxeto do lago estabelecía o remate do enchido do oco da mina para o vindeiro ano 2011, e anunciaba para o verán a execución das obras de acondicionamento relativas á denominada zona de praia.

Pola súa banda, o goberno municipal tramitou e outorgou no que vai do seu mandato licenzas de execución de trazados de liñas de transporte eléctrico na meritada zona ou nas súas proximidades, e abandonou o vertedoiro de inertes dos Alimpadoiros.

Para o BNG, o proxeto debe ser contemplado de forma global, integrada. No entanto, a sinerxia negativa da pasividade irresponsábel dos gobernos autonómico e local e da celeridade interesada do promotor, obrigan ao BNG a propor actuacións illadas, necesarias e urxentes, encamiñadas a impedir ou minimizar situacións actuais que condicionen ou limiten o desenvolvemento futuro dos posíbeis usos e aproveitamento do lago e da escombreira.
Polo exposto con anterioridade, sométese á consideración do Pleno a aprobación dos seguintes
ACORDOS

1º.- O Concello comprométese a elaborar, antes do inicio das obras anunciadas pola empresa promotora do proxeto do lago, un plano para a eliminación, cambio e/ou soterramento das liñas de transporte eléctrico que afectan á meritada zona e ás súas proximidades, e para o acondicionamento do vertedorio de inertes, plano que deberá ser executado de forma simultánea coas obras de acondicionamento da praia.

2º.- Instar á Xunta de Galiza, nomeadamente ás Consellarías de Economía e Industria e de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a prestar a necesaria e obrigada colaboración, técnica e económica, para a elaboración e execución do plano do punto anterior.

As Pontes, 30 de abril de 2010
O PORTAVOZ DO GPM DO BNG

Asdo.: Ramón Gato Bañobre

Publicado por CyberMODE -- 30 de Abril 2010 as 06:17 PM 0 comentarios
Agroalimentaria do Eume

SOS Círculo Lítico da Mourela

Rueiro As Pontes

Fotos das Pontes

Os Sons da Vila - As Pontes

Deporte - As Pontes

Reportaxes fotográficos Fabián
Novas Recentes
Arquivos
- Agosto 2014 (60)
- Xullo 2014 (111)
- Xuño 2014 (107)
- Maio 2014 (108)
- Abril 2014 (99)
- Marzo 2014 (110)
- Febreiro 2014 (98)
- Xaneiro 2014 (90)
- Decembro 2013 (93)
- Novembro 2013 (98)
- Outubro 2013 (82)
- Setembro 2013 (105)
- Agosto 2013 (87)
- Xullo 2013 (94)
- Xuño 2013 (91)
- Maio 2013 (125)
- Abril 2013 (129)
- Marzo 2013 (105)
- Febreiro 2013 (94)
- Xaneiro 2013 (111)
- Decembro 2012 (93)
- Novembro 2012 (104)
- Outubro 2012 (116)
- Setembro 2012 (102)
- Agosto 2012 (106)
- Xullo 2012 (116)
- Xuño 2012 (105)
- Maio 2012 (126)
- Abril 2012 (106)
- Marzo 2012 (122)
- Febreiro 2012 (103)
- Xaneiro 2012 (117)
- Decembro 2011 (113)
- Novembro 2011 (132)
- Outubro 2011 (117)
- Setembro 2011 (107)
- Agosto 2011 (89)
- Xullo 2011 (99)
- Xuño 2011 (138)
- Maio 2011 (149)
- Abril 2011 (113)
- Marzo 2011 (141)
- Febreiro 2011 (149)
- Xaneiro 2011 (146)
- Decembro 2010 (133)
- Novembro 2010 (134)
- Outubro 2010 (198)
- Setembro 2010 (109)
- Agosto 2010 (90)
- Xullo 2010 (124)
- Xuño 2010 (118)
- Maio 2010 (136)
- Abril 2010 (122)
- Marzo 2010 (112)
- Febreiro 2010 (110)
- Xaneiro 2010 (152)
- Decembro 2009 (91)
- Novembro 2009 (111)
- Outubro 2009 (118)
- Setembro 2009 (91)
- Agosto 2009 (88)
- Xullo 2009 (92)
- Xuño 2009 (124)
- Maio 2009 (217)
- Abril 2009 (212)
- Marzo 2009 (155)
- Febreiro 2009 (150)
- Xaneiro 2009 (149)
- Decembro 2008 (141)
- Novembro 2008 (164)
- Outubro 2008 (178)
- Setembro 2008 (174)
- Agosto 2008 (102)
- Xullo 2008 (166)
- Xuño 2008 (140)
- Maio 2008 (121)
- Abril 2008 (149)
- Marzo 2008 (137)
- Febreiro 2008 (153)
- Xaneiro 2008 (165)
- Decembro 2007 (158)
- Novembro 2007 (196)
- Outubro 2007 (216)
- Setembro 2007 (133)
- Agosto 2007 (133)
- Xullo 2007 (131)
- Xuño 2007 (167)
- Maio 2007 (178)
- Abril 2007 (142)
- Marzo 2007 (169)
- Febreiro 2007 (139)
- Xaneiro 2007 (132)
- Decembro 2006 (114)
- Novembro 2006 (123)
- Outubro 2006 (138)
- Setembro 2006 (140)
- Agosto 2006 (126)
- Xullo 2006 (144)
- Xuño 2006 (131)
- Maio 2006 (140)
- Abril 2006 (123)
- Marzo 2006 (168)
- Febreiro 2006 (149)
- Xaneiro 2006 (165)
- Decembro 2005 (124)
- Novembro 2005 (149)
- Outubro 2005 (200)
- Setembro 2005 (161)
- Agosto 2005 (150)
- Xullo 2005 (161)
- Xuño 2005 (154)
- Maio 2005 (158)
- Abril 2005 (169)
- Marzo 2005 (162)
- Febreiro 2005 (184)
- Xaneiro 2005 (181)
- Decembro 2004 (137)
- Novembro 2004 (134)
- Outubro 2004 (186)
- Setembro 2004 (217)
- Agosto 2004 (191)
- Xullo 2004 (236)
- Xuño 2004 (205)
- Maio 2004 (160)
- Abril 2004 (128)
- Marzo 2004 (107)
- Febreiro 2004 (100)
- Xaneiro 2004 (111)
- Decembro 2003 (128)
- Novembro 2003 (164)
- Outubro 2003 (193)
- Setembro 2003 (207)
- Agosto 2003 (171)
- Xullo 2003 (53)
Agosto 2014
D L M M X VS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Xerado con
Movable Type 5.2.3