A vida entorno á Capela de Pontoibo

338

Outro dos documentos salientables do fondo documental do Arquivo Parroquial de As Pontes, é a libreta de contas da Capela de San Vicente de Pontoibo, que comeza no 1858 e remata no 1912. Por medio deste documento, sabemos que a actual capela é unha reconstrucción sobre a antiga, que se fixo gracias ó esforzo de tódolos veciños do barrio de Pontoibo en 1911.
Outro dato curioso, e que quero adicar ó amigo do pobo (D. Salustiano) o primeiro dato de puxas en Pontoibo para costear fondos da festa provén do ano 1882.

pontoibo2.jpg


A Capela do Pontoibo: “Rehedificada en 1911”.

pontoibo1.jpg

Por este documento coñecemos que o traballo de maiordomo da capela ía rotando case tódolos anos, e coñecemos o nome de todos os que houbo dende 1857 ata 1912. Son os que seguen:
Maiordomos de Pontoibo
1857 Francisco de Castro
1858 Cayetano Cabaleyro
1859 Francisco do Barro
1860 Domingo Fontao
1861 Domingo Cebreiro
1862 Jose Blanco
1863 Vicente Romeu
1864 Domingo Vaamonde
1865 Antonio Ramos Vaamonde
1866 Jose Tojeiro
1867 Antonio García
1868 Andrés Bamonde
1869 Juan Yanes
1870 José Ferreiro
1871 Antonio Fernández
1872 Fernando la Fuente
1873 Bernardo García
1874 Nicolás López
1875 Francisco Cabarcos
1876 Fernando Corral
1877 Juan ¿Fernández Ramos?
1878 Antonio Martínez
1879 Manuel Fernández
1880 Vicente Romeo
1881 José Castro
1882 José Chao
1883 José Fontao
1884 Vicente Ramos
1885 Juan Ramos
1886 Antonio Tojeiro
1887 José Carballo
1888 Saturnino Romero
1889 Antonio Vázquez
1890 Antonio García
1891 Antonio Fernández
1892 Juan Fernández
1893 Ramón Ramos Vizoso
1894 Santiago Ramos
1895 José Cebreiro
1896 Marcelino Blanco
1897 Francisco López
1898 Francisco Tojeiro
1899 Francisco Tojeiro
1900 Antonio Bamonde
1901 María López, viuda de José Chao
1902 Baltasar Cebreiro
1903 Santiago Ramos
1904 Vicente Ramos
1905 Vicente Ramos
1906 Vicente Ramos
1907 Cesáreo Chao
1908 Cesáreo Chao
1909 José Ferreiro
1910 Santiago Ameneiro
1911 Antonio Castro/ Francisco Ferreiro (depositario)
1912 José Mª Vázquez
Sabemos ademais que non só se celebraba a Misa a San Vicente senón tamén a da Virxe da Asunción, que no século XIX era a verdadeira patroa de As Pontes (a da parroquia situada no alto do retablo maior).
Contamos, ademais, cos datos do que se gastaba no músico ou nos músicos, e de cómo esta cuantía foi medrando cada ano, aínda que ás veces se baixaba o presuposto.
Lembro un día que, estando pola capela de Pontoibo, o señor Salustiano me dixo que antigamente alí había moitos “devotos”. Ó principio pensei que se trataba de xente que viña a rezarlle ó santo, pero de pronto me sinalou para unha vaca de cera que se atopaba na entrada onde ás velas. Comprendín que se refería a “exvotos” (fai mención esta libreta a unha caixa para “trofeos piadosos”). Na presente libreta de contas, tamén aparecen, nalgunha ocasión os gastos en cera que se adoitaban realizar.
No 1878 mércase a coroa do santo, recébase con cal, píntase e retéllase a anterior capela, que o estaba precisando.
En 1879 constrúese a espadana, sen contar os acarreos e o servicio persoal, que o prestaron os propios veciños de Pontoibo. Comprobamos pois como os veciños deste barrio sempre tomaron moi en serio esta capela e ademais do seu coidado, tiveron sempre un forte interés polo seu amaño e conservación. Nese mesmo ano de 1879 un devoto regalou o esquilón da capela.
En 1882 pintouse e dorouse a imaxe de San Vicente, e en 1889 pintouse a da Inmaculada Concepción.
En 1885 e 1889 mércanse uns candieiros novos. Quero facer constar que este tipo de traballos eran realizados normalmente pola forxa pontesa dos “Pastor”, a quenes adicarei un traballo especial.
En 1911 edificouse de novo a capela, prestando os veciños de Pontoibo tódolos servicios de madeiras, arranques de pedra, lousa, conducción, e fíxose un gasto de 2282 reais nas obras. Don Basilio López Corral foi un cura nativo de Pontoibo que estaba de párroco en Santa Marta de Ortigueira e que quixo axudar económicamente á edificación dunha capela pola que sentiría afecto por ser nativo do lugar sito ó pé dela.
Aparece nesta libreta en moitos anos don Manuel Tomás González, do que don Enrique Rivera Rouco nos falou no caderno sobre a Capela do Carme coma do “Cura Tolo”. E tamén un crego moi aficcionado á erección de Vía Crucis nas capelas do pobo, e incluso en espacios abertos, era don Antonio Ángel del Riego, o que en 1879 inaugurou un Vía Crucis formado por cruces de madeira na Capela de Pontoibo, como tamén se conta na libreta de Pontoibo.
Remato este artigo reproducindo a publicación “San Vicente de Pontoibo”, que don Enrique Rivera Rouco realizou no número 1 do periódico “A nova Unión” en Marzo de 1995.
Sen máis, e con todo o meu agarimo para os veciños de Pontoibo dende este artigo, paso a amosarvos os documentos orixinais desta curiosa libreta, así como a súa transcripción a continuación.
Xabier Martínez
DOCUMENTO ORIXINAL
cuaderno.jpg
Podedes ver as 43 páxinas ampliadas premendo neste enlace

TRANSCRIPCION DO DOCUMENTO
Cuaderno de las cuentas de la Capilla de San Vicente de Pontoybo 1861
Cuentas de la hermita de San Vicente del año de 1858
Mayordomo Cayetano Cabaleyro
Cargo Reales Maravedís
Recivió Cayetano Cabaleyro de su antecesor
Francisco de Castro doscientos cuartenta y
ocho reales con diez y seis maravedís de
alcance……………………………………………………248. 16.
Item Cuarenta y cinco reales que juntó de
Limosna en el día de la festividad……………….45 “
Suma el cargo 293 16.
Data
Entregó a los sacerdotes por la Misa cantada
el día de la festividad veinte y cuatro reales…..24.
Item. dos reales al musico…………………………..12.
Item. dos reales por estampar esta cuenta…… 2.
Suma la data…….38.
Manuel Tomás González
Domingo Cebreiro
Resumen
Cargo………………………….293. 16
Data……………………………..38. “
Alcance……….255. 16
Cuentas de la Capilla de S. Vicente. Mayordomo Francisco do Barro 1859
Cargo Reales Maravedís
Recivió Francisco dó Barro de su
antecesor Cayetano Cabaleiro por
alcance anterior doscientos cincuenta
y cinco reales con diez y seis mrs…………255. 16
Item junto delimosna en este año
cuarenta y cuatro…………………………………..44.
Suma el cargo 299. 16
Data
Dio á los sacerdotes por la misa cantada
Veinte y nuebe reales……………………………..29.
Item diez reales al musisco……………………..10.
Item dos reales por estampar esta cuenta…..2.
Suma la data…41.
Resumen
Cargo………………….299. 16
Data……………………41.
Alcance……………….288. 16
Manuel Tomás González
Domingo Cebreiro
Cuentas de la Capilla de S. Vicente de 1860
Mayordomo Domingo Fontao
Cargo Reales Maravedís
Recivio Domingo Fontao de su
antecesor Francisco dó Barro por
alcance líquido doscientos cinquenta
y ocho con diez y seis mrs………………….258. 16
Item Cuarenta y seis reales que juntó
de limosna………………………………………….46.
Suma el cargo…..304. 16
Data
Dio a los sacerdotes por la misa
cantada el día de la festividad treinta
y dos reales…………………………………………32.
Item ocho reales al musico que toco………..8.
Item un real por labar y planchar los
corporales y dos por estampar esta
cuenta…………………………………………………3.
Suma la data 43.
Resumen
Cargo…………………304. 16
Data…………………….43.
Alcance………………261. 16
Manuel Tomás González
Domingo Cebreiro
Este alcance lo recivio Domingo Cebreyro, mayordomo entrante hoy tres de Febrero, apresencia de Cayetano Cabaleyro, y Francisco dó Barro, menos 16 reales de la misa de Ascension.
Cuenta de la Capilla de S. Vicente de Pontoybo
Mayordomo Domingo Cebreyro 1861.
Cargo Reales Maravedís
Recivio de su antecesor doscientos
cuarenta y cinco reales con diez y
seis mrs…………………………………………….245. 16
Item Sesenta y ocho reales que
juntó de limosna el día de la
festividad……………………………………………68.
Suma el cargo…..313. 16
Data
Por la misa cantada al Patron veinte
y nuebe reales……………………………………29.
Al musico doce reales, y dos por esta
quenta………………………………………………14.
Suma la data…….43.
Demostracion
Cargo………………………..313. 16
Data…………………………….43.
Alcanza la capilla………..270. 16
Puentes Enero 26 de 1862
Manuel Tomás Gonzalez
Capilla de S. Vicente
Año de 1862
Mayordomo Jose Blanco
Cargo Reales Maravedís
Recivio de Domingo Cebreyro por
alcance doscientos setenta reales
con diez y seis mrs……………………………………..270. 16
Juntó de limosna en su año treinta
y cuatro reales y diez y ocho mrs……………………34. 18
Suma el cargo 305.
Data
Entregó por la misa cantada al sacerdote
y cantores veinte y cinco reales…………………….25.
Sumando el cargo trescientos cinco reales
y la data veinte y cinco. Resulta de alcance
en fabor de la Capilla doscientos ochenta
reales que entregó a Vicente Romero…………..280.
Manuel Tomás González
Capilla de San Vicente
Año de 1863
Mayordomo Vicente Romeu
Cargo Reales Maravedís
Recivio de alcance anterior doscientos
ochenta reales……………………………………………………….280.
It. juntó de limosna cincuenta y cuatro reales…………….54.
Suma el cargo………..234.
Data
Entregó al Cura y cantores por el estipendio
misa cantada del Patrón…………………………………………..24.
Item. ocho reales al musico………………………………………..8.
Item. cuatro reales de cera…………………………………………4.
Suma la data…………..36.
Sumando el cargo trescientos treinta y cuatro reales y la data treinta y seis resulta alcanzar esta capilla doscientos noventa y ocho reales que recive en este acto Domingo Vaamonde mayordomo entrante.
Alcance 298.
Manuel Tomás Gonzalez
Capilla de San Vicente
Año de 1864
Mayordomo Domingo Vaamonde
Cargo Reales Maravedís
Recivio de alcance anterior doscientos
Noventa y ocho reales de mano de Vicente
Romeu……………………………………………………….298.
Junto de limosna cincuenta y dos reales………….52.
Suma el cargo…….350
Data
Pagó al sacerdote por la Misa del Santo…………..20.
Queda liquido en fabor del Santo…………………….330.
Manuel Tomás Gonzalez
Año de 1865
Mayordomo Antonio Ramos
Cargo
Recivio Ramos Vaamonde……………………………..330.
Juntó de limosna…………………………………………….62.
Total……………392.
Data
Entregó al Cura por Misa cantada……………………..24.
Item al músico………………………………………………….8.
Total……………..32.
Alcanza la Capilla………….360.
Manuel Tomás Gonzalez
Capilla de S. Vicente
Cuentas de 1866
Mayordomo Jose Tojeiro
Recivio Jose Tojeiro de su antecesor trescientos
reales con sesenta mas que hacen……………………360.
Junto de limosna cincuenta reales………………………50.
410.
Data
Pagó al sacerdote y Cantores por la función
ó festividad del Santo treinta y dos reales………………32.
Musico diez reales………………………………………………10.
Una libra de cera en belas catorce reales……………….14.
Cuenta dos reales…………………………………………………2.
Cargo…………….410
Data…………………58
Alcance…………..352 que recive Blas Garcia mayordomo entrante.
Puentes Febrero 3 de 1867.
Manuel Tomás Gonzalez
Capilla de S. Vicente
Cuentas de 1867
Mayordomo Antonio Garcia
Cargo
Recivio de alcance anterior trescientos
cincuenta y dos reales………………………………..352.
Juntó de limosna sesenta reales……………………60.
Suma el cargo…..412.
Data
Treinta y cuatro reales de misa cantada
en el día del Patrono………………………………….34.
Doce reales al musico………………………………..12.
Dos reales por tomar la cuenta……………………..2.
Suma la data……48.
Resumen
Cargo…………………………412.
Data……………………………48.
Alcanza el Santo…………364.
Manuel Tomás Gonzalez
Capilla de S. Vicente
Año de 1868
Mayordomo Andres Bamonde
Cargo Reales Maravedís
Recibio de alcanze anterior trescientos
sesenta y cuatro reales…………………………………364.
Junto de limosna cinquenta y cinco reales………..58.
Suma el cargo…….422.
Data
Para una Casulla que se compró para
la Capilla dicha cinquenta y nuebe reales…………59.
Cuarenta y seis reales de dos misas una
cantada y otra el dia de la Asunción……………….46.
De la compostura de la Capilla diez y siete
reales………………………………………………………….17.
Los musicos diez reales…………………………………10.
132
Cargo Reales Maravedís
Cargo…………422
Data…………..132
Alcanza el Santo 288
Por indisposición del propio Cura lo hace el Teniente Cura
Ramon Maria Varela Lopez
Capilla de S. Vicente
Año de 1869
Mayordomo Juan Yanes
Cargo Reales Maravedís
Recibio de alcance anterior doscientos
Ochenta y ocho reales…………………………………288.
Junto de limosna cuarenta y ocho reales…………48.
Suma el cargo……336.
Data
Misa cantada el día del Santo veinte
y ocho reales………………………………………………..28
Misa de la Asumpcion……………………………………….16.
Musicos doce reales…………………………………………12.
Por tomar las cuentas el año anterior
y el presente cuatro reales………………………………….4.
Resumen
Cargo…………………………..336
Data………………………………60
Alcanza el Santo…………..276
Ramon Mª Varela Lopez
Año de 1870
Mayordomo José Ferreiro
Cargo
Recibio del mayordomo anterior doscientos
setenta y seis reales……………………………………..276
Juntó de limosna entodo el año cuarenta
y siete reales…………………………………………………47.
Son data……..323.
Cargo
La funcion el dia el dia del santo
con misa cantada treinta y dos…………………………32.
Los musicos ocho reales…………………………………..8.
Son cargo…….40 reales
Cargo…………….323
Data………………..40
283
Ramon Varela Lopez
Año de 1871 Mayordomo Antonio Fernadez.
Recibió de mayordomo anterior doscientos
ochenta y tres reales……………………………………..283.
Junto de limosna entodo el año cinquenta
y siete reales………………………………………………….57.
Son cargo……………340.
Data
La funcion el dia del Sto. como de costumbre
treinta y dos reales………………………………………….32.
Cera ocho reales……………………………………………..8.
Musicos diez y seis reales……………………………….16.
Son data……….56.
Cargo……………..340
Data…………………56
Alcanza la Capilla 184
Ramon Mª Varela Lopez
Capilla de S. Vicente
Año de 1872
Mayordomo Fernando la Fuente
Cargo
Recibio del anterior mayordomo
doscientos ochenta y cuatro reales……………………….284.
Junto de limosna ochenta y seis reales……………………86.
Son cargo….370.
Data
La funcion el dia Sto treinta y cuatro………………………..34.
Los musicos diez reales…………………………………………10.
Por tomar la cuenta dos reales…………………………………2.
Son data………46.
Cargo…………..370
Data………………46
Alcanza la Cap. 324.
Ramon Mª Varela Lopez
Capilla de San Vicente
Año 1873
Mayordomo Bernardo Garcia
Recibio del anterior treiscientos
veinte y cuatro reales…………………………….324
Juntó de lismosna entodo el año
sesenta y nuebe reales……………………………69
Son cargo……393
Pago por la misa cantada treinta
y cuatro reales y diezseis alos
musicos……………………………………………50
Dos reales de cuenta…………………………..2
Resulta en fabor de la Capilla
trescientos cuarentaun reales…………..341
Ramon Mª Varela Lopez
Año de 1874
Mayordomo Nicolas Lopez
Recibió del anterior Mayordomo
trescientos cuarenta y un reales…………341
Junto de limosna en todo el año
ochenta reales……………………………………80
Son cargo 621
Data
Son data setenta reales de un banco
de Castaño con dos Rejas………………….60
Item media libra de Cera siete reales…….7
Item Misa cantada el dia de Sn Vicente
trenita y cuatro reales………………………..34
Item los musicos doce reales……………..12
Son data…113
Alcanza la Capilla 308 reales
Ramon Mª Varela Lopez
Año de 1875
Mayordomo Francisco Cabarcos
Cargo
Recibió del Mayordomo anterior trescientos
ocho reales………………………………………………..308
Junto de limosna en todo el año…………………….54
Son Cargo…362
Data
Misa Cantada el día del Sn Vicente
treinta y cuatro reales……………………….34
Item los musicos diez reales……………..10
Item por poner la cuenta dos reales……..2
Son data…46 reales
Cargo……………….362
Data…………………..46
Alcanza la Capª 316 reales
Ramon Mª Varela Lopez
Año de 1876
Mayordomo Fernando Corral
Cargo
Alcance anterior trescientos diezseis
reales………………………………………………316
Juntó de limosnas sesenta y cuatro………64
Son cargo…380
Data
La misa cantada de San Vicente
treinta y cuatro reales………………………….34
Iten pago a los musicos diezseis reales…16
Son data………….50 reales
Demostración
Cargo………………..380 reales
Data………………….50 reales
Alcanza la Capilla 330 reales
Ramon Mª Varela Lopez
Capilla de San Vicente
Año de 1877
Mayordomo Juan Fernandez
Cargo
Recibió del anterior trescientos treinta reales…………..330
Item junto de limosna entodo el año
noventa y cuatro reales…………………………………………..94
Son cargo…..424
Data
La misa cantada con tres sacerdotes cuarenta reales…40
Pago a los musicos veinte reales……………………………..20
Pagó al cerero por media libra de cera siete reales………7
Son data 67
Demostraciones
Cargo…………424
Data…………….67
Alcanza la Capilla 357 reales
Ramon Mª Varela Lopez
Año de 1878
En dos de Febrero de mil ochocientos setenta y nueve, para rendir la cuenta del año del setenta y ocho comparecieron a mi presencia Juan Ramos mayordomo saliente y un convecino Antonio Martinez entrante y cuya opracion es como sigue.
Cargo
Trescientos cincuenta y siete reales
existentes en la cuenta anterior………………………………357
Item ciento veinte reales de petitorio……………………….120
Total…..477
Descargo
Primeramente cuarenta y cinco reales, que costó
la diadema del glorioso Sn Vicente…………………………..45
Id. cincuenta y tres reales y cincuenta
importe de un quintal de cal y pinturas para la capilla…..53, 50
Id. cuarenta y cinco reales, de otros tres quintales
de cal…………………………………………………………………….45
Noventa y cuatro reales al maestro que dio recebo,
cal y pintura a la capilla…………………………………………….94
Id. siete reales al maestro que retelló la capilla……………..7
Id. cinco reales composición de la ropa labado y
planchado………………………………………………………………..5
Finalmente funcion solemne con asistencia de cuatro
Sacerdotes cincuenta y ocho reales……………………………58
Hay ademas de cargo veinte reales de los musicos………20
Suman las datas……327 reales
Demostración
Cargo…………..477
Descargo……..327
Existencias…..149 y 50 centimos
Cuyos ciento y cuarenta y nueve reales y medio recibe el Martinez y se encarga de lo demas perteneciente a la capilla.
Antonio Angel del Riego
Erección de Via-Crucis
En veinte y tres de Enero de mil ochocientos setenta y nueve Dn Antonio Angel del Riego cura propio de Sta Maria de las Puentes autorizado competentemente por la SS. y aprovacion del ordinario eregí e indulgencié un via-crucis en la hermita de Sn Vicente de Pontoybo terminos de esta parroquia, compuesto de catorce cruces de maderas, que coloqué en la pared interior de dicha capilla. De cuyo acto fueron testigos entre otros Dn Ramon Varela y Dn Vicente Pernas Presbiteros. Para que en todo tiempo conste lo firmo a dos de Febrero del año expresado.
Antonio Angel del Riego
Vicente Pernas
Cuentas del año 1879
En veinte y siete de Enero de mil ochoc. ochenta se tomaron las cuentas de Sn Vicente de Pontoibo qe da Antonio Martinez del modo siguiente.
Ciento cuarenta y nueve reales
y medio del año anterior………………………………….149, 50
Id. ciento siete reales y medio del petitorio………..107, 50
Suman….257
Descargo
Misa cantada y acolito treinta y dos………………………32
Musico venite reales……………………………………………20
Id. Doscientos cinquenta reales, importe dela
construcción de la espadaña, sin contar los acarreos
y servicio personal, que lo prestaron los vecinos
del Pontoybo…………………………………………………..250
Suman las tres..302
Es de advertir que el esquilon lo regaló un devoto y otra una devota dio sesenta reales, de limosna los cuales reunidos alos doscientos siete hacen trescientos diez y siete reales…………….317.
Demostración
Cargo…………….317
Descargo………..302
Existencias……….15 reales
De los cuales se encarga el parroco que escribe en lugar de Manuel Fernandez mayordomo, que sustituie al Martinez.
Antonio Angel del Riego
Cuentas de 1880
Cargo
Quince reales, existentes en las ultimas……………15
Petitorio ciento treinta reales……………………………130
Total ……………145
Descargo
Treinta y dos reales, de las misas cantadas y acolito…….32
Musicos diez y nueve reales………………………………………19
Retocar un santo y un santisimo Christo con su
nueva cruz……………………………………………………………….10
Cargo 145
Total 61
Cargo – Descargo…………..61
Existencia……………………..84 reales
De cuyos ochenta y cuatro reales y demas perteneciente al Santo. Se encarga Vicente Romeo del mismo barrio de Pontoybo. Para que conste lo firmo a treinta de Enero de 1881.
Antonio Angel del Riego.
Cuentas de 1881
Recibio del mayordomo anterior ochenta y cuatro reales…………..84
Juntó del Petitorio ciento venite y cuatro…………………………………124
Total…208
Descargo
Misas venite reales………………………………………………………..20
El parroco ocho………………………………………………………………8
Dn Jose Penas seis…………………………………………………………6
Musicos venite y cuatro…………………………………………………..24
Suman….58
Demostracion
Cargo………………208
Descargo…………..58
Existencias………150
De cuyo ciento cincuenta reales se encarga Jose Castro mayordomo que entra a servirla. Febrero doce de mil ochocientos ochenta y dos.
Antonio Angel del Riego
Cuentas de 1882 que da José Castro
Recibió de su antecesor ciento cincuenta reales……………150
Reunió del petitorio y pujas ciento treinta y ocho…………….138
Suman………………288
Da invertido
Se le admite en descargo ciento trece reales
que importó pintar y dorar el glorioso Sn Vicente y
pintar su anda………………………………………………………………113
Misa cantada a que asistieron tres sacerdotes
treinta y ocho………………………………………………………………….38
Id. venite y cuatro reales de los musicos…………………………….24
Suman…175
Demostracion
Cargo………………288
Descargo………….175
Alcance…………….113
De los cuales y demas perteneciente a la capilla se entrega Jose Chao, que entra a servirla. Enero 28 de 1883.
Antonio Angel del Riego
Cuentas de 1883
Recibió de su antecesor ciento trece reales………………..113
Reunio de petitorio ciento sesenta y cinco…………………..165
Suman…..278
Da invertido
En una alba nueva, cal para la capilla,
ara ciento once y medio…………………………………………..111, 50
Derechos de mi asistencia pues qe, la misa la pagó
un devoto cuatro reales……………………………………………….4
Suman…..115,1/2
Mas condonando yo mis derechos resultan
los ciento once y medio……………………………………………111, ½
Demostracion
Cargo…………278
Descargo……111, ½
Existencia…..166, ½
De los cuales se entrega a Jose Fontao, que entra de Mayordomo. Enero 27 de 1884.
Antonio Angel del Riego
Cuentas de 1884
Hay existentes del año anterior……….166, ½
Limosnas ciento trenta y ocho…………138, ½
Suman…305
Data
Musicos…………………………………………28
Misas con inclusion de acolito…………..30
Fiador……………………………………………..4
Suman….62
Cargo……………305
Encargo………….62
Hay existentes…243
De cuyos doscientos cuarenta y tres, se encarga Vicente Ramos, que entra a servir.
Antonio Angel del Riego
Cuentas de 1885
Había existentes del año anterior…………….243
Del petitorio y limosna…………………………….155
Total…..398
Descargo
Pintar dos santos y un atril………………………90
Unas Sacras nuevas………………………………34
Un par de candeleros nuevos…………………..32
Dos ramos nuevos, labar y planchar
la ropa de la capilla…………………………………11
Misa cantada y acolito……………………………..31
Musicos el dia del santo…………………………..29
Suman….227
Demostracion
Cargo……………….398
Descargo………….227
Existentes…………171
De cuyos ciento setenta y un reales se encarga Juan Ramos, como depositario. Para que conste lo firmo a siete de Febrero de 1886.
Antonio Angel del Riego
Cuentas de 1886
Cuentas que da el mayordomo Antonio Tojeiro
Cargo
Había existentes ciento setenta y un reales……………….171
Petitorio ciento sesenta y tres reales………………………….163
Suman ….334
Descargo
Misa cantada y acolito trenita y cuatro……………………..34
Musicos enla funcion cuarenta………………………………..40
Ceras y adorno de la capilla……………………………………20
Suman 94
Demostracion
Cargo…………..334
Descargo……..94
Existencia……240 reales
De cuyos doscientos cuarenta reales y demas perteneciente a la capilla se encarga Jose Carballo, que como mayordomo entra a servirla, en prueba delo cual lo firma con migo a seis de Febrero de ochenta y siete.
Antonio Angel del Riego
José Carballo
Cuentas del año de 1887
Cuenta que da Jose Carballo del año de mil ochocientos ochenta y siete
Recibió de su anterior mayordomo……………………….240
De petitorio y pujas ciento diez y nueve…………………119
Total…359
Descargo
Misas cantadas venite…………………………………………20
Musicos treinta……………………………………………………30
Sacristán dos reales…………………………………………….10
Ceras libra y media diez y ocho……………………………..18
Labar las ropas cuatro……………………………………………4
Suman 84
Demostracion
Cargo…………369
Data……………84
Existencias….275
De cuyos doscientos setenta y cinco se encarga el nuevo mayordomo Antonio Romero, en prueba delo cual firma esta cuenta.
Antonio Angel del Riego
Saturnino Romero
Cuentas del 88
Que da Saturnino Romero del año de ochenta y ocho.
Recibió de su antecesor doscientos setenta y cinco……………….275
De petitorio y pujas noventa reales…………………………………….90
Suman…365
Data
Un roperito para las ropas y otros muebles de la capilla cuarenta y cinco reales, pues el resto fue de un devoto……………………45
Misa cantada de Sn Vicente………………………………………….32
De los musicos en el uno dia venite y cuatro…………………..24
Suman………101
Demostracion
Cargo……………………365
Descargo……………….101
Existencias…………….264
De cuyos doscientos sesenta y cuatro reales, y demas perteneciente a la capilla se encarga Antonio Vazquez de Pontoibo, mayordomo que entra a servirla que da por terminada esta cuenta Febrero 18 de 89.
Antonio Angel del Riego
Mas ocho reales de un devoto que con los 264 hacen 272.
Riego
Cuentas de 1889, qe da Antonio Vazquez
Cargo
Recibió existentes dosc. y setenta y dos reales…………………272
De petitorio cincuenta y seis……………………………………………..56
Suman 328
Data
Misa cantada con musica cinquenta y ocho………………………….58
Dos candeleros y dos buquer trenita……………………………………30
Suman …..88
Demostración
Cargo……………328
Data……………….88
Existencia……..240
De cuyos doscientos cuarenta reales y mas perteneciente a la capilla se encarga Antonio Garcia del mismo Lugar de Pontoibo, que entra a servirla. Para que asi conste lo firmo a ocho de marzo del 1890.
Antonio A. del Riego
Cuentas de 1890
Cargo
Doscientos cuarenta reales, existentes en la última cuenta……….240
Del petitorio setenta y cuatro reales…………………………………………74
Data
Misa cantada con musica cinqta y seis reales………………………….56
Una caja para trofeos piadosos diez y ocho……………………………..18
Demostracion
Cargo……………314
Descargo………..74
Existentes……..240
De cuyos da el cuarenta reales, se encarga Antonio Fernandez, que entra de mayordomo.
Antonio A. del Riego
Cuentas de 1891
Cargo
Doscientos cuarenta reales, existentes en la ultima………….240
De petitorios setenta y ocho…………………………………………….78
Suman..318
Data
Cincuenta reales de la misa cantada con musica……………..50
Demostracion
Cargo…………………..318
Data………………………50
Existencia……………..268
De cuyos doscientos sesenta y ocho reales, cera y demas perteneciente ala capilla se entrega Juan Fernandez, que entra a servirla Enero treinta y uno de mil ochocientos noventa y dos.
Antonio A. del Riego
Cuentas de 1892
Cargo
Son cargo doscientos sesenta y ocho reales,
existentes en otra qta……………………………………………………268
De petitorio ochenta y dos reales……………………………………..82
Suman 350
Descargo sesenta y dos reales de misa con inclusion
de música y acólitos……………………………………………………….62
Demostracion
Cargo……………..350
Descargo…………..62
Existencia………288
De cuyos doscientos ochenta y ocho reales se entrega Ramon Ramos Vizoso asi como de lo demas perteneciente a la capilla, en prueba delo demas cual firma con el parroco.
Antonio Angel del Riego
Ramon Ramos
Cuentas de 1893
Cargo
Primeramente son cargo dosc. ochenta y ocho reales…………288
De petitorio digo noventa…………………………………………………..90
378
Descargo
Musica sesenta……………………………………………………………….60
Misa cantada y sacristán treinta…………………………………………30
Cinco reales depositura………………………………………………………5
Suman…..95
Demostracion
Cargo………………………..378
Descargo……………………95
Existencia en la capilla 283
De cuyos doscientos ochenta y tres y demas pertenecientes ala capilla se encarga Santiago Ramos, como mayordomo, que entra a servirla; escepto el caliz, que está en poder de Jose Lopez.
Antonio Angel del Riego
Cuentas de 1894 que dá Santiago Ramos.
Había esistentes dosc. ochenta y tres reales………………….283
De petitorio ciento y cuatro…………………………………………..104
Suman………387
Descargo
Misa cantada treinta y dos……………………………………………..32
Musicos treinta reales……………………………………………………30
Suman..62
Demostracion
Cargo………………387
Descargo……………62
Existencia…………325
De acuerdo con el mayordomo entrante Jose Cebreiro se nombra depositario de trescientos veinte reales el mismo Santiago Ramos, abonando diez reales, al año y de los unicos reales restantes se entrega el dicho Jose Cebreiro, los cuales firman conmigo. Enero 28 de 1895.
Antonio A. del Riego
Santiago Ramos
José Cebreiro
Cuentas del año de 1895.
Habia existencia trescientos venite y cinco………………….325
Junto de limosna en un año ciento setenta y seis…………176
Total………501
Gastos
Misa cantada y musica setenta y siete…………………………..77
Composicion en la capilla sendos candeleros…………………32
Total………..115
Demostracion
Cargo…………………….501
Mas cargo diez son….511
Descargo………………..175
Existencia……………….396
De cuyos trescientos noventa y seis reales se entrega el mayordomo entrante Marcelino Blanco que entra a servirla en prueba delo cual firma con migo a dos de Febrero de 1896.
Antonio A. del Riego
Marcelino Barro
Cuenta de 1896
Cargo
Habia existentes reales……………………………………396
Junto de limosna…………………………………………….131
Descargo.527
Delantal del altar cien………………………………………100
Camarin del santo cuarenta……………………………….40
Misa del Santo con musica setenta y seis……………76
Total …….216
Cargo…………….527
Descargo……….216
Existencia………311
De cuyos trescientos once reales se entrega el nuevo mayordomo Francisco Lopez que entra a servirla el presente año en prueba de lo cual firma por no saber a su ruego Marcelino Blanco. Marzo 11 de 1894.
Antonio A. del Riego
Marcelino Blanco.
Cuentas de 1897
Cargo
Había existentes del año anterior………………………………..311
Junto de limosna doscientos doce reales y cuarenta c……212, 40
Total……….523, 40
Descargo
Misa cantada con musica y sacristan…………………………..74
Tres floreros ocho reales……………………………………………..8
Planchando y reparos de ropa blanca……………………………9
Total 91
Cargo………………….523, 40
Descargo………………91
Existencia……………432, 40
De cuyos cuatrocientos trenita y dos reales cuarenta se entrega y responden Francisco Tojeiro, que entra a servirla. En prueba por no saber escribir no firma y a su ruego lo hace Juan Ramos. Enero 23 de 1898.
Antonio Angel del Riego
Juan Ramos
Cuentas de 1898
Cargo
Habia esitentes cuatroc. treinta y dos reales y cuarenta centimos………………………………………………………………………432, 40
Junto de limosna ciento setenta y dos……………………………..172
Suman..604, 40
Descargo
Misa cantada con inclusion de musica y sacristan
setenta y dos reales………………………………………………………..72
Dos candeleros para servicio de la capilla catorce………………14
Suman…..86
Demostracion
Cargo……………..604, 40
Descargo………….86
Existencia………..518, 40
De cuyos quinientos diez y ocho reales y cuarenta centimos, se entrega el mismo Francisco Tojeiro, que vuelve a servir al Santo en prueba delo cual por no saber firmarlo hacer asu ruego Juan Ramos.
Febrero tres de mil ochocientos noventa y nueve.
Antonio Angel del Riego
Juan Ramos
Cuentas de 1899
Cargo
Habia existentes quinientos diez y ocho
y cuarenta centimos……………………………………………518, 40
Doscientos trenita reales depetitorios……………………230
Suman……..748, 40
Descargo
Primeramente sesenta reales pintura dela
Virgen de la Concepcion………………………………………..60
Misa cantada del Santo…………………………………………34
Musica el dia del Santo…………………………………………40
Suman……….134
Hay ademas de cargo venite……………………………20
Demostracion
Cargo…………………….768
Descargo……………….134
Existencia………………634
De cuyos treinta y cuatro reales y cuarenta centimos se entrega el nuevo mayordomo Antonio Bamonde, en prueba delo cual firma con el Sr. Cura a 18 de Febrero de 1900.
Antonio A. del Riego
Antonio Ramos
Cuentas de los años de 1900 y 1901, que dan Bamonde y Ferreiro
Cargo
Habia existente en la ultima cuenta
seiscientos treinta y cuatro……………………………………….634
Reunio Bamonde limosna en su año
doscientos treinta y uno y cuarenta centimos………………231, 40
Iden Ferreiro en el suyo, que fue el 901 doscientos
ochenta…………………………………………………………………..280
Total……1145, 40
Descargo
Dan invertidos setenta y dos reales de las dos Misas cantadas en el dia del Glorioso Santo……………………………………………72
Iden musica en los dos años ciento veinte y cuatro….124
Iden de cera diez y ocho…………………………………………18
Iden por labar y planchar la ropa ocho reales………………8
Iden una escoba para limpieza de la capilla…………………1
Suma el descargo….223
Demostracion
Cargo…………………1145, 40
Descargo………………223
Existencia a favor de la capilla 922 reales, 40
De cuyos nuevecientos venite y dos reales y cuarenta centimos se encarga y dá por recibidos Maria Lopez, viuda de Jose Chao de Garabatos, que por devocion se ofrece a servir el presente año y por no saber firmar lo hace a su ruego, Francisco Ferreiro. Puentes Febrero 1er de 1902.
Antonio Angel del Riego
Cuentas del año 1902
En ocho de Febrero de mil novecientos tres Maria Lopez presenta la siguiente cuenta.
Cargo
Existencia en la ultima cuenta novecientos veinte y dos reales
cuarenta centimos……………………………………………………….922, 40
Junto de limosna doscientos ochenta y ocho setenta……….288, 60
Suman 1211
No hay descargo por que los gastos durante el año fueron donados por la funcionista Maria Lopez . De cuyos mil doscientos once reales se entrega y responde Baltasar Fernandez Cebreiro como mayordomo que entrega a servir al glorioso Sn Vicente, en prueba de lo cual firma con migo y los dos contadores Ramiro Ferreiro y Cesario Chao.
Antonio Angel del Riego
Baltasar Fernandez
Cesareo Chao
Francisco Ferreiro
Cuentas del año 1903
En veinte y nueve de Enero de mil novecientos cuatro el mayordomo del Glorioso Sn Vicente de la Capilla de Pontoibo Baltasar Cebrero de su cuenta dela manera seguiente.
Cargo
Hay esistentes de la ultima cuenta mil doscientos once………..1211
Reunio del petitorio ciento ochenta………………………………………180
Suman las dos partidas……1391
Descargo
Solo es el de ochenta y ocho reales, que importó
la Misa cantada el dia del Glorioso Santo
con inclusion de musica y derechos…………………………………88
que restados de los mil trescientos noventa y uno,
quedan esistentes tres………………………………………………..1303
De cuyos mil trescientos tres reales, se entrega como
depositario Francisco Ferreiro y delo demas
perteneciente ala capilla Santiago Ramos como
mayordomo, que entra a servirla el presente año;
en prueba de lo cual los dos firman con migo.
Antonio Angel del Riego
Francisco Ferreiro
Cuentas de San Vicente de Pontoibo de 1904
En el diez y seis de Febrero de mil novecientos cinco el mayordomo Santiago Ramos da la seguiente cuenta.
Cargo
Mil trescientos tres reales existentes en la ultima cuenta…….1303
Doscientos cuarenta reales reunidos de petitorio…………….240
Suman las dos partidas..1543
No hay descargo, pues los gastos que hubo con inclusion de la Misa del Santo los sufrago dicho mayordomo de cuyas existencias el nuevo mayordomo Bernardo Gregorio se encarga de los doscientos cuarenta y delos mil trescientos tres el mismo depositario Francisco Ferreiro, que ala vez se obliga a responder por la cantidad, de que se hace cargo dicho mayordomo entrante, en prueba de lo cual firma con migo, dicha cuenta.
Antonio Angel del Riego
Cuentas de 1904
Cargo
Habia existentes mil quinientos cuarenta y tres……………….1543
Recivio de limosnas y petitorios doscientos venite y un r…….221
Suman..1764
Descargo
Misa cantada del Santo con Musica noventa y seis……………..96
Mas seis de labar la ropa…………………………………………………..6
Suman….102
Demostracion
Cargo…………………………………1764
Descargo………………………………102
Alcanza a favor de la capilla mil seiscientos sesenta y dos..1662.
De cuyos mil seiscientos sesenta y dos se encarga el mismo depositario Francisco Ferreiro y de lo demas perteneciente ala capilla Vicente Ramos mayordomo, que entra a servirle el presente año.
Febrero 4 de 1906.
Antonio A. del Riego
Francisco Ferreiro
En el año 1906. Sirvió de Mayordomo al glorioso San Vicente Vicente Ramos, que entregó de limosna doscientos reales…….200
En los años de 1907 y 1908 Sirvió Cesareo Chao que
entregó toda la limosna que reuniera……………………….330
En 1909 sirvió José Ferreiro y hechos gastos
entregó sobrante Veinte reales………………………………..020
En 1910 La sirvió Santiago Ameneiro y hechos gastos
entregó setenta reales…………………………………………….070
En 1911. Antonio Castro que hechos gastos entregó
Ochenta reales……………………………………………………….080
Suman sietecientos reales..700
Habia esistentes enpoder del depositario
Francisco Ferreiro…………………………………………………..1662
Cuya dos cantidades hacen el total de………………………2362
En dicho año de mil novecientos once se rehedificó la
Capilla del glorioso San Vicente sita en el partido de
Pontoibo, para cuya obra prestaron los vecinos de dicho
partido todos los servicios de maderas, arranque de piedra, losa y conduccion e importó la de canteros, carpintero y albañil dos mil
doscientos ochenta y dos, quedando sobrantes ochenta…….80.
Ademas don Basilio Lopez Corral presbitero natural de
dicho Pontoibo, ecónomo de Santa Marta de Ortigueira
dio la limosna de sesenta reales……………………………………..060
Suman…………140
De cuyos ciento cuarenta reales se hace cargo el dicho depositario Francisco Ferreiro y del servicio de la Capilla en este año Jose Mª Vazquez dando por terminada esta cuenta.
Enero 30 de 1912. Antonio Angel del Riego.

Santuarios de As Pontes
“San Vicente de Pontoibo”
(Por Enrique Rivera Rouco-Cronista Oficial de As Pontes- A nova Unión, nº 1, Marzo 95, 1ª quincena, px 16.)

É de orixe inmemorial, anque a ermida actual ten estilo neoclásico tanto no retablo como no edificio, que foi reconstruido e ampliado no ano 1847. Nembargantes a imaxe do patrono procede de data moi anterior: é unha talla ben lograda, da que non hai constancia da súa adquisición ou doación. O estilo iconográfico que presenta: ensinando na man o instrumento do martirio (unha cadea), sitúa este exemplar dentro da corrente escultórica da Baixa Idade Media (a partir do século XIII); por iso a imaxe pode ter cincocentos anos.
Esta capela curiosamente está erixida nunha zona onde aparecen restos primitivos doutra civilización: antes de que achaiasen o adro observándose nel vestixios de enterramentos antergos, os remates de laxas de pedra que confirguraban nichos rudimentarios e, nun desmonte feito en anos pasados, apareceu un sarcófago que alí se conserva: unha peza perfectamente lograda representando a figura humán no seu interior.
Lenda do sarcófago
Encol a este sarcófago había unha crenza de que a auga que sempre ten (procedente da chuvia) permanece alí milagrosamente i é curativa, por iso lavaban nela os ollos ós enfermos da vista.
A situación da ermida nun entorno de enterramentos primitivos revela a sua procedencia paleocristián, cando as primeiras comunidades católicas seguían o método de cristianizar os lugares do culto pagano, e as suas deidades, situándose no mesmo sitio deles. Así aparecen ó lado dun “castro” e con enterramentos deste tipo moitas igrexias, como as de Ribadeume, Bermui, Espiñaredo, etc.
As fincas inmediatas a capela de San Vicente, polo sur, teñen desde antigo o nome de “Porto da Vila”, mostra de que noutros tempos houbo por alí un poboado ou “vila”. Nesa vertente do sur da capela hai un manantial que se chama “Fonte do Santo”, con auga fresca e sabedora que usan no seu consumo moitos veciños (vacas, bois, cabalos, cabras, colmeas, etc).
As últimas reformas
As melloras feitas no santuario nas últimas décadas foron: o cielorraso, pavimentación, caleados, adquisición de lámparas, construcción dun palco e unha chavola. Recentemente, sin medios, pero co entusiasmo dos veciños, achaiouse o chan, e cubreuse mediante uralita un tramo de adro onde se oficia a misa o día da festa e ten lugar cómodamente a verbena, aparte de servir para as reunións do vecindario. Mesmo así construiuse un muro circundante que protexe e adorna o espacio exterior. En resume, a romaría de San Vicente de Pontoibo segue sendo unha celebración típica e o mesmo tempo moderna e alegre, dentro dun barrio entusiasta e acolledor como é Pontoibo.
Nova relacionada: Pontoibo e San Vicente

Consegue en tempo real avisos de novos artigos no teu dispositivo, subscribete agora.

También podría gustarte
Comentarios