GALERÍA PARA A DEFENSA DO CÍRCULO LÍTICO DA MOURELA
volver

Título da imaxe: Un anel pra governalos a todos!
Autor: EnDefensa


Empreguémo-lo anel único de poder!

E quen se poña diante... zassss!!!