GALERÍA PARA A DEFENSA DO CÍRCULO LÍTICO DA MOURELA
Amigus e a Plataforma propoñen que cada internauta e visitante na rede debuxe, cree, invente, reproduza ou faga mediante calquer medio gráfico ou artístico a súa propia interpretación do círculo lítico para crear esta galería visual, e así poder colaborar na tarefa de defende-lo noso patrimonio.

Engadir imaxe

páxina 4 de 4   |< < > >|

a_dios piedritas
dave

Global warming ... good for ducks
Malcolm

Pedras frorecidas
jmpello
   
páxina 4 de 4   |< < > >|