Amigus
As Pontes

Aviso legal

Amigus, coma asociación aberta a todo tipo de colaboracións, non pode facerse responsable das opinións ou comentarios verquidos po-los seus colaboradores.

Vostede pode solicita-la modificación ou cancelación dun artigo se cre que os seus dereitos foron vulnerados.

Tódalas marcas, compañías, tecnoloxías, pasadas presentes ou futuras, nomeadas en www.amigus.org son propiedade rexistrada dos seus respectivos fabricantes, e están suxeitas ás suas respectivas patentes, normas de uso e garantías.

Permitimos e promovemos a reproducción total ou parcial dos nosos artigos, SEMPRE citando a fonte, e ofrecendo o link orixinal.