Un total de dieciséis ofertas para construir la circunvalación de As Pontes

El presupuesto de la obra supera los 3,5 millones de euros

La Xunta ha informado de que un total de 16 empresas presentaron sus ofertas para llevar a cabo las obras de construcción de la nueva circunvalación de As Pontes. Desde el Gobierno gallego se indica que «esta actuación prevé a reordenación do sistema viario do núcleo desta localidade, necesaria para que a central térmica de Endesa se adapte e cumpra coas exixencias da Unión Europa sobre emisións industriais».

Añaden que «o orzamento base de licitación das obras ascende a 3,54 millóns de euros e o custe total da actuación será asumido na súa totalidade por Endesa Generación S.A., correspondendo á Consellería de Infraestruturas e Vivenda supervisar o trazado e a contratación das obras».

La intervención tiene como objetivo acometer «a reordenación do sistema viario neste municipio, executando un novo vial de acceso ao núcleo que sirva como circunvalación ao casco urbano das Pontes, separando a área industrial da residencial, e mantendo ao mesmo tempo a conexión existente coa Autovía Ferrol – Vilalba (AG-64). A nova estrada servirá de alternativa á actual AC-861, terá 985 m de lonxitude, e comunicará a AC-101 coa rúa Alcalde José Vilaboy Pajón. O vial contará con tres glorietas, unha en cada extremo e outra intermedia como intersección coa rúa Areosa e a rúa de Acceso á Fábrica. Ademais, reordenarase outra intersección existente coa AC-101. A actuación compleméntase cunha rede de sendas de mais de 2,4 km de lonxitude para facilitar a mobilidade peonil e ciclista, que se executará en paralelo ao novo vial e, tamén, en paralelo ao río Eume, polas dúas marxes do río, para conectar o novo vial e a AC-101 coas instalacións de Endesa».

En esta intervención se incluye además la construcción de un aparcamiento disuasorio en el entorno de la Casa da Enerxía, na Avenida Alcalde Vilaboy, la remodelación del tramo inicial de las calles Areosa e Irmáns Tojeiro, y la reordenación de la sección del puente sobre el Eume de la AC-861 (vía que quedará como entrada exclusiva a la  central térmica) para dar cabida a la senda.

La Xunta recuerda que «para adaptar a Central Térmica de Carbón das Pontes aos requirimentos da Directiva 2010/75/UE, sobre emisións industriais, Endesa Generación S.A. debe executar instalacións de desnitrificación e desulfuración, que permitan prolongar a vida útil da instalación e manter a actividade mais alá do ano 2020. A explotación destas instalacións require o uso por parte da empresa dos terreos polos que discorre a estrada autonómica AC-861, entre o punto quilométrico 26+670 (intersección AC-861 coa rúa Blanco Amor, excluindo a rotonda) e o 27+550 (intersección da AC-861 coa rúa Alcalde José Vilaboy Pajón excluindo a rotonda)».

Este tramo está situado entre la central térmica y el río Eume, y el Ciclo Combinado de Gas, muy próximo a las instalaciones de la infraestructura eléctrica y registra un tráfico originado principalmente por los accesos a la propia central y como conexión con la autovía Ferrol-Vilalba.

Desde el Ejecutivo Autonómico se concluye señalando que «a Xunta, que apoia o investimento que realiza Endesa na central das Pontes, para posibilitar a reordenación do sistema viario no municipio coruñés, asinou un convenio de colaboración, a través das consellerías de Infraestruturas e Vivenda e a de Facenda, con Endesa Generación, S.A. Mediante o convenio a empresa comprometeuse a asumir o custo das obras e a Xunta a impulsar a actuación».

Fuente La Voz de Galicia

También podría gustarte
Comentarios