IVTM. IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Dende hoxe estamos obrigados a pagar o Imposto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica do exercicio 2009……..¿online?
aspontes.org O concello pon en marcha unha páxina web que permitirá tramitar telematicamente o pago de recibos:
Montserrat García definiu esta nova páxina coma un instrumento que permitirá achegar a administración electrónica á veciñanza, a través dun medio xa tan común do día a día como é Internet. Nembargantes, un dos seus máximos atractivos, tal e como aclarou a concelleira, é a facilidade que presenta para a súa consulta e utilización xa que, a través desta canle será posible facer efectivo de forma rápida e sinxela o pago de calquer tipo de imposto municipal, sen ter que achegarse ao concello ou á unha entidade bancaria.

También podría gustarte
Comentarios