con unix comezou todo

As orixes de UNIX remontanse o desenrrolo dun proxeto comezado no ano 1968.Este proxeto foi feito por General Electric, AT&Bell e o MIT, acadaron o desenrrolo dun sistema operativo con novos conceptos como a multitarea, a xention de…

Como comezou Linux

Isto e unha breve introduccion a Linux i as distintas distribucions de este magnifico sistema operativo.Polo d'agora so unha pequena introducion a historia de linux, mais adiante falaremos das distintintas distribucions.

Sobig.f bate todo-los records

A volta o traballo provoca ca difusion do virus "blaster" multipliquese, según Panda Software. A vota o traballo tra-las vacacions provocou nas últimas horas un aumento na sua difusion, posto que moitos equipos informaticos estiveron…

O MSN SERA DE PAGO

O mensaxeiro de microsoft , MSN, bloqueará o acceso a Trillian, Gaim i outros mesaxeiros. Microsoft anunciou os seus usuarios de MSN Mensseger i messenger windows estaran obrigados a facer unha actualización de seguridade para poder seguer…