con unix comezou todo

As orixes de UNIX remontanse o desenrrolo dun proxeto comezado no ano 1968.Este proxeto foi feito por General Electric, AT&Bell e o MIT, acadaron o desenrrolo dun sistema operativo con novos conceptos como a multitarea, a xention de arquivos i a interaccion co usuario. O resultado destas investigacions bautizaronse como MULTICS. O proxeto resultou ser moi ambicionso, polo que non chegou a bo fin e rematou abandoandose.

unix.gif


A comezos dos anos 70 Ken Thompson e Dennis Ritchie, xunto con outros menmbros dos Laboratorios Bell, segueron o desenrrolo do seu propio sistema operativo de tempo compartido. Chamaronlle UNIX por que era un sistema operativo mais sinxelo e eficaz que MULTICS.
Durante ese tempo , estaban en desenrrolo outros moitos sistemas operativos.Desenrrolanbanse novos ordenadores mais potentes e rapidos.E neses dias , cada ordenador tiña o seu propio sistema operativo exclusivo.Sempre que un fabricante desenrrolaba un ordenador, proveiaselle co seu sistema operativo, asi como dos uteis e aplicacions.
Os usuarios estaban atados a ese fabricante para o suministro do software preciso para a maquina.
Un elemento clave da historia de UNIX foi o feito de que, neses dias, AT&T non podia entrar no mercado de ordenadores debido a restricions legais.Polo que AT&T non desenrrolou e vendeu os seus propios sistemas de ordenadores.Compraba ordenadores a outras compañias.Como UNIX usabase cada vez mais,procuraron unha meneira de pasalo sinxelamente dun tipo de ordenador a outro.
A maioria dos sistemas operativos , incluido UNIX , escrebianse en lingunxe ensamblador. A linguaxe ensamblador chamaselle lingunaxe de baixo nivel posto que as suas instruccions son operacions basicas do hardward do ordenador . As linguaxes de baixo nivel traballaban cos rexistros e accesos de memoria que formaban as operacions basicas do ordenador.
Thompson e outros chegaron a conclusion de que era importante ser capaz de transportar UNIX a unha nova maquina en canto esta estiver dispoñible.Deronse conta que seguer escrebendo linguaxe ensamblador, custaria moito esforzo trasportar todo o sistema a ordenadores novos.Thompson desenrrolou unha linguaxe chamada B, e Ritchie mellorouna chamandolle C.En 1973 escreberon case todo UNIX nesta nova linguaxe de alto nivel C que resultaba moi eficaz para escreber codigo de sistema operativo. Podian suministrar o mesmo sistema operativo para diferentes tipos de ordenadores.Segueron engadindo novas funcions a UNIX e puxerono a dispor das universidades que estaban interasadas, cos conceitos de deseño e co feito de que puidera executarse en moitos ordenadores.As universidades e algunhas compañias ofreceron moitas caracteristicas e variantes novas e comezaron a usar UNIX adaptandoio as suas necesidades.

También podría gustarte
Comentarios