Como comezou Linux

Isto e unha breve introduccion a Linux i as distintas distribucions de este magnifico sistema operativo.Polo d’agora so unha pequena introducion a historia de linux, mais adiante falaremos das distintintas distribucions.

linux1.jpg


Todo isto de Linux comezou cando Linus Torvals creou un kernel i chamoullle Linux. pero o nucleo do sistema operativo precisaba doutras ferramentas , engadirlle software para compilar por exemplo.Enton Richard Stallman i o seu proxeto GNU aportaron unha parte esencial do sistema coas ferramentas GNU.Por aquel enton os usuarios de linux eran homes (tamen habia mulleres) experimentados que compilaban a man as suas ferramentas i toleaban tratando de atopar programas que alguen lles pasaba nunha BBS o directamente enviandollo nun disquete por correo ordinario.Foi enton cando a idea de distribución cobrou sentido: os usuarios precisaban dun sistema que evitara ter que repetir unha e outra vez tareas que podian automatizarse.As distros facilitaron todo o proceso de instalación de programas nun sistema que contara cun kernel de linux como nucleo do sistema operativo.

linux.jpg

Nembargantes, pouco teñen que ver as premeiras versions das distribuicons co que se coñece hoxe en dia por distribución. Calquera tarea tiña que facerse de maneria manual ,xeralmente usando ferramentas en liña de comandos , e decir , as interfaces graficas brilaban pola sua ausencia i a documentacion ainda mais.
Precisamente por todo isto que contamos , resulta absolutamente admirable que en pouco mais de dez anos de andadura, as distros i o propio nucleo do sistema operativo , avanzaran convertindose no que son hoxe por hoxe.
As principais distros de linux son: Conectiva, Debian,Gentoo Linux, Mandrake, Red Hat, Suse i Slacware, das que falaremos mais adiante.

También podría gustarte
Comentarios