CURSO DE INICIACIÓN Á APICULTURA. AGA-2013

Este sábado dará comezo o curso de iniciación á apicultura na Casa do mel.


Programa. Teórico práctico
1ª DIA. 11/5/2013 Persoal técnico da Casa do mel.
Horario: de 10 a 13 e de 15 a 18 h.
IMPORTANCIA DAS ABELLAS
-Importancia das abellas.
-Ciclo biolóxico das abellas
-O enxame. Desenvolvemento ao longo do ano.
-A comida das abellas: O néctar o pole
-A casa das abellas: A colmea, partes da colmea, o panal
-Os abelleiros, equipo e utensilios, manexo do afumador
-Instalación do apiario: factores a ter en conta.
Prácticas: visita a un apiario e inspección de colmeas
2ª DIA. 12/5/2013 Persoal técnico da Casa do mel.
Horario: de 10 a 13 e de 15 a 18 h.
REPRODUCIÓN DO APIARIO
-Os individuos da colmea.
-Nocións de selección
-Multiplicación do apiario: recollida de enxames, formación de núcleos
-Colocación de alzas para a colleita de mel
-Calendario de traballos do apicultor ao longo do ano
Prácticas. Visita a un apiario e práctica de reprodución
3º DIA 18/5/2013 Gonzalo Veterinario de AGA
Horario: de 10 a 13 e de 15 a 18 h.
SAÚDE DAS ABELLAS
-A saúde das abellas e o medio ambiente
-Sanidade apícola: Principais parásitos que afectan as abellas, Varroa, loque, vespa velutina…
-Prevención de doenzas.
-Enfermidades da cría. Enfermidades dos adultos
-Control de enfermidades. Desinfección
Prácticas: Visita a un apiario e identificación e control de doenzas
4º DÍA 25/5/2013 Persoal técnico da Casa do mel
Horario: de 10 a 13 e de 15 a 18 h.
ELABORACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS APICOLAS
-A esmelga, local de extracción do mel, equipamento do local
-Extracción. Decantación. Envasado e etiquetado do mel
-Produtos das abellas. Os distintos produtos das abellas: calidades e cualidades
-A cera. Reciclado.A súa Influencia na saúde das abellas e na calidade do mel
-Comercialización do mel. Distintos modelos.
Practicas: Visita a un local de extracción do mel
Desenvolvemento:
-4 sesións, fin de semana, sábados ou domingos. Ou, sábados+domingos
(así sería 2 fins de semana. 3 horas pola mañá de teoría. 3 horas pola tarde de prácticas. En caso de mal tempo só habería a teoría da mañá e a práctica adiaríase para o seguinte día, ampliando o horario de prácticas ese novo día.
Matrícula:
Para cada curso de iniciación, os interesados teran que inscribirse,unha semana antes de empezar, sexan socios ou non. Os non socios terán que pagar 40 € de taxas
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: Cría de raíñas e extracción de xelea real. 28 horas. Persoal técnico da Casa do Mel.
Días.- 8,9,10,13,16,20,21 de xuño pola tarde 4 horas cada día.
Este curso terá una taxa de 40 € a cada asistente. E haberá que inscribirse
Por E- mail.- casadomel@vodafone.es
Información teléfono.- 661003616

También podría gustarte
Comentarios