Melloras e novas funcionalidades en OpenOffice.org 3.1

112

Lendo mancomun.org:
“Acaba de saír a nova versión 3.1 da suite de ofimática de referencia no ámbito do software libre.De momento só en inglés, pero OpenOffice.org xa está lista para facer felices aos seus usuarios do mundo enteiro con amplas melloras, especialmente de rendemento, novas funcionalidades, ampliacións, adaptacións locais e un gran número de correccións.”…


…”A seguir presentamos unha reseña de todas estas melloras, segundo o anuncio oficial.
Xerais:
Mellora do aspecto en pantalla
OpenOffice.org usará unha técnica chamada antialiasing para mellorar a maneira como se debuxa na pantalla (liñas, círculos, etc.) Notará unha mellora inmediata na claridade dos gráficos – principalmente gráficas – en calquera dos aplicativos de OpenOffice.org. Isto tamén supón a mellora da “xeométrica gráfica” -por exemplo, nos casos de subtracción dunha figura a outra para crear unha nova figura combinada. Máis detalles sobre isto en GullFOSS.

Facendo o ‘arrastre’ dos gráficos máis doado

Cando arrastre un obxecto nun deseño en toda a pantalla, OpenOffice.org mostra agora unha ‘sombra’ do obxecto, antes que só un contorno puntado. Isto fai moito máis doado colocar as imaxes con precisión cando temos debuxos complicados.
Mellora no trabado de ficheiros
Se vostede está traballando nunha rede na que varias persoas poden ter acceso ao mesmo documento, o trabado de ficheiro impide que alguén poida accidentalmente sobreescribir os cambios doutra persoa. Como OpenOffice.org traballa en diferentes sistemas operativos, non se podía confiar só nos avisos do sistema operativo para os usuarios cando un documento está en uso. OpenOffice.org ten agora o seu propio mecanismo, o que lle permite ter un bloqueo fiábel cando o bloqueo do sistema operativo falla. Tamén lle permite a OpenOffice.org ver quen ten aberto o documento.
Superliñado (overlining)
OpenOffice.org permite o superliñado para o texto, así como subliñado, coa mesma variedade de opcións que o subliñado (tipo de liña, cor).
Especiais:
Writer
Realzado de texto
O realzado de texto preséntase cun fondo de cores sutís, en vez de inverter o vídeo. Máis cómodo para a vista, máis doado de usar.

Melloras para comentarios

Agora é posíbel para un conxunto de editores realizar unha conversa estruturada a través de comentarios; accédese a esta funcionalidade premendo co botón dereito e seleccionando un comentario ‘Responder’.
Como un novo reforzo, a busca agora tamén fai procuras no texto das notas.
Maior integración dun contorno de verificación ortográfica
Co OpenOffice.org 3.1, o contorno do verificador gramatical amplíase de modo que cunha extensión como LanguageTool agora se pode acceder a partir das Ferramentas -> Ortografía e gramática. Note que o OpenOffice.org ten un contorno de verificación gramatical, pero non ten un verificador gramatical. Pode ser instalado como tal unha extensión.

Niveis de contorno dentro de parágrafos

Escritores de documentos con ordenación de formatos complexos poden agora especificar agora un novo parágrafo e un atributo de estilo de parágrafo “contorno de nivel”. Isto transforma un parágrafo normal nunha posición, independente de calquera lista ou estilo de parágrafos.
Calc
Renomear follas cun clic dobre
Facendo un clic dobre sobre un guía nunha folla de Calc aparece a caixa de diálogo Renomear. En versións anteriores, cumpría premer o botón dereito do rato no separador e logo seleccionar a opción Renomear dunha xanela emerxente. Este cambio fai que sexa máis doada de realizar esta acción tan frecuente.
Control de desprazamento de zoom na barra de estado
O novo control deslizante de zoom na barra de estado foi unha mellora popular do OpenOffice.org Write 3.0. Con 3,1, está dispoñíbel en Calc tamén, que dá máis rápidas e precisas control sobre o nivel de zoom da visualización na pantalla.
Suxestións emerxentes de Formula
Calc agora observa a sintaxe dunha formula e vaina mostrando, abaixo ao lado dereito da célula a medida que se escribe, como recordatorio práctico para saber como usar unha fórmula.
Mellora da ordenación
Hai unha serie de cambios a facer a ordenación máis lóxica, coherente e poderosa. A primeira vez que se usa a ordenación (ou se usa o botón da barra de ferramentas para ordenar), Calc asumirá que quere ordenar pola columna onde está situado o cursor. Os botóns da barra de ferramentas usan agora a mesma lóxica que o diálogo de ordenación para determinar se un ámbito ten cabeceiras de columna. Finalmente, cando ordene, Calc preservará agora a orde orixinal de entradas co mesmo tipo de claves de ordenación.
Cambio de formula
Unha nova función da folla de cálculo EUROCONVERT para converter entre as antigas moedas da eurozona, que inclúe a importación e exportación (binaria) para o formato MS-Excel.
Novas funcións GAMMA, CHISQDIST, e CHISQINV da folla de cálculo, e modificacións en GAMMADIST, CHIDIST, e CHIINV para a análise estatística.
A folla de cálculo BETADIST ten agora unha función adicional facultativa con parámetro “acumulativo” para especificar se quere calcular a densidade da función de probabilidade ou a función distribución acumulativa, co valor TRUE predeterminado para compatibilidade.
Melloras no rendemento
Os estrangulamentos de rendemento elimináronse no Calc, co que resulta unha mellora no rendemento espectacular nos dous casos de test: de 24 segundos pasouse 1,2 segundo, no primeiro caso, e de unha hora a aproximadamente 12 minutos, no segundo caso. Como resultado da actividade para expremer a mellora continua do rendemento con Calc.
Posicionamento flexíbel dos eixos
As gráficas de OpenOffice.org ofrecen agora unha variedade de opcións para o posicionamento dos eixos. Este recurso ten sido altamente demandado, sobre todo entre usuarios de ensino.
Manipular datos perdidos
Agora pode tamén escoller como xestionar os puntos con datos faltantes das gráficas en OpenOffice.org – deixar un baleiro, asumir como cero, ou continuar a liña a través do valor en falta.
Para máis información sobre as modificacións nas gráficas, consultar o post GullFOSS.
Impress
Tamaño da tipografía nos botóns
Impress ten agora botóns cómodos para aumentar ou diminuír o tamaño da tipografía do texto de forma rápida e fácil. Faga que o seu texto caiba perfectamente en segundos!
Base
Realzado da sintaxe SQL
Cando edita SQL, Base usa agora cores para realzar a sintaxe SQL. Tamén utilizará ‘flash’ para indicar a correspondencia entre parenteses (). Isto fai máis doado detectar os erros de escritura, erros na súa sintaxe SQL, etc.
Pode crear o seu propio esquema de cor en Ferramentas -> Opcións -> OpenOffice.org -> Aspecto -> Realzado de sintaxe SQL, e escoller a súa propia tipografía en Ferramentas -> Opcións -> OpenOffice.org -> Tipos de letra.
Aplicativos de macro en Base
Co OpenOffice.org 3.1, é posíbel construír un “aplicativo de base de datos” incluíndo macros e scripts dentro dun documento base (.odb). Esta funcionalidade xa existe noutros tipos de documento.
Isto significa que as macros poden ser executadas a partir de agora, tanto desde propio documento, como desde calquera dos seus sub-compoñentes: formularios, informes, deseño de táboa, deseño de consulta, deseño de relacións, ver táboa de datos. Este é un importante reforzo para as persoas que queren crear “aplicativos empaquetados” con Base.
Nota: Para os desenvolvedores que crean aplicativos con Base aconséllase ler o artigo da wiki (ver abaixo) para obter información importante sobre outras características en desenvolvemento, e para estudar os problemas de compatibilidade con versións anteriores.
Para máis información sobre todos os cambios en Base, por favor, consulte a wiki.
Internacionalización e localizacións
Mellorar a capacidade de script bidireccional
O deseño de texto complexo e bidireccional mellora considerabelmente, especialmente para o xustificado de texto e para o texto vocalizado.
Formularios de control e gráficas permiten agora os deseños BiDi (bidireccionais).
Nova asistencia para idiomas (locais)
OpenOffice.org 3.1 engade datos locais para Maltés (Malta) [MT-MT], Myanmar (Birmania) [meu-MM], Shuswap (Canadá) [shs-CA] e, Tok Pisin (Papúa Nova Guinea) [tpi-PG ]. O local é seleccionábel para recoñecemento de caracteres e de verificación ortográfica, como estándar local, idioma predeterminado do documento e formatos de número dispoñíbeis e esquema de numeración.
Engade tamén novos locais na caixa de selección de idiomas locais, seleccionábeis para o recoñecemento de caracteres e verificación ortográfica: Árabe (Chad) [ar-TD]; Árabe (Comores) [ar-km]; Árabe (Xibuti) [ar-DJ] ; Árabe (Eritrea) [ar-er]; Árabe (Israel) [RA-il]; Árabe (Mauritania) [ar-mr]; Árabe (Palestina) [ar-PS]; Árabe (Somalia) [ar-SO] ; árabe (Sudán) [ar-SD].
A táboa de idiomas e a caixa de lista teñen tamén unha entrada en “árabe” (sen rexión / país), que non corresponde a ningún local. Non ten recoñecemento de idioma, etc. pero é seleccionábel se un paquete de idioma árabe está instalado, no canto do anterior “Árabe (Exipto)”.”…
Fonte: mancomun.org

Consegue en tempo real avisos de novos artigos no teu dispositivo, subscribete agora.

También podría gustarte
Comentarios