ORIXE E HISTORIA DA CAPELA DO CARME E DA SÚA COFRARÍA (III)

1.694

En 1614 realízase unha visita do Bispo a As Pontes “a siete días del mes de mayo”, no folio catro do libro de visitas episcopais, que se conserva no Arquivo Nacional de Madrid, temos constancia da Capela de “Stª Mª Madalena en el lugar daveiga”. Nese ano o Bispo non fixo obxeccións a ningunha necesidade de obra na mesma, o que quere dicir que se atopaba en boas condiccións e non coma o estaría en 1736, cando se fala dela como da “Capela das Arañas”, e se amosa como ruinosa e en estado de abandono.

carme-hugoarias.jpg
Imaxe cortesía de Hugo Arias


A Capela da Madalena, da que todavía se conserva a estructura da pranta baixa, a poucos metros da Capela do Carme, era unha edificación do século XVI ou mesmo previa, polo tanto, que pola advocación e a ubicación a extramuros da Vila, ben puido terse tratado dunha alberguería para enfermos e moinantes.
Tamén no 1614 aparecen as capelas de Nª Sª del camino, San Mamed “que no tiene rentas ni bien ninguno”, Nª Sª de Cerbicol, Nª Sª de Marrajón, San Salvador “en el lugar de Yllade”, e S. Vicente. Faise tamén constar que o Paraño, Cerbicol e S. Salvador tiñan facenda, bois e bacas, e que o Paraño estaba ó cargo do Bispo.
Dase no 1614, con motivo desta Visita Pastoral orde de celebra-las festividades de S Rosendo, S. Xosé, Corpus, e “La limpia Concepción de nuestra Señora la virgenmaria”.
Son estos os datos máis antigos que temos sobre as orixes da Capela da Madalena en As Pontes, devoción previa á Virxe do Carme. Neste artigo quero así mostrarvos os datos inéditos máis antigos e máis recentes sobre o Carme e a Madalena de As Pontes.
Neste presente artigo recollo o nome dos cofrades que tivo a Cofraría dende o 1924 ata que se deixou de apuntar. Só salientar que polo libro de contas da Cofraría do Carme que comeza en 1954, sabemos que en 1953 (factura con data 16 de Agosto) as monxas Concepcionistas Franciscanas de Viveiro, fixeron un Vestido para a Virxe polo que percibiron 21.000 pts., e nas contas do 1958 recóllense os gastos de ter feito a carroza para levar a Mondoñedo á Virxe do Carme á peregrinación.

Factura das Monxas Concepcionistas de Viveiro do traxe que a imaxe tén posto ó longo do ano
Factura das Monxas Concepcionistas de Viveiro do traxe que a imaxe tén posto ó longo do ano

No número 10 da publicación da Nova Unión de 1995, páxina 2, don Enrique publicou o artigo “Memorias de la Fiesta del Carmen”, no que fai un sinxelo resume das súas vivencias e lembranzas sobre esta festa, pero no que non se aporta ningún dato novedoso sobre a Cofraría que me parecera salientable para esta ocasión.
compra-da-Virxe.jpg
Factura de compra ós talleres de Olot das imaxes do Cristo e da Virxe do Sagrado Corazón que están no retablo da Capela do Carme

Sí me parece, finalmente necesario facer presente que no ano 1997 dona America Franco Pico asumiu a restauración da imaxe que se rehabilitou nos talleres de Miguel Rivas en Santiago (un dos once fillos do afamado José Rivas). A escultura da Virxe atopábase moi deteriorada. A Virxe do Carme ten unha estructura similar á dun maniquí e está esculpida en madeira de castiñeiro. Un pequeno artigo sobre este arranxo recóllese no libro das Festas do Carme e da Fraga do ano 1997, na páxina 126, realizado polos Servicios Informativos de Radio Eume.
Restauracion-da-imaxe.jpg
Imaxe no taller de Miguel Rivas onde foi restaurada

Ata aquí chega este traballo en tres artigos sobre a Capela do Carme de As Pontes, que intentou recopilar o máis salientable e necesario de ser tido en conta sobre a historia do Carme en As Pontes. Non podería rematarse sen presentar a quenes coa Virxe foron os protagonistas desta historia ó longo dos séculos: os veciños de As Pontes, quenes coma cofrades, viviron con especial cariño a devoción á Virxe do Carme. A todos eles quero adicar hoxe o seguinte listado que se conserva no libro de Cofrades da parroquia, e que de seguro que emocionará a algún ó atoparse nel, ou ó atopar a tantos que xa non pasan con nós as Festas, porque estarán aló con Ela ollándonos dende o abrazo de Deus Pai. A todos vós e a todos eles adico este merecido esforzo. Unha aperta a todos.
Xabier Martínez, nos derradeiros intres do Círculo Lítico.
Canteros-de-Roman.jpg
Factura dos últimos canteiros que quedaban en Román por obra de cantería no cruceiro da capela

Relación de los cofrades del Carmen
Año de 1924
Riego-Molino, Manuel Criado López
Vilavella, Francisca Chao Fernández
Pontoibo, José María Pena Fontao
Villa, Casto López Cabarcos
Villa, Jerónimo López Calvo
Aparral, María Juana Roca
Villa, Rodrigo Ledo López
Pontoibo, Antonio Ameneiro
Villa, Josefa Ledo Formoso
Villa, Manuel López Prieto
Ribadeume, María Tenreiro Formoso
1925
Chamoselo, Andrea Rivera
Ribadeume, María Juana Tenreiro
Ribadeume, María Josefa Antón
Villa, Victoria Romero
Mourela, María Josefa Fraga
1926
Marrajón, Andrés Cabaleiro Vilaboy
Villa, Manuel Fraga
Pontoybo, Manuela Cebreira Baamonde
Mourela, Gumersindo Rivera Bellas
1927
Villa, Anastasia Ledo López
Villa, Don Manuel Vérez Prieto
Villa, Doña Consuelo Cabarcos Ledo
Meda, María Antonia Corral Fernández
Ribadeume, María Caabeiro Redonda (Pedra do Couto)
Tras del Puente, Iginio Bellas, (del comercio)
Tras del Puente, Francisca López Carballal (del comercio)
Villa, Andrea Bellas Rivera
Villa, Francisca Bellas Rivera
Villa, Ricardo Bellas Rivera
Aparral, Don Paulino Pérez Ledo, Presbítero
Villa, Victorino López
Villa, Josefa González (sirviente de doña Antonia Rouco)
Illade, Nicolasa Fraga López
Seara, Dolores Bouza Fraga
1928
Villa, Gorgonio Blanco López, hijo de Antonio y Matilde
Parroquia de San Juan de Insua, Antonio Vilaboy Carballeira
Parroquia de San Juan de Insua, Josefa Chao Cao
Seara, María Bentura Bello
San Mamed, Calvela, Francisca Gregorio Freire
San Mamed, Suarriba, Dolores Corral Otero
Villa, Manuel Sánchez López
Villa, Andrea Vilaboy Carballeira
Villa, José Montero del Rio
Villa, Manuela de la Fuente Alonso
Villa, José Ferro Rodeiro
Villa, Carmen Cabada López
San Vicente de Pontoybo, Generosa Baamonde, esposa de Amador Rouco
Ribadeume, Manuel Barro Paz y María Andrea Caabeiro Lamigueiro
Villa, Dolores González Vidal, conocida por “la Asturiana”.
Villa, José Pita Ledo, hijo de Antonio y Josefa
Balsa, Generoso Rouco
Mouros, Dorinda Franco Bouza
1929
Villa, Resurrección Costas y García Robey
Mourela, Vicente Rivera Bellas
Villa, Manuela Barro (hija de la Fragueira)
Bermuy, María Antonia Barro Prieto
Bermuy, Generosa Barro Prieto
Villa, Tecla María Antonia Bouza
Villa, María Gaveiras Lago
Villa, Manuela Vilaboy Tojeiro (vda de Fraga)
Caneiro, Sergio Cal Bañal (vecino de esta villa)
Villa, Marcelino Iglesias Bellas y su esposa Josefa Vales López
Villa, Antonia Río Gómez (suegra de Arturo Soto)
Vidueiro, Vilabella, José María Freire Rodeiro
Villa, José Soto, esposo de Carmen Rego
Villa, Encarnación López Tojeiro
Villa, Estilita López Tojeiro
Villa, Marciala López Tojeiro
Villa, Ascensión Cabada López (“Tatá)
1930
Villa, José Blanco López
Villa, Antonio Blanco López
Villa, Luis Blanco López
1931
Rivadeume, María Josefa Carballeira Arnoso
Chaos, Enrique Rivera Cal
Cuiña, María Carballo Fraga
Andrés López Calvo
Celso Castro López (parroco)
Plácido López Casás
Eulogio Rivera López
Candelaria Rivera López
Remedios Rivera López
Ramón Bellas Rivera
Josefa Rodeiro Corral
1932
Carretera, Nicolás Ledo Penabad
Cobelos, Manuela Fernández
Villa, Faustina Ferro López
Vilavella, María Antonia Cibreiro Criado
Villa, Inocencia Cabada
Chamoselo, Luz Alende Osa
Chamoselo, María del Carmen Alende Osa
Carretera, Dolores Sánchez
Villa, Tomasa Barro
Antonio Blanco Alende
Amalia Sanesteban Rivera
1933
Ares, Antonio García Penabad
Villa, Pura Ferro Rodeiro
Alejo Carballo
Fermín González
Capela, María Franco
Capela, José García, médico
Villa, Constantina Romeu
1934
Villa, Filomena Barro Corral
Vicenta Prieto
María Prieto
Domingo López Pico, de Ribadeume
Francisca Barro Paz, de Ribadeume
Saa, Vilavella, María Juana López
Puentes, Antonia Bermúdez Paz
Villa, Cándida Rouco Corral
Serafina Blanco
1935
Amandino Lamela
María del Pilar Cabaleiro Blanco
Josefa Corral de Rodeiro
Felipe Pimentel Núñez
Josefina Sierra Montero, de Pimentel
Paraño, Josefa Bouza
Emerenciana Bouza Blanco
Francisco Lamas Martínez
Alimpadoiros, Albina Yáñez Vilaboy
Libro-Cofrades-na-guerra.jpg
Datos do libro de Cofrades o ano que comezou a guerra

1936
Manuel Casás Fraga
José Blanco Barro
Villa, Domingo López Bouza
Cuiña, Benita Fresco Ferreiro
Riego del Molino, María Bouza
Villa, Vicente Ledo
Villa, Emilia Lorenzo Fernández
Villa, Luz Vila
Villa, Aurelino Janeiro Gómez
Villa, José Bellas Barro
Villa, Jesús Pita Ledo
Villa, Brígida Solloso
Villa, Asunción Seijo Salgado
Julia Rivas
Vilavella, Juan Antonio Freire Rodeiro
Puentes, Carmen Formoso, esposa de Amador Ledo
Puentes, Amador Ledo Bouza
Villa, Manuel Prieto López
Villa, Luis Cabarcos Ledo
1937
Vilavella, Manuel Bellas Prieto
Coruña, Remigio Vivero Vilasuso
Villa, Ramón Bellas Barro
Vilabella, Hilario López Cebreiro
Vilavella, Amador López Cebreiro
Puentes, Vicente Chao Ramos
Puentes, Eliseo Chao Ramos
Vilavella, Amador Formoso Antón
Vilavella, Francisco Freire Rodeiro
Vilavella, Antonio Vellas Prieto
Puentes, Antonio Casás Fraga
Vilavella, María Juana Prieto Bouza
Villa, Antonio López Rouco
Freijo, Encarnación Castro
1938
Vilavella, Carmen Antón Pena
Caneiro, Rosa Bañal Pernas
Badón, María Vicenta Ferro
Caneiro, Domingo Prieto
Hipolita Baamonde Ferreiro
Lucila Baamonde Ferreiro
María Baamonde López
Carmen Fernández Pardo
María Mosteiro Prieto
Eugenia Prieto
Luis Cabarcos
Cándida Grande Sarmiento
Carmen Sánchez Fraga
Vilavella, Vicente Freire Rodeiro
Puentes, José Prieto López
Gestoso, Dámaso Grueiro García
Basilisa López Loureiro
Bacariza, Antonio Bellas
Mariñao, Antonio Vivero Ledo
Mariñao, José Vivero Ledo
Balsa, Amandino Tojeiro Freire
María Juana González Yáñez
Domingo Lorenzo Fernández
Marcelina Ferreiro Vilaboy
Lidia Lorenzo Ferreiro
María de los Ángeles Lorenzo Ferreiro
Veiga, Graciana Pena Seco
1939
Balsa, Jose Romeo Ferreiro
Paraño, Cipriana Bouza Fernández
Manuela Rivera Hermida
Teresita Rivera Hermida
Caneiro, Domingo Prieto
Josefa Pernas Martínez
Arsenio Vivero Vilasuso
Julio Ferreiro Vérez
María Juana Bouza Fernández
Constantino López López
Celestina Pérez Villarino
Asunción Pérez Villarino
María Rey Pardo
Vilavella, Dominga Caaveiro Cebreiro
Fernando Barbeito
Casilda Díaz
Ascensión Díaz
Ramona Saco
Pilar Ferreiro Vérez
Manuela Mosteiro Prieto
Vicente Vérez Cabarcos
Manuela López Carballo
Antonio Prieto Fdez
Eulogio Prieto Ledo
Josefa Dopico
Agustín Guerreiro Prieto
Manuel Guerreiro Prieto
Filomena Prieto López
1840
Villa, Avelino Nistal y Nistal
Vilavella, María Manuela Rodeiro Tojeiro
José Silva Rivera
Consuelo Otero Carballeira
Eladio Otero Carballeira
Teresa Otero Carballeira
Manuela Hermida González
Genoveba Lopez Ramil (Lousada)
Maria Rio Barro
Carmen Alonso Carro
Carmen de la Fuente Alonso
Demetrio de la Fuente Alonso
Micaela Cortiñas
Laura Ferreiro Cortiñas
Milagros Ferreiro Cortiñas
Candelaria Franco Bouza
Honorina Vérez Prieto
Jose Varela Laje (Vilavella)
Ramon Varela Prados (Vilavella)
Josefa Laje Varela (Vilavella)
María de los Angeles Seoane López
Josefa Franco Bouza
América Franca Bouza
Manuel Franco Bouza
Jesús Franco Pico
Manuel Franco Pico
América Franco Pico
Marina García Franco
José García Franco
Antonio López Bouza (Vilavella)
José Sequeiro Legazpi (cura de Piñeiro)
Vicente Villanueva Carrillo
Luz López Casás
Luz Villanueva López
Celedonio Vila Vidal
Dolores Cebreiro Fernández (Catarou)
Roberto Baamonde Ferreiro
1941
Andrés Fernández López (Pontoybo)
Marcos Ferro López
Juan Vilaboy Permuy
Raquel Cal Roye
Mercedes Bouza López
Cipriana López Prada
Gaspar López
Carmen Vázquez García (Santaballa)
Amalia Gómez López
Manuela Filgueira Ferreiro
Antonio Pernas González (Ferrol)
Antonia Fraga Pico (Veiga)
Aquilino Garvertchan Rivera (Ferrol)
Manuel Franco Pico
1942
Indalecio Cortiñas Otero
Manuel Vivero Prieto
Josefa Pernas Fraga
Josefa Domínguez Solloso
Dolores Permuy
Ramón Castro Ferreiro
Alejandro Ferreiro Cebreiro
Antª Gregorio Bouza
Remedios Bellas Barro
Remedios Freire Rodeiro
Emilia Criado Cebreiro
Rosalía Antonia Cebreiro
Remedios Cebreiro
Laura Manuela Cebreiro
Don Francisco Penabad Dopico
Doña Concepción Mosteiro Prieto
D. Jesús Penabad Mosteiro
Nieves Cabaleiro Picos
Dominga Picos Castro
José Antº Bouza Ferreiro
Antonia Formoso Prieto (Vilavella)
Germán López (esposo de la anterior)
Luis Sanesteban Rivera
Remedios Sanesteban Rivera
Carmen Pena Rivera
Antonio Pena Rivera
María Alicia Bouza Ferreiro (Pontoybo)
José López Bermúdez (Vilavella)
Dolores Barro
Manuel Pena Riveira
Manuela Ledo Rivera
Manuel Pena Ledo
María Pena Ledo
Josefa Fraga Pico
1943
José Antº Nieto Corral
Vicenta Salgado Piñon (Igrexafeita)
Antº Cal Roya
Amador Blanco Barro
María Cabarcos Bouza (Vilavella)
Angel Bellas (Mourela)
Secundino Bellas Barro
María López Pita (Alvarou)
Carmen Fernández Trigo
Generosa López Carballés
José Ledo Formoso
Dolores Ledo Formoso
Pilar Ledo Formoso
Remedios Ledo Formoso
Virgilia Ledo Formoso
Jerónimo López Rivera
Antonio López Rivera
Manuel (Parra) Pita (Veiga)
María Seco Dopico (Veiga)
1944
Antonio Freire López
Ascensión Sánchez Rego
Antonio Arnoso Pico
Josefa Bouza López
Dolores Caaveiro Fernández
Manuel Barbeito Coberando
Virginia Caaveiro Silva (Piñeiro)
José Blanco Rouco
Antonia Piñeiro Sánchez
José Blanco Piñeiro
Fernando Blanco Piñeiro
Manuel Blanco Piñeiro
Angela Blanco Piñeiro
Manuela Blanco Piñeiro
Dolores Blanco Piñeiro
María Luisa Silva Barro
Josefa Nieto Corral (Ferrol)
Manuela Bellas Méndez (Marraxón)
Remdeios Fernández Ferro (Badón)
Segunda García Rego
José Basilio Ramil Romero
1945
Consuelo Blanco Barro (Narón)
Manuel López Cebreiro (Vidueiro)
Modesta Vérez Prieto (Tras do Rego)
Lorenza López López
Celia Barcia Ocampo
María Cao (Ferrol)
Obdulia Fernández (Ferrol)
Juan Manuel Míguez (Ferrol)
Manuela Pardo Vázquez
Lorenza López Pernas (Pontoybo)
Concha Penabad Mosteiro
Manuela Barro Paz (Ribadeume)
1946
Diego Otero Prieto
Carmelo Carballeira Bouza
Manuela Bouza Bello
Serafina Vázquez (Pontoybo)
Rosenda Caaveiro López
Marina Caaveiro López
Josefa Freire Formoso (Balsa)
Francisca Tojeiro Freire (Balsa)
Candelaria Tojeiro Freire (Balsa)
Josefa Leal Cazón
Carmen Seco Blsa
Manuela Seco Balsa
Cesáreo Chao López
Nicolasa Ramos Blanco
Graciano Sánchez Fraga
Francisca Carballeira Fresco
Antonio Franco Bouza
Miguel Blanco Bouza
Saladina Vázquez Rodríguez
Josefa Pena Fraga
Manuel Vivero Prieto
María Antonia Prieto Pernas
Josefa Prieto Ledo
Carmen Prieto Ledo
Mercedes Ledo López
Manuel Ledo López
1947
Engracia Cabarcos
Manuela Fernandez Ferro
Dolores Sánchez Vilaboy
Purificación Fraga Tojeiro (Pontoibo)
María Josefa Bouza Ferreiro (Pontoybo)
Constantino Pernas Purriños
Hermitas Fernández
Antonio Cabarcos Vilasuso
Bernardo Cebreiro Baamonde (Pontoybo)
Dolores Cebreiro Baamonde
Andrea Cebreiro Baamonde
José Alende Oza
Dominica López Calaza
Celestino López Pérez
María del Carmen López Pérez
Alberto López Pérez
Caridad López Pérez
María de las Mercedes López Pérez
Anrés Nieto Ojia (Vidueiro)
María del Carmen Folgueira Alende (Chamoselo)
Tomás Sanesteban Fernández (Ferrol)
Víctor Sánchez Fraga
Celia Romero Corral
1948
Ramona Martínez Galán
Antonia López Barro (Vilar-Vilavella)
Nicolasa Ferreiro Lafuente
María Rivera (Somozas)
José Ramón Abella Álvarez
Josefa Caaveiro Fernández
Jesusina Tojeiro Bellas
Encarnación Tojeiro Bellas
María del Carmen Rivera Fernández
María del Carmen Laje Ferreiro
Francisca Cabarcos Ledo
1949
Esperanza Jorro Alende
Aurelio J Folgueira
Luz Vidal Sanjuan
María Gonzalez Rivera
José Alonso Carro
Mercedes Lamas (Recemel)
Vicenta Cabaleiro Pernas
José Cabaleiro Permuy
Elvira Varela Cabaleiro
María del Carmen Blanco Cabaleiro
1950
Filomena Alende Oza
Juan Tojeiro Fernández
Fernando Freire Fernández
Dolores Carballeira López
José Manuel Bellas Carballeira
María del Carmen Bellas Carballeira
Manuela López Freire
Manuela Fernández Blanco
Luis Rivas Bellas
María Josefa Bellas Méndez
Carmen Fraga Carbajal
Purificación Castro Fraga
Ramiro Sánchez Fraga
Francisca (la señora de Ramiro Sanchez Fraga)
Dolores Bouza Seco (Mariñaleda)
José Barro Carballeira (Piñeiro)
Juan Ramón Barbeiro García (Habana)
Dolores Blanco Rouco
María García
Eduardo Folgueira Alende
Elena Pajón Rouco
María Caaveiro Rivera
1951
Manuela Sánchez López
Manuela Vellas Méndez
Jesús Rivas Bellas
Dolores () Ferreiro
Manuel Campello Rivera (Poblado)
Carmen Carballeira Alvariño
José Castro Chao
Ramona Carballeira
Raimunda Vivero Corral
José María Blanco López
Antonio Blanco López
María Blanco López (Riveira Nova)
Andrea Fernández López (Riveira Nova)
Josefa Tojeiro Freire
Jesús Alén Martínez
María Ramos Carballo
1952
Manuel Bouza Ferreiro
Dolores Baamonde (Riego del Molino)
María Jesús Bellas Carballeira
José María Vivero Nieto
Asunción Carballeira Vivero
Manuela Pico Nieto
Ramona Fernández Díaz
Juan Vázquez Vázquez
Carmen Vázquez López
Dositeo Anidos Martínez
Francisca Pico Nieto
Antonio Arias Pico
Obdulia Díaz Corral
Lorenzo Durán Pita
Dolores Sanjurjo Prieto
Sinforosa García Bermúdez
Laudelina Fernández Blanco
Dictino Caínzos Crespo
Carolina Fernández Fernández
Valentina Fernández Fernández
Carmen González Cal
María Vidal Rio
Carmen Martínez Carballeira
María Josefa López Rouco
María José Vellas López
Ramón Sebastián Bellas López
Pilar Piñón
Fina Durán
Amalia Vila Montero
Ramón Pimentel Sierra
María Carballo
1954
Casilda Barro Paz
Dolores Seco
María Corral Cabaleiro
Emilio Varela (Baracaldo)
María Ramos
María Antonia González (Gestoso)
Consuelo González Tojeiro (Gestoso)
Elena Tojeiro Pena (Gestoso)
Emilio Varela Cabado (Baracaldo)
Pedro Carballeira (Vilavella)
Carmen Barela Cabado (Baracaldo)
Teresa Varela Cabada (Baracaldo)
1955
Generosa Dopico Franco
María Tojeiro Pena
Francisco Silva Prieto
Evangelina González
Antonia González
Celia González
María Tojeiro
José Luis Ferreiro Díaz (Alto Castaño)
María Alvariño Franco (La Cuiña)
Antonio Rivera Rouco (Chaos)
ENRIQUE RIVERA ROUCO (Chaos)
Jesús Rivera Rouco (Chaos)
Amador Ledo Rivera
1956
Carmen Pura Riveira
Vicente Ledo Pena
María del Carmen Ledo Pena
Manuela Felgueiras Formoso
Luisa Pajón Rouco
Generosa Fraga Gómez
Antonia Formoso Permuy (Ribadeume)
Asunción Corral Adega
María Iglesias Pernas
Carolina Barbeiro García
Carmen Gómez Pico
1957
Andrés Gómez
Vicenta Prieto González
Antonia Iglesias Bellas
José Dopico Blanco
Antonia Rodeiro Corral
Alfredo Vivero Vilasuso
Francisca Ferro López
Dolores Ferro López
Generosa Pena Pita
José Durán Sanjurjo
Juana González
Gaspar González Tojeiro
Diego González Tojeiro
Florentina González Tojeiro
Manuel Vázquez Fernández
Ramón Vázquez Fernández
María Vázquez Fernández
Juvencia Cabana López
Carmen Barallobre Barro
María Ferro Solloso
María Amidea Bellas Gimenez
María Jesús Bellas Giménez
María Juana López Bouza
Francisco Lamas Yáñez
Nieves López Ramil
Sinforosa Caaveiro Lamigueiro
Asunción Bellas Corral
Manuela Rodríguez Tojeiro
Carmen Campos Espantoso
Dolores González Vidal
Francisca Carballeira González
María Josefa Tojeiro Fernández
América Bermúdez Fontao
1958
Carmen Sánchez Rego
Enriqueta Sánchez Rego
Asunción Rego
María Juana Caaveiro
Dolores Corral
Manuela Ameneiro Vázquez
Carmen Cebreiro Corral
Rosalia Soto Seoane
Carmen Seoane Río
Guillermo Iglesias
Constantino Vilaboy
Nieves López Martínez
José Antonio Uceira López
Manuela Peña Insua
PILAR SILVA BARRO
Consuelo Iglesias López
Carlos López Formoso
José Rivera Vallas
María Rivera Tojeiro
Ofelia Rivera Tojeiro
Manuel Rivera Tojeiro
Francisca Rivera Tojeiro
Leonor Rivera Tojeiro
Josefa Tojeiro Freire
Natividad Castro Vérez
JoséBellas Fernández
Herminia Ferreiro López
América López
1959
Adriana López
José Ferro Rodeiro
María Laudelina Filgueiras Formoso
Josefa Filgueiras Formoso
Alfonso Formoso Filgueiras
Antonio Formoso Filgueiras
José Formoso Filgueiras
Manuela Formoso Filgueiras
Fidelina Formoso Filgueiras
Antonio Formoso Filgueiras
María Gloria Formoso Filgueiras
María del Carmen Formoso Filgueiras
Dolinda López Otero
Serafina Nerellas
Manuel Leal Cazás
Concepción Carballeira Vázquez
María Franco Fraga
Eladio Ferreiro Díaz
Gloria Parada Otero
Juan Diego Parada Otero
Mercedes Fresco Ledo
María Jesús Fresco Ledo
Nieves Carballeira Vázquez
María Pena Carballeira
Francisco Silva
María Torres Castaño
Alicia Sánchez Rego
Caridad Sánchez Rego
Francisco Penabad Mosteiro
Jesús Penabad Mosteiro
Maria Teresa Vázquez
Antonia Vila Ferreira (Gestoso)
Antonio González
Luisa López Rodríguez
José Antonio González López
Celia Fontao Castro
José () Pardo
América Guerreiro Prieto
1960
Segunda Bouza Castro
María del Carmen Piñeiro
Julia Fontao Bellas
María Formoso Carballo
Manuela Paz, de la Mourela
Honorina Corral López
Generosa Cabarcos Vilaboy
Cándida Vivero Soto
Mariano Barro Guerreiro
Antonia Covelo
Joaquín Luis Rodríguez – Covelo
Marisa Victoria Rodríguez – Covelo
Julia Iglesias Insua
Jacoba Cal Seijo
María Agustina Cal Barbeito
Mercedes Fernández Blanco
María Jesús Fernández Blanco
Alfonso Rey Antón
Encarnación Rey López
José César Vila González (Gestoso)
María Caridad Vila González (Gestoso)
María Antonia Barro Teijeiro (Piñeiro)
César Vila Pena (Gestoso)
Manuel Barro Caaveiro (Mourela)
Dolores Bellas Fraga (Recemel)
Manuela Cal Bañal (Caneiro)
María Remedios Carballeira Cabaleiro (Piñeiro)
Urbano Carballo Carballeira
José Antonio Carballo Carballeira
Manuel Carballo Carballeira
Dolores Prieto Bouza
Julio Cabarcos Franco
1961
Manuela López, vda de Fernández
María López López
José Luis Vilaboy Bouza
Purificación Blanco Vivero
Francisca Romero Permuy
Milagros González López
Ginés Rodríguez Montero
Ginés Rodríguez González
Herminia Varela García
José Antonio Blanco Bellas
Constantino Pico Freire
Narciso Caaveiro Pena
Consuelo Fer Pico
Remedios Fer Pico
Dominga Formoso Pico
Jose Antonio Fraga
Jesús Parga Cerezo
Amadora Fernández
Manuel Belem Fernández
Concepción Bellas Ledo
José () Bellas
Concepción () Bellas
José Durán Silba
Elena Paz Yáñez
María Vila Eiras
Francisca Fraga Fernández
Antonia Coriña
Purificación Freire Cortiña
Fina Rivera Hermida
David Criado Silva
María Juana Bouza López
Prima González
Jesús Cal Seijo
María de los Ángeles Lorenzo
Carmen (Framoso) Vilasuso
Josefa Fresco Dopico
José Vilaboy Fresco
María del Carmen Vilaboy
Andrés López Vázquez
Dolores Baamonde Cebreiro
Josefa Tojeiro Rodríguez
María Vilaboy Tojeiro
José Manuel () Vilaboy
Ana María
María Dolores Seoane Agras
María Guillermina Seoane Agras
1963
Josefa Pena Yáñez
Eleuteria Castro Chao
Consuelo Ferreiro Lafuente Castro
José Ramón Carracedo (Pontoibo)
María Dolores Freire Bouza
María Hortensia Luciana Freire Bouza
Adelina Sierra
Alfonso Fresco
Manuela Ferro López
Constante Bello Ferro
José Bello Ferro
María Uceira López
(Tomas) Guerreiro Prieto
Manuel Guerreiro Prieto
(Pura) Hermida Iglesias
Filomena Alende
María Fernandez López
Manuela Ferreiro Ramos
Obdulia Ramil Rivera
Carlos Miguel González Ramil
Juan Prieto Bouza
Jesús García Rodríguez
1964
Francisco Prieto Fraga
Andrea Calvo Franco
Constantino Pernas Blanco
José Antonio Pernas Ferro
Jesús Barro Rivera
Sabina Agras Souto
Florentina Fernández Souto
Carmen Fernández Souto
Concepción Carballal Martínez
Nieves Bellas López
Genoveba Sandomingo Timiraos
María Herminia Pardo Ferreiro (Roupar)
Francisca Ferro López (Roupar)
Antonio Martínez
Josefa Ledo Rivera
Divina Josefa Pena Barro
Carmen Pena Barro
María Barro López
María de los Angeles Blanco Guerreiro
Purificación Guerreiro Barro
Josefa Roca Seco
María Murado Cabaleiro
Rosalía Antón Bouza (Vilavella)
Manuel Fernández Pita
María Asunta Sierra
Ángel Martín (de Baracaldo)
Nieves Gregorio Rouco
María Teresa Formoso Rivera
María José Formoso Rivera
María Jesús Castro Rivera
Josefa Chao Ramos
Antonio Cal Seijo
Esperanza Chao Ramos
Enrique Varela
Encarnación Blanco Fraga
José Andrés Rodríguez
Generosa, esposa del anterior
Rosa Amido Meizoso
Juan Ramos Blanco
Dolores Chao López
Remedios Ramos Chao
Carmen Rey Antón
María del Carmen Ramil Franco
Matías Martínez, de Baracaldo
Constantino Pernas Blanco
José Antonio Pernas Ferro
Cándida Aragonés
María López López
Antonia Hermida Iglesias
1967
José Fraga Ferro
María García Ramil
María del Carmen Fraga García
José Cornide Piñeiro
Engracia Vigo Ferreiro
Jesús Cornide Vigo
Josefa Roca Cebreiro
1968
Josefa Fraga Carballal
1972
María Dolores Rodríguez (Marraxón)
Genoveva Cortiñas Trigo
1975
Candelaria López Cebreiro
Manuel Cebreiro López
José Cebreiro López
Evangelina Calvo Fontao
1979
Modesta López
Sara Bellas Prieto
Carolina Bello Roca
Anselmo Galego Paredes
Josefa Paz Formoso
Jesús Castro Gregorio
Antonia Fresco Dopico
Jesús Castro Fresco
Manuela Rivera Hermida
María Jesús Castro Rivera
Manuel Castro Fresco
Enriqueta Campos Fernández
Manuel Castro Campos
Constantino Castro Campos
José Castro Fresco
María Barro Guerreiro
Sonia Castro Barro
Vicente Castro Fresco
Mercedes Fernández
Ana Castro Fernández
Carlos Castro Fresco
Josefina Otero Carballal
Carlos Castro Otero
1981
José Docanto Maciñeira
Margarita Formoso Fernández
María Docanto Formoso
Jacobo Docanto Formoso
1983
Jesús Maseda Rochela
Su esposa Marina Otero Vivero (Chamoselo)
Guillermo Filgueiras Prieto
Su esposa Genoveva Carballo Cendán (Chamoselo)
Marlene Maciñeira Barcón
Y sus hijos Marta, Magdalena Durán Maciñeira
Antonio José Durán Maciñeira
Libro de Cofrades
Libro de Cofrades
Libro-de-contas-do-Carme.jpg
Libro de Cofrades do Carme, Libro de Contas

Alfombra-floral.jpg
Alfombra floral ano 2003

Consegue en tempo real avisos de novos artigos no teu dispositivo, subscribete agora.

También podría gustarte
Comentarios