Comunicado 31/01/07: A BUROCRACIA E O DESLEIXO PODEN ACABAR COA MOURELA

Boas palabras, pero poucos feitos e balóns fóra agoiran un futuro pesimista para o xacemento
As Pontes, 31 de xaneiro. No día de onte, tivo lugar a agardada entrevista co Director Xeral de Obras Públicas, Sr. Morato, para coñecer a opinión do seu departamanto encol do proxecto presentado por ADEGA e a Plataforma pola Defensa do Patrimonio das Pontes para salvar o círculo lítico da Mourela. Lembremos que este proxecto propuña a construcción dun túnel en troques dunha trincheira que arrasaría o xacemento e fendería a zona arqueolóxica veciña.

mourela.jpg

Lamentábelmente, logo desta conversa temos que dicir que a destrucción da Mourela está hoxe máis perto. Nun exercicio de confusionismo, inconcreción, e burocracia mal entendida, o Dir. Xeral de Obras Públicas manifestounos a súa intención de continuar co proceso administrativo en marcha, isto é, de executar o proxecto previsto inicialmente.


A respeito do proxecto técnico alternativo, a D. X. de Obras Públicas valorou positivamente a proposta, indicándonos que o estudo é completo e rigoroso. No entanto, entende que resultaría imposíbel a sua execución por razóns que non acabaron de concretar. O seu discurso non abordou en ningún momento a cuestión de fondo –compatibilizar a infraestrutura coa conservación da Mourela- senón que incidía reiteradamente sobre aspeitos formais, concretamente a escrupulosidade do procedemento administrativo que a Xunta “leva facendo dende hai anos” sic. Alén disto, por parte desta D. X. insistiuse en que o procedemento está supeditado ás actuacións que a D. X. de Patrimonio está a realizar no marco da prospección arqueolóxica regulamentaria.
Dende ADEGA e a Plataforma pola Defensa do Patrimonio das Pontes lamentamos a falta de compromiso da D. X. de Obras Públicas coa conservación deste elemento patrimonial sobranceiro, máxime cando sería técnicamente posíbel e económicamente viábel levar adiante a alternativa do túnel, harmonizando o desenvolvemento territorial co respecto ao noso Patrimonio Histórico. Así o recoñeceu no seu momento a D. X. de Patrimonio que acolleu favorábelmente a proposta do túnel, amosando o apoio á alternativa de ADEGA e a Plataforma.
Desgrazadamente, as esperanzas criadas están a piques de frustrarse pola miopía da CPTOPV. Non entendemos a cerrazón do departamento de Obras Públicas máxime cando o seu titular, o Sr. Morato, a respeito dun caso similar (Castro de Montealegre) declarou: “Esta presenza de elementos patrimoniais influi na elección do trazado definitivo, xa que, entre outros factores, buscouse minimizar a afección da obra sobre o patrimonio cultural. Esta circunstancia supuxo, incluso, a substitución da trincheira inicialmente formulada na zona do Castro de Montealegre por un túnel. Compatibilizar e harmonizar este desenvolvemento coa preservación do medio ambiente natural e cultural é, non só unha obriga das institucións, senón un dereito da sociedade presente e futura”. Revista TAPA, nº 35 (2003). Daquela, cambiouse o proxecto para “minimizar a afección da obra sobre o patrimonio cultural”. Agora, só se aducen motivos burocráticos e administrativos para sacrificar unha das xoias do noso patrimonio arqueolóxico, lembrado con esta actuación o desleixo e o desprezo polo propio que amosou a anterior administración.
Entendemos que un responsábel público non se debe limitar únicamente a respectar os procedementos regulamentares fixados na normativa vixente. Cómpre capacidade de decisión e vontade política para apostar por alternativas sustentábeis e respectuosas que permitan harmonizar o desenvolvemento co respecto ao noso patrimonio natural e cultural. É o que a sociedade galega demanda e o que vai seguir defendendo ADEGA e a Plataforma pola Defensa do Patrimonio das Pontes.
ADEGA
Plataforma pola Defensa do Patrimonio das Pontes

También podría gustarte
Comentarios