Nota de Prensa BNG

Mocións rexistradas no Concello das Pontes polo Grupo Político Municipal do BNG que se debatirán no Pleno de mañá xoves, 17 de xaneiro, ás 11 horas.
Moción para reclamar o pago da débeda do estado coas Pontes derivada da execución do Plan do Carbón 2006-2012 (mocion_carbon.pdf)
Moción sobre da prórroga do plano de desenvolvemento económico-industrial das Pontes (mocion_pdea.pdf)

También podría gustarte
Comentarios