AS PONTES EN 1794 – CENSO DE CASAS POR BARRIOS

188

Con anterioridade presentouse en AMIGUS un hipotético censo de 1845 que nos achegou ó número de casas habitadas que podía haber en cada un dos barrios da vila. Nesta ocasión os datos son anteriores (1794). Pártese do principio de obrigatoriedade de pertenza á Cofraría do Santísimo nas parroquias da diócese, pois os datos están extraídos dun dos moitos listados de Cofrades que figuran no libro de esa cofraría.

censo1.jpg


Moitos nomes comezarán a soar polo artigo das profesións que foi publicado con anterioridade e polos listados de maiordomos de varias capelas e cofrarías, que apareceron en algúns artigos. Segundo se van sumando datos, o crebacabezas composto polos individuos locais que formaron parte da nosa vila ábrese en posibilidades e énchese de novas pezas por encasillar.
Agora sería o momento para contrastar este censo de finais do XVIII co de mediados do XIX (1845) e percibir as poucas diferencias no núcleo da vila entre esos anos, así coma a estabilidade no número de casas e apelidos. O núcleo da vila mantén o número de casas, medran en cinco en Tras da Ponte, nunha en Salgueiras, 3 no Caneiro, 8 en Somede, disminue en once en Brandián, unha menos en Ribeira bella, unha máis na Calbela en Cerbicol, Gondré medra en 14 casas moi significativamente, e o mesmo acontece na Beiga tamén con 14 casas novas; as Pereiras en tres e Pontoibo en duas.
Convido a algún sociólogo a comentar os resultados. En outras ocasións seguirei a publicar censos antigos da vila. Cada vez máis antigos, coa finalidade de que vaiamos caendo na conta da relativa estabilidade poboacional de As Pontes ó longo da súa historia.

Número de Casas 1794 1845
     
Tras da Ponte 46 51
Vila 66 66
Salgueiras 9 10
Caneiro 9 12
Somede 22 30
Brandián 31 20
Ribeira bella 9 8
Calbela 14 15
Cerbicol 8 9
Gondré 24 38
Marrajón 29 34
Pereiras 10 13
Beiga 14 21
Pontoibo 35 37
Medianeros de Yllade
(contando medianeros doutros lugares)
5 18


Xabier Martínez, nos derradeiros momentos do Círculo Lítico
FOTOGRAFÍA EXEMPLO DO CENSO
censo.jpg

TRANSCRIPCIÓN DO CENSO
Memorial de los cofrades dela Cofrª del Santisimo Sacramento, q(e) autual m(te) tiene eneste año de 94.
PARTIDO DE TRAS DA PONTE
1. José Bazquez ysumug(r)
2. Juande Paz y sumug(r)
3. Antº Seco y su Mujer
4. Cayetano Seco y Mujer
5. Jose Loureiro y Mujer
6. Vicente Loureiro y su Mug(r)
7. Fernando da Bouza y Mug(r)
8. Agustina Gonzalez Viuda
9. Luis Franco y Mujer
10. Domº Yanes y Mujer
11. Bernardo Pardo y Mujer
12. Antº Paz y su Mug(r)
13. Pasqual Paz y Mug(r)
14. Vz(te) da Bouza y Mug(r)
15. Pedro de Agras y Mug(r)
16. Man(l) Prieto y Mug(r)
17. Antº da Carvª y Mug(r)
18. Pedro Lopez y Mug(r)
19. Felix Ledo y Mug(r)
20. Man(l) Romeu y Mug(r)
21. Agustin Prieto y Muger
22. Antº Romeu y Mug(r)
23. Josefa Lopez Viuda
24. Salbador Ferreiro y Mug(r)
25. Antº Cebreiro y Muger
26. Bernardo Blan(co) y Mug(r)
27. Jose Cebreiro y Mug(r)
28. Domº Fr(z) Cabarcos y Mug(r)
29. Antº texeiro y Mug(r)
30. Juliana Fr(z) viuda
31. Fran(co) do barro y Mug(r)
32. Juº do Castro y Mug(r)
33. Luis do Castro viudo
34. Juº do Pico y Mug(r)
35. Andres Cebreiro y Mug(r)
36. Pedro Freire y Mug(r)
37. Andres Freire viudo
38. Pedro Gato y Mug(r)
39. Antº Rodriguez y Mug(r)
40. Antº Barreiro y Mug(r)
41. Su Madre viuda
42. Maria Alonso viuda
43. Labiuda de Ros(do) Pardo
44. Fr(co) Fr(z) y muger
45. Santi do Castro y mug(r)
46. Antº Seco y Muj(r)
SALGUEIRAS
1. Juan Paz y muger
2. Antº Yanes viudo
3. Labiuda de Antº Corral
4. Antº fr(z) y su Mug(r)
5. Gaspar Uzeira y muger
6. Miguel de Corral y muger
7. Sabastian Preto y mug(r)
8. La viuda de Piñon
9. Miguel Pardo y mug(r)
CANEIRO
1. Man(l) Guerreiro y Mug(r)
2. Juaquin doCal viudo
3. Domº do Cal y su Mug(r)
4. Pasq(l) Rodriguez y Mug(r)
5. Fran(co) doSouto y Mug(r)
6. Andres do Castro y Mug(r)
7. Juº da Bouza y Mug(r)
8. Pude Bazquez
9. Gabriel de Castro y Mug(r)
BRANDIÁN
1. Domº Martinez y Mug(r)
2. Antº Cabeiro y su Mug(r)
3. Labiuda de Juº de Cabeiro
4. Antº de Ramil y Mug(r)
5. Jose Lopez y mug(r)
6. Rafael Lopez yMug(r)
7. Francisco Grª y Mug(r)
8. Jose Grª y Mug(r)
9. Luis de Castro viudo
10. Ciprian Paz y mug(r)
11. Jacobo de Ramil y Mug(r)
12. Bern(do) () y Mug(r)
13. Mamed de Barro y Mug(r)
14. Antº da Pena y Mug(r)
15. Alex Rodriguez y mug(r)
16. Pedro das Bellas y Mug(r)
17. Salvador Castro y Mujer
18. Bernardo Duran y Muger
19. Nicolas Cabeiro y mug(r)
20. Fern(do) das Bellas y su Mug(r)
RIBEIRA BELLA
1. Juº de Cabeiro y Mug(r)
2. Fran(co) de Corral y Mug(r)
3. Jose Rodriguez y Mug(r)
4. Ros(do) de Corral y Mug(r)
5. Antº Cebreiro y Mug(r)
6. Andres do Chao y Mug(r)
7. Antº Ferro y Mug(r)
8. Maria Fr(z) viuda
9. Man(l) do Barro y Mug(r)
SAN MAMED
1. Domº Pernas y Mug(r)
2. Silbestre derestrebada
3. Juº da Pena y Mug(r)
4. Antº do Chao y Mug(r)
5. Juº Sueiro y Mug(r)
6. Leandro da Pena y Mug(r)
7. Santiago do Castro y Mug(r)
8. Juº Fontao y Mug(r)
9. Pedro Paz viudo
10. Juan Paz y Mug(r)
11. Agustin Blanco y Mug(r)
12. Juan de Corral y Mug(r)
13. Josef das Bellas y Mug(r)
14. Su madre viuda
15. Juan Antº Lop(z) y Mug(r)
16. Jaz(to) Antº da Pena y Mug(r)
17. Feliphe Lop(z) y Mug(r)
18. Man(l) de Corral y Mug(r)
19. Tojeiro y Mug(r)
20. Andres de Carvª y Mug(r)
21. Fr(co) Bañal y Mug(r)
22. Santiago Paz y Mug(r)
CALBELA
1. Juan de Barro y Mug(r)
2. Gaspar do Barro
3. Bonifacio BArro y Mug(r)
4. Labiuda de Pedro de Corral
5. Pedro Blanco y Mug(r)
6. Domº de restrebada y Mug(r)
7. Jacob Romeo y Mug(r)
8. Man(l) Romeo y Mug(r)
9. Antº Lamigueiro viudo
10. Andres Lamigueiro y Mug(r)
11. Man(l) Apoliº da Bouza y Mug(r)
12. Fr(co) Bañal y Mug(r)
13. Man(l) do Castro y Mug(r)
14. Eusebio de Corral y Mug(r)
CERBICOL
1. Lorenzo Nobo viudo
2. Juº DoCanpos y Mug(r)
3. La viuda de Pedro Lopez
4. Pedro Nobo y Mug(r)
5. La viuda de Fr(co) dasBellas
6. F(co) Ramos y Mug(r)
7. Antº Dafraga y Mug(r)
8. La de Juº Dabouza
MARRAJON
1. La viuda de An Paz
2. Bizente de Cabeiro Viudo
3. Manuel de Cabeiro y su Mug(r)
4. Mig(l) de Barro y Mug(r)
5. Andres de Bilaboi y Mug(r)
6. Ysabel fr(z) viuda
7. Domº da Fraga y Mug(r)
8. Juaq(n) do Pico y Mug(r)
9. Manuel de Fontao y Mug(r)
10. Fr(co) da Bouza y Mug(r)
11. Gregorio Cebreiro y Mug(r)
12. Jose Cebreiro y Mug(r)
13. Biz(te) Nobo y Mug(r)
14. Juº de Bamonde y Mug(r)
15. Antº do Pico viudo
16. fran(co) do Pico y Mug(r)
17. Andres do Pico y Mug(r)
18. fern(do) gregorio y Mug(r)
19. Juan Yanez y Mug(r)
20. Ros(do) Lop(z) viudo
21. Pascua Regueiro viuda
22. Toribio Romero y Mug(r)
23. Casemiro Yanes y Mug(r)
24. Juº do Barro y Mug(r)
25. Juº Romeo y Mug(r)
26. Manuela do Souto viuda
27. Gregorio do Barro y Mug(r)
28. Viz(te) Bilaboy y mug(r)
29. Andres do Pico Vilarnobo Mug(r)
PEREIRAS
1. Andres de Corral y Mug(r)
2. Biz(te) Lop(z) y Mug(r)
3. Biz(te) Rodriguez y Mug(r)
4. Fern(do) formoso
5. Man(l) formoso y Mug(r)
6. Juº Gregorio y Mug(r)
7. Labiuda de Pastor Lop(z)
8. Juº Lop(z) y Mug(r)
9. Andres da Bouza biudo
10. Domº da Pena viudo
GONDRÉ
1. Juan Antº Barro y Mug(r)
2. Man(l) Ramos y Mug(r)
3. Labiuda de Silbestre
4. Juº Lopez y Mug(r)
5. Juº Amarelo viudo
6. Ros(do) das Bellas y Mug(r)
7. Domº Alberez y Mug(r)
8. Pedro Romeo y Mug(r)
9. Balthasar do Barro y Mug(r)
10. Juº ferreiro viudo
11. Antº ferreiro y Mug(r)
12. Pedro ferreiro y Mug(r)
13. Antº Ramos y Mug(r)
14. Juº Ramos y Mug(r)
15. sumadre viuda
16. Fran(co) Uceira y Mug(r)
17. Salvador Gregº y Mug(r)
18. Andres Gregº y Mug(r)
19. Labiuda de Antº Paz
20. Jose doriegoy Mug(r)
21. Felix doce y Mug(r)
22. Labiuda de Man(l) doce
23. Andres do Castro y Mug(r)
24. Su tía Domª viuda
BEIGA
1. Pedro das Bellas y Mug(r)
2. Juº Cebreiro y Mug(r)
3. Domº fr(z) y Mug(r)
4. Biz(te) da Bouza y Mug(r)
5. Fern(do) do Pico y Mug(r)
6. Juº Yanes viudo
7. Fern(do) Yanes y Mug(r)
8. Antº de fontao y Mug(r)
9. Jose doPico y Mug(r)
10. Bern(do) defontao y Mug(r)
11. Juº de Corral y Mug(r)
12. Antº da Bouza y Mug(r)
13. sumadre viuda
14. Labiuda de fontao
MEDIANEROS DE YLLADE
1. Jose dafraga y Mug(r)
2. Jacob da fraga y Mug(r)
3. Patricio fr(z) y Mug(r)
4. Jacob Prieto y Mug(r)
5. su tia Mª viuda
PONTOIBO
1. Domº Pillo y Mug(r)
2. Antª V(z) viuda
3. Juº Lop(z) viudo
4. Gorge Lop(z) y Mug(r)
5. fran(ca) Lop(z) viuda
6. Juº Cebreiro y Mug(r)
7. Jose do Barro y Mug(r)
8. APolonia Lop(z) viuda
9. Maria Lop(z) viuda
10. Man(l) frz y Mug(r)
11. Christobal de Corral y Mug(r)
12. Silbestre da Pena y Mug(r)
13. Antº do Castro y Mug(r)
14. Fran(co) do Castro y Mug(r)
15. Andres de Chao y Mug(r)
16. Caetano Grª y Mug(r)
17. Melchor fr(z) y Mug(r)
18. Thomas fr(z) y Mug(r)
19. Melchor da Pena y Mug(r)
20. sumadre viuda
21. Ros(do) Grª y Mug(r)
22. Biz(te) Romeo y Mug(r)
23. sumadre viuda
24. Bonifacio Ramº viudo
25. Juº Cabaleiro y Mug(r)
26. Antº Bibeiro y Mug(r)
27. Jose Bern(z) y Mug(r)
28. susuegra
29. Jose Romeo y Mug(r)
30. Domº Grª y Mug(r)
31. Jacob Caveiro y Mug(r)
32. Antº Yanes y mug(r)
33. Vicente Lopez y Mug(r)
34. Luis Garcia y Mug(r)
35. J do Barro
LA VILLA
1. Jacinto Prieto y Mug(r)
2. Vicente da Bouza y Mug(r)
3. su madre viuda
4. Fr(co) Lopez y Mug(r)
5. Ant Pico y Mug(r)
6. Jose do Chao y Mug(r)
7. La viuda de Restrebada
8. Josef Rouco
9. La viuda de Jose Pico
10. Roque Gomez y Mug(r)
11. La viuda de Ram(on) Gz(z)
12. Salbador franco y Mug(r)
13. Pedro Meizoso y Mug(r)
14. Juan Gonz(z) y Mug(r)
15. Jose Lop(z) y Mug(r)
16. Mig(l) freire y Mug(r)
17. Jacob togeiro y Mug(r)
18. Juº Pardo viudo
19. Mig(l) Castro y Mug(r)
20. Jose Mesia y Mug(r)
21. Ramon Monteiro y Mug(r)
22. Pablo Pita y Mug(r)
23. Man(l) Paz y Mug(r)
24. sumadre viuda
25. Manuel Fr(z) y Mug(r)
26. Gasp(r) fr(z) y Mug(r)
27. Mathias de Soto y Mug(r)
28. Pasq(l) Cendan y Mug(r)
29. Viz(te) Lop(z) y Mug(r)
30. fern(do) ferro y Mug(r)
31. viuda de Mig(l) Cupeiro
32. Man(l) de souto y Mug(r)
33. Antº doCal y Mug(r)
34. fran(co) Lop(z) y Mug(r)
35. Viz(te) Cebreiro y Mug(r)
36. Man(l) Yglesia y Mug(r)
37. Maria fr(z) viuda
38. Patricio Ledo y Mug(r)
39. Josef de Castro y Mug(r)
40. Pedro Romero y Mug(r)
41. Dª Rita Viuda
42. fran(co) deCorral y Mug(r)
43. Man(l) de Osa y Mug(r)
44. Antº Lop(z) y Mug(r)
45. Fran(co) Romeo viudo
46. Bern(do) Cebreiro y Mug(r)
47. Man(l) do barro y Mug(r)
48. Lorenzo fornos y Mug(r)
49. D(n) Juº sanchez y Mug(r)
50. Remigio de Castro y Mug(r)
51. Angel deosa y Mug(r)
52. Labiuda de Caetano ()
53. El Sr Cura
54. D(n) Jenaro
55. D(n) Juº de Doto
56. D(n) Jose Montes
57. D(n) Biz(te) Romeo
58. Juº Bibeiro y Mujer
59. Juº das Bellas y Mujer
60. D(n) Baltasar Preto y mug
61. fernado Pillo y mug(r)
62. D(n) Manuel Sanchez y Mug(r)
63. Jose ferreiro y Mug(r)
64. Caietano Prieto y Mug(r)
65. Manuel Ginza y Mug(r)
66. Andrea la Roja

Consegue en tempo real avisos de novos artigos no teu dispositivo, subscribete agora.

También podría gustarte
Comentarios