Moción sobre a declaración de Área de Rehabilitación Integral do casco histórico das Pontes

A edil de Compromiso por Galicia nas Pontes, Jéssica Fernández Polo, vén de presentar o pasado 30 de xuño unha moción para a creación dunha Área de Rehabilitación Integral no casco histórico das Pontes.
As Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) comprenden actuacións de mellora de tecidos residenciais no medio urbano e rural, recuperando funcionalmente conxuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados e municipios rurais que precisen a rehabilitación dos seus edificios e vivendas, a superación de situacións de infravivenda e de intervencións de urbanización ou reurbanizacións dos seus espazos públicos


As axudas económicas asociadas ás ARI van dirixidas aos particulares propietarios das vivendas, ao concello para a urbanización e reurbanización dos espazos públicos e por último permítelle ao Concello poder contar coa cofinaciación da Oficina de Rehabilitación que canalizará toda a información e a xestión das axudas.
As áreas de rehabilitación integral declararanse por resolución da Presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo, por petición dos concellos interesados en que se declare unha área no seu territorio. As condicións para establecer unha Área de Rehabilitación Integral veñen recollidas no Decreto 18/2014, do 13 de febreiro, polo que se determinan os aspectos básicos dos programas autonómicos de rehabilitación de vivendas e se dan directrices para o desenvolvemento do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
ACORDOS
– Realizar os trámites necesarios para declarar Área Integral de Rehabilitación a zona histórica das Pontes coñecida como “A Vila”.
– Valorar a posibilidade de establecer outras ARIs nas Pontes logo do asesoramento do equipo redactor do PXOM.

También podría gustarte
Comentarios