O CONCELLO ABRE O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA UNHA NOVA PRAZA DE TÉCNICO DEPORTIVO

aspontes.com. O concello oferta unha praza de técnico deportivo para a que ven de realizar a convocatoria pertinente.
As solicitudes para participar neste concurso de méritos poden presentarse xa logo de que onte se publicaran as bases no boletín oficial da província.


A titulación esixida é a de técnico en actividades físicas e animación deportiva, ou licenciado en educación física, ou mesmo diplomado en maxisterio na especialidade de educación física.
Ata o martes que ven poden presentarse as solicitudes no rexistro xeral do concello.
O aspirante que obteña máis puntuación na valoración da comisión seleccionadora será proposto para a contratación laboral por un ano auspiciada por unha subvención da Deputación provincial.
O técnico ou técnica contratado deberá desenvolver os programas deportivos do concello, en especial os relacionados co deporte escolar e federado.
Tamén terá encomendados realizar tarefas de apoio á xestión deportiva do concello, colaborar nas campañas deportivas da deputación, e participar nos cursos de formación que esta convoque.

También podría gustarte
Comentarios