MOVEMENTOS ECLESIAIS PONTESES NOS SÉCULOS XIX E XX (2ª PARTE)

Os seguintes datos amosan que non é precisamente coa Acción Católica, despois da Guerra Civil, cando xurden e se potencian estos grupos cristiáns, senón que xa anteriormente existía un forte sustrato que alimentou con posterioridade á Acción Católica, da que falaremos no seguinte artigo. Si ben a etapa do Réxime apoiou a integración de todos nos movementos cristiáns, e respaldou un cristianismo de masas, onde estar fóra do ámbito relixioso podía resultar marxinante, nembargantes, non é verdade que a participación eclesial en movementos relixioso-sociais sexa puramente característico a esa época de posguerra, como podemos demostrar con estos movementos que hoxe vos amoso.


AS TRES MARÍAS
A pasada semana presenteivos un movemento do século XIX que eran as “Hijas de María”. Hoxe, seguindo cos movementos, achegámonos xa ó século XX e á década dos anos 20, en que no Arciprestado de As Pontes existía a obra das “Tres Marías”, que constituíu xunta directiva o 20 de Marzo de 1928 coa seguinte directiva, na que moitos anos despois voltamos a atoparnos a dona Ricarda Rivera:
Director: D. Celso Castro
Presidenta: Dª Consuelo Cabarcos
Vicepresidenta: Srta Ricarda Rivera
Secretaria: Srta Cándida Rey
Secretaria: Srta Laura Ferreiro
Tesorera: Srta Pepilla Sierra
Vicetesorera: Srta Enriqueta Sánchez

Xunta-directiva-1928.jpg

Desta formaban parte, non só xente de As Pontes, senón de todo o Arciprestado, así pois:
PUENTES
Consuelo Cabarcos
Ricarda Rivera
Manuela Alende
Caridad Davila
Victorina Alende
Perpetua Blanco
Generosa Martínez
Brígida López
Carmen Cabada
Antonia Vilasuso
VILABELLA
Josefa Bouza
Celestina Pérez
Vicenta Prieto
Pastora López
PIÑEIRO
Inocencia Cabada
Antonia Iglesias
Generosa Seijo Río
GERMADE
Ascensión Sánchez
Francisca Alende
ROUPAR
Marina Baamonde
Mercedes Baamonde
Alicia Sánchez
Carmen Vázquez
CABREIROS
Enriqueta Sánchez
Carolina Rivera
Marcelina López
Aurora Cazón
Remedios Cazás
Luz López
BURGO
Rita Rivera
Pilar Méndez
Escolástica Blanco
SAN MAMED
Nicolasa Lens
Carmen Lens
Paca Cabarcos
Jacoba López
FREIJO
Pilar Blanco
Maruja Blanco
Milagros Ferreiro
Sara Bello
Paca Fernández
DEVESO
Virginia Ledo
Laudelina Fernández
Amelia Mosteiro
Manuela Bellas
Josefa Fernández
Francisca Senra
NIEVES
Cándida Rey
Pepita Sierra
Victoria Sierra
Carmen Sánchez
SEIJAS
Pilar Ledo
Josefa Freire
Esperanza Ferro
Antonia Alende
RECEMEL
Mercedes Ledo
Filomena Prieto
ESPIÑAREDO
Carmen Sánchez Fraga
Carmen Guerreiro
Evangelina Guerreiro
GESTOSO
Dolores Rivera
Maruja Bouza
Jacinta López
LOUSADA
Juana Calvo
María Blanco Calvo
Francisca Alende
María Alende
En 1929, marcha de As Pontes o crego que mandara facer as campás parroquiais actuais, D. Celso Castro López, chega D. José “Seijo Río” (así é como aparece nestes anos o que logo será “Río Seijo”). Coa súa marcha, e coa dimisión do cargo da presidenta Dª Consuelo Cabarcos e da tesoreira Pepilla Sierra, elixiuse unha nova xunta directiva o 1 de Agosto de 1929; a que segue:
Director: D. José Seijo Río
Presidenta: Dª Caridad Dávila
Vicepresidenta: Srta Ricarda Rivera
Secretaria: Srta Cándida Rey
Secretaria: Srta Laura Ferreiro
Tesorera: Srta Enriqueta Sánchez
Tesorera: Inocencia Cabada
O APOSTOLADO DA ORACIÓN
Outro dos movementos que naceu por esos anos foi o do “Apostolado de la Oración”, que xurde no 1921 coa seguinte Xunta Directiva, entre a que se atopa dona Rita Rivera:
Presidenta: Dª Rita Cabarcos
Vicepresidenta: Dª Caridad Dávila
Secretaria: Dª Jacoba Prieto
Tesorera: Dª Rita Rivera
xunta-directiva-do-apostola.jpg

Nese ano de 1921 a asociación estaba formada por 6 grupos ou coros que son os que seguen:
CORO 1
Celadora: Dª Ricarda Rivera
Ramón Rivera – Crucero
Remedios López – Crucero
Carolina Rivera – Crucero
Marcelina López – Crucero
Brígida López – Crucero
Eulogio Rivera – Crucero
Concha Freire – Crucero
Candelaria López – Crucero
Marina Baamonde – Crucero
Marcial Lens – Crucero
Manuel Lens – Crucero
Nicolasa Lens – Crucero
María del Carmen Lens – Crucero
Antonio Mosteiro – Villa
Eugenia Prieto – Villa
Amelia Mosteiro – Villa
Concha Mosteiro – Villa
Antonia Prieto – Villa
Nicolasa Fernández – Villa
María Raposo – Crucero
2º CORO
Celadora: Dª Pilar Prieto
(en blanco)
3º CORO
Celadora: Dª Manuela Alende
Jacoba López – Crucero
Inocencia Cabada – Crucero
Luis Cabarcos – Crucero
Vicenta Corral – Crucero
Juan Tojeiro – Crucero
Juana Prieto – Crucero
Mª Juana Martínez – Crucero
Resurrección Castas – Crucero
Vicenta Franco – Cuiña
Jacinta López – Villa
Antonia Prieto – Villa
Manuela Alende Fontao – Villa
Antonio Blanco Arias – Villa
Luis Romero – Crucero
José López y López – Crucero
Remedios López – Crucero
Juana Cao – Crucero
María Juana Calvo – Crucero
María Blanco – Crucero
Josefa López – Crucero
Carmen Fernández – Crucero
4º CORO
Celadora: Dª Pilar Blanco
Eleuteria Corral – Crucero
Matilde López – Crucero
María Blanco – Crucero
Antonio Blanco – Crucero
Dolores Bouza – Illade
Antonia Fraga – Crucero
María Novo – Crucero
Genoveva Arias – Villa
5º CORO
Celadora: Dª Clementina González
Carmen Prieto – Villa
Salustiano Rego – Villa
Filomena González – Villa
Fe Cebreiro – Villa
Narciso Cabarcos – Crucero
Filomena Ledo – Crucero
Consuelo Cabarcos – Crucero
Paca Cabarcos – Crucero
Narciso Cabarcos – Crucero
Luis Cabarcos – Crucero
Augusta Cabarcos – Crucero
Jovita Bouza – Chamoselo
Aquilina Bouza – Chamoselo
6º CORO
Celadora: Dª Crescencia López Sánchez
Encarnación Sánchez – Villa
Raquel Cal – Crucero
Mª Antonia Bouza – Villa
Vicenta Prieto – Villa
Josefa Rego – Crucero
Josefa Ares – Villa
Mª Antonia López Iglesias – Crucero
Marciala Trigo – Crucero
Paca Fernández – Crucero
María Mendaña – Crucero
Avelina Barja – Crucero
Aurora Fraga – Crucero
Carmen Sánchez – Crucero
Carmen Cabada- Crucero
Herminia López – Crucero
Josefa Freire – Crucero
Dolores Rivera Cal – Chaos
Jesús Rivera Cal – Chaos
Jesús Lens
Marcial Lens
En 1926 aparece unha nova Xunta Directiva no Apostolado da Oración que estará composta por:
Presidenta: Dª Rita Cabarcos
Vicepresidenta: Dª Caridad Davila
Secretaria: Dª Jacoba Prieto
Tesorera: Dª Rita Rivera
Os grupos ou coros estarán agora formados por máis xente, será unha asociación bastante numerosa.
1º CORO
Directora: Ricarda Rivera
Remedios López – Crucero
Carolina Rivera – Crucero
Marcelina López – Crucero
Brígida López – Crucero
Eulogio Rivera – Lugo
Candelaria López – Lugo
Marina Baamonde – Crucero
Mercedes Baamonde – Crucero
Marcial Lens – Crucero
Manuel Lens – Crucero
Nicolasa Lens – Crucero
María del Carmen Lens – Crucero
Concepción Freire – Crucero
Juana Castro – Crucero
Antonio Mosteiro – Villa
Eugenia Prieto – Villa
Aurelia Mosteiro – Villa
Concepción Mosteiro – Villa
Antonia Prieto – Villa
Nicolasa Fernández – Villa
2º CORO
Directora: Manuela Alende
Jacoba López – Crucero
Inocencia Cabada – Crucero
Luis Cabarcos – Crucero
Vicenta Corral – Crucero
Josefa Pena – Crucero
Dolores Freire López – Villa
María Juana Martínez – Pura Ferro – Villa
Resurrección Costas – Francisca González – Villa
Vicenta Franco – Carmen Fernández – Villa
Jacinta López – Villa
Josefa Rouco – Villa
Manuela Alende Fontan – Villa
Antonio Blanco Arias – Villa
Luis Romero – Ferrol
José López y López – Crucero
Cipriana Cao y Remedios López – Crucero
Juana Cao – Crucero
María Juana Calvo – Crucero
María Blanco – Crucero
Josefa López – Crucero
Antonia Castro – Crucero
3º CORO
Directora: Crescencia López
Raquel Cal – Crucero
María Antonia Bouza – Villa
Vicenta Prieto – Villa
Josefa Rego – Crucero
Josefa Ares – Villa
Antonia López Iglesias – Riego del Molino
Marciala Trigo – Crucero
Paca Fernández – Crucero
María Mendaña – Crucero
Avelina Bujo – Crucero
Aurora Fraga – Crucero
Carmen Sánchez – Crucero
Carmen Cabada – Crucero
Herminia López – Crucero
Josefa Freire – Chaos
Dolores Rivera Cal – Chaos
Jesús Rivera Cal – Chaos
Jesús Lens – Crucero
Marcial Lens – Crucero
Antonia Fraga – Crucero
4º Coro
Directora : Clementina González
Carmen Prieto – Villa
Salustiano Rego – Villa
Filomena González – Villa
Fe Cebreiro – Villa
Narciso Cabarcos – Crucero
Filomena Ledo – Crucero
Consuelo Cabarcos – Crucero
Paca Cabarcos – Crucero
Narciso Cabarcos Ledo – Crucero
Augusto Cabarcos – Crucero
Luis Cabarcos – Crucero
Jovita Bouza – Chamoselo
Aquilina Bouza – Chamoselo
Matilde López – Crucero
Filomena Ferro – Campo da Cova
Antonio Blanco – Campo da Cova
Dolores Bouza – Illade
María Novo – Crucero
Manuel Castro – Villa
Generosa Martínez – Villa
5º CORO
Directora: María Blanco
Laudelina Fernández – Riego del Molino
Carmen Guerreiro – Riego del Molino
Evangelina Guerreiro – Riego del Molino
Pastora López – Villa
Filomena Prieto – Villa
Mercedes Ledo – Crucero
Pura Cabarcos – Crucero
Manola la Fuente – Crucero
Laura Ferreiro – Riego del Molino
Milagros Ferreiro – Riego del Molino
Josefa González – Villa
Pilar Prieto – Villa
José Castro Prada – Crucero
Vicenta Otero – Crucero
Cándida Rey – Crucero
Encarnación Tojeiro – Crucero
Jesús López – Crucero
Carmen Rivera Corral – Chamoselo
Presentación Fraga – Pontoibo
Gonzalo Sánchez – Crucero
En 1930 fórmase unha nova directiva :
Presidenta: Dña Caridad Davila
Vicepresidenta: Dña Crescencia López
Secretaria: Dña Marina Baamonde
Tesorera: Dña Rita Rivera
Forman os grupos ou coros:
1º CORO
Celadora: Dª Filomena Prieto – Carretera
Remedios López – Carretera
Carolina Rivera – Carretera
Marcelina López – Carretera
Brígida Löpez – Carretera
Eulogio Rivera – Lugo
Candelaria López – Lugo
Mercedes Baamonde – Crucero
Marina Baamonde – Crucero
Marcial Lens – Crucero
Manuel Lens – Crucero
Nicolasa Lens – Crucero
María del Carmen Lens – Crucero
Concepción Freire – Crucero
Juana Castro – Crucero
Antonio Mosteiro – Villa
Eugenia Prieto – Villa
Aurelia Mosteiro – Villa
Concepción Mosteiro – Villa
Antonia Prieto – Villa
Nicolasa Fernández – Villa
2º CORO
Directora: Dña Manuela Alende
Jacoba López – Crucero
Inocencia Cabada – Crucero
Luis Cabarcos – Crucero
Vicenta Corral – Crucero
Josefa Pena – Crucero
Pura Ferro – Carretera
Francisca González – Carretera
Carmen Fernández – Carretera
Jacinta López – Villa
Josefa Rouco – Villa
Manuela Alende Fontao – Villa
Antonio Blanco Arias – Villa
Luis Romero – Ferrol
José López y López y Clara Villar – Carretera
Cipriana Cao – Carretera
Juana Cao y Manola Carro – Carretera
María Juana Calvo – Carretera
María Blanco Calvo – Carretera
Josefa López – Carretera
Antonia Castro – Villa
3º CORO
Celadora: Dña Crescencia López – Carretera
Raquel Cal – Carretera
Vicenta Prieto – Villa
Josefa Rego – Carretera
Josefa Ares – Real
Marciala Trigo – Carretera
Paca Fernández – Carretera
María Mendaña – Carretera
Aurora Fraga – Carretera
Carmen Sánchez – Carretera
Carmen Cabada – Carretera
Herminia López – Carretera
Josefa Freire – Carretera
Dolores Rivera Cal – Chaos
Jesús Rivera Cal – Chaos
Jesús Lens – Carretera
Marcial Lens – Carretera
Antonia Fraga – Carretera
Carmen Vázquez – Real
Manuela Bouza López – Campo
María Otero Fernández – Campo
Aurelio Janeiro López – Real
4º Coro
Celadora: Dña Clementina González
Carmen Prieto
Salustiano Rego
Filomena González
Narciso Cabarcos – Carretera
Filomena Ledo – Carretera
Consuelo Cabarcos – Carretera
Paca Cabarcos – Carretera
Narciso Cabarcos Ledo – Carretera
Augusto Cabarcos – Carretera
Luis Cabarcos – Carretera
Jovita Bouza – Chamoselo
Aquilina Bouza – Chamoselo
Matilde López – Crucero
Antonio Blanco – Crucero
Dolores Bouza – Yllade
María Novo – Carretera
Manuel Castro – Villa
Generosa Martínez – Villa
Victoria Sierra – Villa
Antonia Dopico Cabarcos – Villa
5º Coro
Celadora: Dña María Blanco
Laudelina Fernández – Riego del Molino
Carmen Guerreiro – Riego del Molino
Evangelina Guerreiro – Riego del Molino
Pastora López – Villa
Filomena Prieto – Villa
Mercedes Ledo – Carretera
Pura Cabarcos – Carretera
Manola la Fuente. Josefa Rodeiro – Carretera
Laura Ferreiro – Riego del Molino
Milagros Ferreiro – Riego del Molino
Josefa González – Villa
Pilar Prieto – Villa
José Castro Prada – Carretera
Vicenta Otero – Carretera
Cándida Rey – Carretera
Encarnación Tojeiro – Carretera
Jesús López – Carretera
Carmen Rivera Corral – Chamoselo
Presentación Fraga – Pontoibo
Gonzalo Sánchez – Crucero
6º CORO
Celadora: Antonia Iglesias
Generosa Río Seijo
Julia Rivas
Eduarda Soto
Dolores Rouco
Victorina Cebreiro
María Bouza López
Josefa Bouza
María Bouza
Encarnación Tojeiro
Pilar Tojeiro Bellas
Consuelo Iglesias
Carmen Rego
Antoñita Iglesias Vales
Segunda Freire Iglesias
Josefa Picos
Andrea Barro
José María Soto
José Soto Rego
José López Dopico
Cándida Rouco
7º CORO
Celadora: Vicenta Prieto
Remedios Casas
Luz López
Antonio Villanueva
Clara Villar
María Prieto
Josefa Ledo
Dolores Ledo
José Ledo
Pilar Ledo
Remedios Ledo
Virginia Ledo
Jesús Pita
Francisca Carvajal
Josefa Fraga
José López
Consuelo Rouco
Casilda Díaz
Ascensión Díaz
Asunción Seijo Salgado
En plena Guerra Civil o “Apostolado de la Oración” de As Pontes, elixe unha nova xunta directiva, atopámonos no ano 1938:
Presidenta: Dña Josefina Sierra
Vicepresidenta: Dña Crescencia López
Secretaria: Doña Concha Mosteiro
Vice: Doña María Blanco
Forman os grupos ou coros:
1º CORO
Celadora: Dña Filomenta Prieto – Calle Real
Remedios López – Calle Real
Carolina Rivera – Carretera
Marcelina López – Carretera
Brígida López – Carretera
Eulogio Rivera – Lugo
Candelaria López – Lugo
Mercedes Baamonde – Carretera
Marina Baamonde – Carretera
Marcial Lens – Carretera
Manuel Lens – Carretera
Nicolasa Lens – Carretera
María del Carmen Lens – Carretera
Concepción Freire – Carretera
Juana Castro – Carretera
Antonio Mosteiro – Calle Real
Eugenia Prieto – Calle Real
Amelia Mosteiro – Calle Real
Concha Mosteiro – Magdalena
Francisco Penabad – Magdalena
Antonia Prieto – Carretera
Nicolasa Fernández – Carretera
2º CORO
Celadora: Doña Manuela Alende
Jacoba López – Carretera
Luis Cabarcos – Carretera
Vicenta Corral – Carretera
Josefa Pena – Carretera
Pura Ferro – Carretera
Francisca González – Carretera
Jacinta López – Carretera
Antonia Prieto – Carretera
Remedios López – Carretera
Manola Carro – Carretera
María Juana Calvo – Magdalena
María Blanco – Magdalena
Carmen Fernández – Carretera
Antonia Castro – Carretera
3º CORO
Celadora: Dña Crescencia López
Jesús Rivera – Chaos
Dolores Rivera – Chaos
Aurora Fraga – Crucero
Carmen Sánchez – Crucero
Marciala Trigo – Carretera
María Mendaña – Carretera
Josefa Rego – Carretera
Carmen Vázquez – Carretera
Herminia López – Carretera
Manuela Bouza – Magdalena
Francisca Nieto – Carretera
Josefa Freire – Carretera
Antonia Fraga – Carretera
Carmen Cabada – Carretera
Antonia Ylde – Carretera
Paca Fernández – Carretera
Ramona Martínez Galán – Carretera
Ramona Saco – Calle Real
Raquel Cal – Carretera
María Vicenta Cabaleiro Permuy – Carretera
María Felgueiras Martín – Carretera
CORO 4º
Celadora: Clementina González
Carmen Prieto – Calle Real
Filomena González – Calle Real
Narciso Cabarcos – Carretera
Filomena Ledo – Carretera
Paca Cabarcos – Carretera
Narciso Cabarcos Ledo – Carretera
Consuelo Cabarcos – Carretera
Jovita Bouza – Chamoselo
Aquilina Bouza – Chamoselo
Matilde López – Crucero
Antonio Blanco – Crucero
Dolores Bouza – Yllade
María Novo – Carretera
Manuel Castro – Calle Real
Victoria Sierra – Carretera
Josefina Sierra – Carretera
Brígida Solloso – Villa
Nieves Bellas – Villa
5º CORO
Celadora: María Blanco
Encarnación Tojeiro – Carretera
Jesús López – Carretera
Dolinda López – Carretera
José López – Carretera
Cándida Rey – Carretera
Josefa Rodeiro – Carretera
Carmen Rivera – Chamoselo
Pastora López – Calle Real
Filomena Prieto – Calle Real
Josefa González – Calle Real
Pilar Prieto – Calle Real
Pura Cabarcos – Carretera
Laura Ferreiro – Riego del Molino
Milagros Ferreiro – Riego del Molino
Graciano Sánchez – Carretera
Laudelina Fernández – Riego del Molino
Carmen Guerreiro – Riego del Molino
Presentación Fraga – Pontoibo
CORO 6º
Celadora: Antonia Iglesias
Generosa Río Seijo – Carretera
María Vidal Río – Carretera
Julia Rivas – Carretera
Victorina Cebreiro – Carretera
Candida Rouco – Carretera
Dolores Rouco – Carretera
Eduarda Soto – Villa
Carmen Rego – Carretera
Consuelo Iglesias – Carretera
Segunda Freire Iglesias – Carretera
Marciala Iglesias – Carretera
Manola Vilasuso – Carretera
Josefa Picos – Carretera
Petra Leis – Carretera
Celestina Villarino – Mouros
María Bouza – Mouros
Josefa Bouza – Mouros
Manuela Ramos – Mouros
Severina Tojeiro – Carretera
Encarnación Tojeiro Bellas – Carretera
Pilar Tojeiro Bellas – Carretera
Maruja Pellón – Carretera
José Gabeiras – Carretera
José Durán Ynega – Carretera
7º CORO
Celadora: Vicenta Prieto
Remedios Casas – Calle Real
Luz López – Calle Real
Antonio Villanueva – Calle Real
Ascensión Seijo – Calle Real
Josefa Ledo – Carretera
Dolores Ledo – Carretera
José Ledo – Carretera
Pilar Ledo – Carretera
Remedios Ledo – Carretera
Virginia Ledo – Carretera
Jesús Pita – Carretera
Francisca Carvajal – Villa
Josefa Fraga – Villa
Casilda Díaz – Villa
Ascensión Díaz – Villa
Hipólita Vizoso – Crucero
Remedios Vizoso – Crucero
Carmen Pena – Crucero
Josefa Roca – Villa
Marcelino Castro – Villa
Rosa Bellas
María Prieto
Xabier Martínez, nos derradeiros intres do Círculo Lítico

También podría gustarte
Comentarios