NECROLOXÍAS DE INTERÉS NA LOCALIDADE NO SÉCULO XVIII E CAMPOSANTOS DE AS PONTES

As vindeiras datas de Santos e Defuntos nos remontan a unha das tradicións máis universais e antergas do ser humano, a do culto á morte, que constatamos no enorme número de medoñas que rodean as Pontes, convertíndo así esta rexión nun dos camposantos do home primitivo máis grandes de Europa.
O presente artigo quere recoller un traballo de don Enrique Rivera Rouco, acerca do nacemento dos tres camposantos da vila, que foi escrito xusto cando se estaba a contruir o dos Alimpadoiros (ano 1994). Para acompañalo quíxenlle achegar datos moi curiosos sobre varios falecementos acontecidos en As Pontes no século XVIII, e que están recollidos en tres libros de defuntos parroquiais depositados no Arquivo Diocesano de Mondoñedo (libro I: 1725-1743; libro II: 1744-1770; libro III: 1770-1788).
Quero facer especial mención ó apartado adicado a militares e apresados, do presente traballo; pois penso que nos aportará datos e historias moi novedosas do noso pasado.


A POBREZA
En primeiro lugar, quero facer destacar o enorme número de pobres que vivían en As Pontes nese século, e que quedaron constatados no momento do seu falecemento. Moitos deles eran “pobres ostiatim”, como aparece nos libros, referíndose a aqueles que andaban a pedir esmola de porta en porta (término “hostiatem”-coma o escribían-, proviría de porta, e polo tanto dos que andan a pedir polas portas). Moitos son declarados coma “pobres de solemnidad”. Así por exemplo, os que seguen:
Libro I:
Folio 8v.: 27 Diciembre 1728. Isabela fdez. “murió sin sacramentos”, “pobre ostiatem, mi feligressa, asistieron e a su entierro de caridad 8 sacerdotes a cantar misa y Vigilia”.
Folio 8v: 12 Febrero 1729. Domingo de Bouza, “pobre, ostiaten y de la caridad”.
Folio 8v: 1729. Ana de Sobrado. Era “de fuera”, “pobre, ostiatin, misa, vigilia de caridad”.
Folio 9: 1729. Mª Fernández. Pobre.
Folio 9v: 1729. Domingo Sardina. “Pobre, ostiatin,… de caridad”.
Folio 9v: 1729. Silvestre ferreyro. “Pobre, ostiatin”.
Folio 12: 3 de Enero de 1730. Juan do Barro. “Pobre, ostiatin”.
Folio 12v: 1730. Mª Fernández. “Pobre, ostiatin”.
Folio 15: 12 Diciembre de 1730. F(co) Picado. “Pobre, ostiatin”.
Folio 19-19v: 11 Julio 1732. F(ca) Fdez. Soltera. “Residente desta Villa, hizo testmº simple. “Mando p(r) ser Pobre y se bendiese su Ropa de Bestir”.
Folio 21: 1732. Bernardo Folgueira. “Pobre”.
Folio 22v: 25 Diciembre de 1732. Antonio de Cale do Chamoselo. “Pobre”.
Folio 23: 15 de Enero 1733. Marina Fdez. (viuda do anterior, é dicir, de Antonio de Cale do Chamoselo) “Pobre”.
Folio 25: 9 de Julio 1733. Fran(co) da Bouza Messia. “andando, ostiatim pediendo”, (fálase dos fillos).
Folio 25v: 1733. Bartolomé Fdez. “Pobre”.
Folio 27v: 7 Marzo 1734. Dominga Fdez. “Pobre”.
Folio 29: 19 Agosto 1734. Antonio de Chao. “Pobre”.
Folio 29v: 30 Octubre 1734. Ignacia Fdez. “Pobre”.
Folio 34v: 9 de Junio de 1735. Mª de Galdo. “muger de Simon da Uzeira”. “Pobre”.
Folio 35v: 13 Octubre 1735. Domingo Doce. “Pobre”.
Folio 36: 10 Enero 1736. Andrea Fdez. Viuda de Pablo García. “No hizo testam(to) p(r) no tener el que”.
Folio 36v: 1736. Catalina de Galdo, Biuda de Alonso de Badon, “no hizo t. por ser pobre y no tener de que”.
Folio 44v: 28 de Marzo de 1737. “Juº Romero de Pontoybo”. “Pobre”.
Folio 46v: 1737. Dominga Fdez. Soltera. “no testamento p(r) no tener de que”.
Folio 48v: 1737. Cecilia Fdez. “Biuda de Juº Pillo”, “no testam(to) por no tener de que”.
Folio 52: 15 Agosto 1738. Isabel Lopez. “no hizo testam(to) por no tener de que”.
Folio 54v: 9 de Diciembre 1738. Mª Fdez dos S(tos). “…no tiene de que”.
Folio 56: 16 de Diciembre de 1738. Adriano Pillo “… no tiene de que”.
Folio 56v: 30 de Diciembre de 1738. Miguel Lopez. “caridad”. “… no tiene de que”.
Folio 56v: 1738. F(co ) Doce. “…no tiene de que”.
Folio 63: 28 de Octubre de 1739. “(enterrado) abajo de la Raya”. “Pobre”.
Folio 63v: 10 de Noviembre de 1739. “Juana Fdez da freyra”. Soltera. “maior de edad”. “pobre hostiatin”. “(enterrada) abajo de la raia”.
Folio 63v: 5 de Noviembre de 1739. “Domingo ferreyro do Barral”. “Pobre host”.
Folio 65v: 1739. Franco Romeo de Marrajon. “(enterrado) abajo de la raya”. “Pobre”.
Folio 70: 4 de Febrero de 1740. Anttº dos Campos. “Vecino que fue dessta vª” “pobre” “hostiatin”. “Murio según noticias en el condado de Sta Marta de Ortigueira”. “Asistieron a su entierron los sacerdotes desta Parroquia, y se les pagó a dos Rs y mº con cargo de missa los q seguidos unos costos se han quedado en el Hospital desta villa, y lo firmo para que conste fecha ut supra. Faustino Santhome y Aguiar”.
Folio 72v: 5 Junio 1740. Juana Fdez. Soltera. “no tenía nada, solo un arca bieja y ropa que bestia, que se bendió en 10 rs”.
Folio 73v: 15 Octubre 1740. Isabel Fdez Albariño. “… no tiene de que”.
Folio 77v: 5 de Febrero de 1741. Lucía Fdez. “(enterrado) abajo raya, pobre”.
Folio 78v: 1741. Agustino Lopez. “pobre”. “(enterrado) abajo raya”.
Folio 80: 8 de Junio de 1741. Cristóbal Folgueyra. “pobre”, “caridad”, “… no tiene de que”.
Folio 82: 6 de Noviembre de 1741. Pedro do Castro Gallego. “abajo raya, pobre”.
Folio 84v: 1 de Abril de 1742. “Biz(ta) da Carballeira”. “Pobre”. “(enterrada) debajo de la raya”.
Folio 85: 7 de Abril de 1742. “Dominga Bazquez”, “Biuda de Anttº do Chao”. “Pobre”. “Abajo raya”.
Folio 85v: 3 de Junio de 1742. “Fca Fdez”, “muger de Fran(co) Prieto”. “Pobre Hostiatim”.
Folio 86: 5 de Junio de 1742. Isabel Pérez. “Biuda de F(co) do Barro, “Pobre ostiatin”.
Folio 86: 30 de Septiembre de 1742. Juº do Cal, hospitalero y pobre. “sepult dentro Iglesia al cadáver de Juº do Cal Hospitalero vzº q fue desta Villa, murió administrado de los s(tos) sacram(tos) que le conbenían = no hizo testamento por no tener de que… Faustino Santhome y Aguiar”.
Folio 88v: 1743. Caetano do Cal. “Pobre”.
Libro II:
23 de Diciembre de 1746. Mª Rosa Lopez. “Pobre”.
29 de Mayo de 1747. Manuela da Carballeyra. “Pobre”.
8 de Junio de 1747. Domº Tojeiro. “Pobre”.
4 de Julio de 1747. Margarida Lopez. “Pobre”.
Folio 31v: 25 de Octubre de 1747. Ros(do) Romero. “Pobre ostiatin”
Folio 34: 9 de Noviembre de 1747. Pelonia Fdez. “Pobre”.
Folio 39v: 30 de Marzo de 1749. Feliziana fz. “Pobre ostiatin”.
Folio 41v: 30 de Septiembre de 1749. Salbador do Cal. “Pobre”.
Folio 46v: 1 de Mayo de 1751. María de Galdo. “Pobre”.
Folio 48: 1752. Antonia Fdez. Viuda. “Pobre”.
Folio 51v: 16 de Agosto de 1752. Pedro de Carballal. “Pobre”.
Folio 52v: 3 de Enero de 1753. Nicolás da Bouza. “Pobre”.
Folio 52v: 1753. María Lopez vda de Antonio Romeo. “… no tiene de que”.
Folio 54v: 1753. Mª Pérez, “de caridad”.
Folio 57v: 9 de Febrero de 1754. Andrea Fdez. “Pobre hostiatim”
Folio 57v: 11 de Febrero de 1754. Mª Fdez. “Pobre hostiatim”
Folio 60v: 23 de Junio de 1754. Juan Yanes. “Pobre”.
Folio 60v: 7 de Julio de 1754. Justo Ieyro. “Pobre”.
Folio 66: 8 de Febrero de 1755. Margarita Lamigueiro. “… no tiene de que”.
Folio 69: 10 de Julio de 1755. Dominga Pretta. “Pobre ostiatem”.
Folio 76: 30 de Abril de 1757. Antonio Barro. Muere repentinamente. “pobre hostiatim”.
Folio 79v: 14 de Abril de 1758. Mª Fdez. “pobre osti”.
Folio 80: 17 de Abril de 1758. Josepha Lopez. “pobre osti”.
Folio 81: 11 de Diciembre de 1758. Benito dopico. “Pobre”.
Folio 84: 7 de Julio de 1759. Bernarda Rgez. “Pobre”.
Folio 94v: 4 de Octubre de 1761. Domingo Romeo. “Pobre”.
Folio 95: 13 de Octubre de 1761. Pedro Yanes. “Pobre”. Quedaron tres hijos.
Folio 95: 14 de Octubre de 1761. Domingo de Galdo. “Pobre”.
Folio 96v: 3 de Febrero de 1762. Juan Martínez. “Pobre”.
Folio 98v: 1762. Rosenda Fdez. “Pobre”.
Folio 103v: 22 de Diciembre de 1762. Juana Lopez. “Pobre”.
Folio 104: 22 de Diciembre de 1762. Andrés Ferreiro. “Pobre”…
FIDALGOS OU ADIÑEIRADOS
Aparecen en moitas ocacións ó longo deste século os enterramentos da familia do apelido dos “Fontao” que eran soterrados no presbiterio. Ademais deles, a quenes se poderá adicar un propio artigo. Aparecen os que seguen:
Libro I:
Folio 52: 1738. Manuel do Sico. Legou en testamento bens á parroquia. Soterrado no Altar.
Libro II:
Folio 82: 2 de Enero de 1759. Juº Lopez da hUzeira. “(enterrado) abajo del Arco Maior”.
MORTES ACCIDENTADAS
Libro I:
Folio 69v: 20 de Enero de 1740. Domingo Blázquez. “v(zo) de fra. de Piñeyro”. “se entierra en Puentes”, “dijeron llamarse Domingo”, “murió de “Acidente””, “(enterrado) abajo de la raya”.
Libro II:
Folio 34v: 6 de Diciembre de 1747. Mª da Carballeyra. “murio de Acidente… no hizo testamento… entierro de caridad”.
Folio 37v: 15 de Junio de 1748. Juan Seco. “Accidente”.
Folio 40: 7 de Abril de 1749. Joseph Manuel. Soltero. “acidente alfeletico”.
Folio 40v: 26 Junio 1749. María Fdez. Viuda del Alférez Gaspar dos Chaos “vzo que fue desta Villa”. “Murió de azidente”.
Folio 65: 10 de henero 1755. Antonio Dopico. “murio de acidente”.
Folio 68v: 9 de Julio de 1755. Ana Fdez. “azidente”.
Folio 74v: 19 de Diciembre de 1756. Dominga da Carballeira. “Azidente”.
Folio 87: 6 de Septiembre de 1760. Salbador Lepina. “(enterrado) en la Capilla Maior (de la Iglesia)”. “Maestro Maior que fabricó dha Capilla Maior, torre, pórticos y las mas obras de dha Yglesia vzo de Santa Eulalia de Budian en el Balle de Oro, marido de Apolonia Pérez, murio el dia cinco de dicho mes. De aver caido de una escada dela capilla, que fabricco del Santo Christo estando (recebándola) de cal, cuia causa…”
MORTES REPENTINAS
Libro I:
Folio 7v: 13 de Diciembre de 1728. “Adria do brro”. “moço solte(ro) mi feligres” (apareceu morto o seu cadáver “lo fue levantar la Justicia”. “Despacho del Provisor del Doctor Dn Antonio Calderon deste Obispado”. Descoñecemos se foi un afogado, ou como se producíu O falecemento).
Folio 30: 16 de Diciembre de 1734. Pedro López de Gondré. “enfermedad repentina”.
Folio 62: 14 de Julio de 1739. Juº Freyre. Soltero. “sepultado en Puentes”. “morir de un Acidente Apoplético”. “Natural de S. Cosme de Piñeyro”.
Folio 85v: 4 de Junio de 1742. Antº do Barro da Balsa. “de repente de un acidente que le dio del qual Caio muerto en el suelo”.
Libro II:
Folio 66: 30 Abril de 1757. Antonio Barro. Muerte repentina. “Pobre hostiatim”.
Folio 69: 24 de Febrero de 1758. Jacinto Copeiro. “Marido de Antª Gomez. Allose muerto en el camino real, que Ba del lugar Da Barosa Aespiñaredo”.
Folio 150v: 16 de Junio de 1769. Antonio do Barro, “alias Jacolas”, “Pobre”. “Marido de Phelipa Rdez, vez(no) de la villa”. “Murio repentinamente”. Dejó dos hijas.
APARECIDOS NOS RÍOS E REGATOS
A lenda do Eume conta tamén co seu pasado. Os casos que puiden localizar no XVIII son os que seguen. Ainda que sospeitos que entre as mortes accidentais, algún tamén habería que ubicalo na morte por afogamento. Non só se afogaban no Eume, senón que ás veces aparecían noutros recantos, como podemos ver nos seguintes casos.
Libro II:
Folio 28v: 17 de Agosto de 1747. Agustín das Pontes. Enterro o 20 de Agosto de 1747. “Marido de Mariña fdez vecina de Roupar”. “allose muerto enel puerto… desta fª, y en el Riogrande”. “Sepult. en la Igl. Parroquial desta vª … después de averlo levantado la justicia y registradolo p(r) Cirujano”.
FOTO PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE AGUSTÍN DAS PONTES

IMAG0104.jpg

Folio 46v: 8 de Mayo de 1751. Francisco del Castillo. “Se allo muerto en el río q pasa por esta Villa en el sitio q llaman as boliqueiras q según Así q semeyzo saber el s(eñº) de Andalucía hartillero dela Segunda Brigada de Marina por desertándose desu compañía seha dicho vio escapándose de la cintinela q se alla en esta villa y asegurándome p(r) dicho difunto ser catholico…”
Libro III:
Folio 48: 13 Febreiro de 1774. Ana da Carballeyra. “Pobre”. “Vda de Domingo Bañal, vez desta frª”. “Se halló muerta en el fío de Gondré”. Dejó tres hijos casados.
FORÁNEOS
Destaca especialmente a presencia do hospital da vila (hospital de San Xoán, ó que adiquei dous artigos en AMIGUS), para coidar os derradeiros días de moitos deles, no trance previo á morte. Unidos ós que morreron fora da vila, ou que se fixeron honras na vila por eles, no XVIII temos os que seguen.
Libro I:
Folio 33v: 27 de Marzo de 1735. Blas Ledo. Enterrado en As Pontes. “fue de la Parrochia de S. Sebastian de la Villa de Madrid”.
Folio 64: 2 de Diciembre de 1739. Jacobe Cabaleyro. Funciones de entierro. “No fue desta villa de las puentes”. “Murió en la villa de Vivero”. “Enterrado en Stgº de Vivero”.
Folio 70: 4 de Febrero de 1740. Anttº dos Campos. “Vecino que fue dessta vª”, “pobre, Hostiatin”. “Murio según noticias en el Condado de Stª Marta de Ortigueira asistieron a su entierro los sacerdotes desta Parroquia, y se les pagó a dos R(s) y mº con cargo de missa los q seguidos unos costos se dehanquedado en el Hospital desta villa, y lo firmo para que conste fecha ut supra. Faustino Santhome y Aguiar”.
Libro II:
Folio 55v: 20 de Agosto de 1753. Pedro Maseda. Se enterró en el pórtico. Un mozo según su aspecto. Murió en el hospital de la villa sin recibir los sacramentos. Murió de “Azidente”. Era de Valle de Oro.
Folio 67v: 7 de Octubre de 1757. Manuel Fdez Cavarcos. “sepultura dentro del Conbento Real de San Juº de Cabeiro, donde murio Al cadáver de…, marido de maria fdez vz(os) desta”. Declaración de los canónigos de dicho convento.
PEREGRINOS E TRANSEÚNTES
Libro II:
22 de Mayo de 1770. “una mujer pobre”. “Azidente en Vilavella”. “Pedía limosna de Ferrol e iba a Villalba”.
Folio 45v: 12 de Diciembre de 1750. “Un difunto Incógnito”. “Cadaver de un honbre Perigrino q(e) seg(n) el traxe y otros atributos q traia yndicaba ser frances, y seg(n) suaspecto de quarenta años de edad, murio en bre(v) y derep(te)”.
Folio 101v: 21 de Noviembre de 1762. Mathias Miguez. Vecino de Stª Maria de dos Iglesias. Arzobispado de Santiago. “moço soltero no se pudo saber el nombre de sus padres”. “murió en el hospital de esta billa el día 21”. “veniendo de transito”.
Folio 104v: 24 de Diciembre de 1762. Ygnacio Rodríguez. “marinero, marido de Isabel ()”. “Vecino q dijo ser de Sante Andev”. “Departamento de Vizcaia”. “murió en el hospial de esta Villa el día 24 de el ref”. “caminando de la villa deel ferrol azia su patria fue administrado de todos los S.S.”. “dejaba p(r) sus hijos lexitimos a Pedro y Xavier Rodríguez, solteros”. Levantou acta do acontecido o escribán Pedro Francisco Pardo e Chao, por dito do escribán veciño da vila D. Pedro Caetano Pardo.
CIRUXANOS e donas dos Ciruxanos
No folio 117 do libro II, cítase a outro escribano, non por causa de morte. Éste sería Dn Ramón de Fraga y Soto. Era ciruxán e veciño de As Pontes no 1764.
Libro I:
1740. “Dª Mª Dom muger de Dn Fran(co) Basanta y Robinos (ciruxano)”.
Libro II:
Folio 34: 1 Diciembre de 1747. Dn Fernando Agustín de Gaioso, “cirujano, marido de Doña Josepha ares vezª de Madrid y el Vzº y Residente enestaviª murio abyntestato”. Sepultura en la Capilla Mayor.
ESCRIBANOS
Libro I:
Folio 9: 1729. Juan de la Pena. “Escribano”. Tomaba os testamentos na época.
Libro II:
Folio 144v: enterrado el 21 de Septiembre de 1768. Pedro Fco. Pardo y Chao. “Escribano de nº”.
MARIÑEIROS
Curioso pero certo. Os mariñeiros tamén morrían en As Pontes, porque foi zona de paso cara a Ferrol, dende outros portos da cornisa cántabra. Coma todo, supóñome que terían que irse a buscar a vida de porto en porto, cando as cousas non ían como quixeran. En As Pontes temos novas dos que seguen:
Libro I:
Folio 22: 5 de Noviembre de 1732. Juº Baptista de Guidalla. Marinero. ,“Se dio sepultura en la Iglesia, dijo llamarse…, ser soltero, no tener padres, natural de /Portasta en Biscaya/ Murio en el hospital desta villa administrado del Sacram(to) dela penit y del dela extremauncion, y no dio lugar en la enfermedad a mas… Bendiosele la ropa apujas, ysele dijeron el dia de su entierro 8 misas cantadas. 3 sacerdotes”. “según verbalmente me lo dejó en cargado”. Estando la parroquia vacante de cura. Sacerdote “Antt Pico”.
FOTO PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE JUAN BAUTISTA
IMAG0088.jpg

Folio 71v: 8 de Abril de 1740. Domingo Fdez, marinero. “dijo ser Marinero quibenia del Rl servicio de su Mag(de) Dios lo g(de) de Vezº del Lug(r) del Puerto de S(n) Esteban de tapia en el principado de Asturias”… ”pobre”.
FOTO PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE DOMINGO FERNÁNDEZ
IMAG0091.jpg

Libro II:
Folio 100v: 18 de Octubre de 1762. Juº Rodríguez. “marido de Lorenza Lopez vzº del puerto y fº de Santiago de Zillero, murió el 18 de Octubre de 1762 de azidente repentino enel camino real que biene de la villa del ferrol asi a este a dlasptes”.
Folio 133v: 20 de Febrero de 1767. Alonso Menéndez. Marinero. “Vez de Jixon”. “marido de Ysabel de la Cuesta”. “murió en el hospital de esta Villa”.
MESTRES PINTORES
É posible que este pintor participara nalgunha das obras parroquiais no templo de As Pontes. Pero non o atopei nas anotacións de fábrica ou noutras contas dos libros parroquiais e por iso non o agreguei ó listado de autores que fun dando nos anteriores tres artigos sobre a construcción da parroquia. Parece que nos derradeiros anos da súa vida perdeu o xuizo, procedía de Mondoñedo coa súa dona, e foi soterrado na Igrexa Parroquial.
Libro II:
20 de Xuño de 1770. Caetano García López Cruz. Mestre Pintor. “Marido de Dª Mª Juana Bermúdez”. “vez(os) de Mondoñedo”. “Privado de su Juicio natural”. “Se enterró en la Iglesia Parroquial”.
MILITARES E APRESADOS
Quizais sexa este o apartado máis salientable deste artigo porque nos remite a datos moi novedosos ata o de agora na realidade militar que coñecíamos na vila. En 1754 Joseph Fernández de Casariego de Tapia de Casariego é soterrado na parroquial despois de recibir un balazo cando intentaban fuxir, e a mesma sorte debeu sofrir xunto a él nesa mesma xornada Fernando Fernández Viña da feligresía de Bares. Esta expresión de matar a militares ou a apresados, vai a ser demasiado común nos datos que vamos tendo no XVIII. ¿era realmente esa a causa da morte en tódolos casos?.
Xa no 1763 aparecen tres víctimas dunha guerra, a hispano-luso-francesa que se denominou “dos sete anos”, e na que estos tres soldados loitaron contra a vila de Chaves, en Portugal, onde se atopaba o castelo de esta cidade, o Forte de São Francisco e o Forte de Neutel. No tratado de Paz que ese ano se firma en París tratábase o tema da devolución das fortalezas de Chaves e da Almeida. Os nosos datos de víctimas a principios de Xaneiro de 1963 amosan que ese acordo fíxose con sangue previo nun enfrentamento no que morreu o soldado miliciano pontés Pedro de Fontao. Debeu quedar malferido da guerra na zona nese mesmo tempo o pontés Fructuoso Restrebada, que falecería no hospital de Monterrei en Ourense, poucos días despois. Tamén falece nese hospital a principios do mes de maio outro pontés, Pascual de Corral.
Libro I:
Folio 17: 13 de Agosto de 1731. Rosendo Pardo. “Soldado /dioformado/ mi feligrés”. Hizo testamento ante el escribano de su majestad D. Clemente del Corral.
Folio 62: 19 de Julio de 1739. Pedro de Puente. Se sepultó en la Iglesia. “Natural de la Ciudad de Santiago y Cabo de escuadra de una compañía de soldados de Montesa de Caballería”. “Enterraronle debajo de la Raya y pago a la Fabrica el Sargento de dha Compañía del Regimº de Montera, sus derechos”.
Folio 75v: 10 de Diciembre de 1740. “Un muchacho llamado Manuel Jiménez”. “(enterrado) en la Igless sep. abajo Raya”. “que digo Dn Manuel Jiménez, y que benia p(r) comisario con Orden del caballero Corregidor dela Villa de Medina, para la del Ferrol con dho difunto y otros, para entregarlos al Intendente de Marina; y murio de repente”.
FOTOS PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE MANUEL JIMÉNEZ
IMAG0094.jpg

Folio 87v: 2 de Enero de 1743. Pº Capon. “de melicia dela Conpañía de Dn Domingo Perez theniente Capitan administrado de los s. Sacramentos… de la fª de S. Mamed de froyon Juris(on) de San Sn, Obº de Lugo… entierro e Caridad”.
Libro II:
1745. Pedro del Castillo. Soltero. Natural de la ciudad de Granada. “y Abit(e) en un nabio enel Rl arsenal dela Graña.
Folio 48: 5 de Octubre de 1751. Frdo Fz. “se enterró en la parquial”. “un hombre que sele conduzia preso por un oficial de guerra desde la Ciudad de Zamora al Real arsenal dela Graña llamado seg(n) dijo dho oficial fernando Fernández ser natural del principado de Asturias, murió aier día de Azidente sin poder administrar”.
Folio 51v-52: 30 de Septiembre de 1752. Alonso Lodeiro. “sepultura dentro del pórtico de la Iglesia… vzº de S. Brm(e) de Ynsoa mozo soltero y soldado que avia sido y al prest(e) libre según constaba de papeles de fabrica los que llevo asu poder Joseph da Fraga alcalde desta jurisdi(on) y v(zo) de dha frª murio enel hospital desta Villa”.
Folio 59v: 9 de Abril de 1754. Joseph frz de Casariego (Asturias). “Los soldados del partido que se hallan en dha Villa quienes unos y otros confesaron aver muerto de un Balazo q uno de dhos soldados le avia tirado por no darse a preso y resistirse a las hordenes del Rei cuio difunto fue en acto con horden del sargento de dha partida en un carro a dha yglesia fue muerto”. “Se enterró en la Iglesia, marido de Mª Mtnez Viamonte vz(os) de la fª de S. Andrés de Serantes jurisdicción de Castro por el Principado de Asturias”.
Folio 59v: 9 de Abril de 1754. Fernando Fdez Viña. “esposo de Mª Lopez de la fª de Bares principado de Asturias”. “soldados de partida en esta villa”. “por no darse preso…”.
Folio 106: 13 de Enero de 1763. Pedro de Fontao. “Soldado miliciano, marido de Ysabel de Castro, vecino de esta frª murió en la villa de Chabes Reyno de Portugal”. No realizó testamento. No tenía hijos.
Folio 106v: 20 de Enero de 1763. Fructuoso Restrebada. “Soltero, y soldado miliciano hijo lejitimo de Juan de Restrebada y de su muger Dominga Alonso, ahora difunta, unos y otros vecinos qe son y fueron de esta villa; murió en el hospital de Monterrey provincia de Orense.
Folio 110: 8 de Mayo de 1762? (1763). “Anima de Pasq(l) de Corral soldado Miliciano vzº que fue de esta parroquia y Marido de Bibiana frz dejo p(r) sus hijos lexm(os) y de la Refer(da) su mug(r) Andres de Corral y Maria frz de Menor edad. Murio enla Villa de Monte Rey; no me consta hubiese hecho testamento.
Folio 124: 5 de Xaneiro de 1766. Isabel fdez Mesía. Soltera. É a segunda muller do Alférez Juº Pardo y Chao. A primeira muller do Alférez fora Mª Fdz Mesia.
PROVINTES ¿DA SEGA DE CASTELA?
Libro I:
Folio 74v-75: 24 de Noviembre de 1740. Un hombre. Enterrado en “la Iglesia debajo de la raya de unos cinqtª y dos años seg(n) su aspecto”. “dijeron… Benia enfermo del Reyno de Castilla, y ser natural de la fª de San Sebastián delos Debesos: murio sin recibir los Santos Sacramentos por se aber muerto quasi de repente”. “entierro de Caridad”.
FOTOS DA PARTIDA DE DEFUNCIÓN
IMAG0092.jpg
IMAG0093.jpg

UN MOZO QUE LEGOU PARA A CAMPÁ PARA A CAPELA DO CANEIRO
Libro II:
Folio 65v: 8 de Marzo 1757. Manuel Antonio Bazquez das Campas. Enterrado en la Capilla Mayor. “Moço soltero”. “(dejó) 55 rs ala Sª del Caneiro (Capilla)… para campana de la capilla”.
PÁRVULOS
Como dato destacado, destacar que no 1771 morren moitos párvulos en As Pontes, superan o número de 20 ó longo de todo ese ano. Esta alta mortandade pódese deber a unha forte epidemia nese ano, que afectase á poboación máis fráxil. Neste caso ós nenos. ¿Difteria? Quede o caso para observación de outros investigadores.
Libro II: 11 de Abril de 1745. Sepultura de una niña que nació “a diez del pres. se le echo agua”. “padres de la Graña”.
Folio 29v: 23 de Septiembre de 1747. Párbulo hallado en una puerta. (puerta de Fco do Barro do Cruceiro).
NENO TRANSEÚNTE
Libro III:
Folio 42v: 30 de Enero de 1773. Domingo. “Muchacho menor de los siete años”. “no supo decir quienes eran sus padre”. “Se llamaba Domingo”. “Murió en el hospital”.
SECRETARIO DA INQUISICIÓN
Libro II:
Folio 113: 27 de Diciembre de 1763. “Dn Biz(te) Gonz Goyos y Miranda. Pro. y Comisario del S(to) Oficio dela Ynquis(on) en este Reyno de Galicia, y vzo de esta expres. Villa”.
CREGOS
Libro I:
Primeiro falecido do que hai dato na parroquia de As Pontes é o crego Antonio Loureiro en 1722.
“Murió este Cura en quatro deJunio de mil setec(os) y vt(dos), y se le dio sepultura el día seis de dicho mes y año. Y lo firmo como excusado en bacante de dha Parrochia…” “entró a ser cura de dha parrochia el día catorce de Deciembre de mil setecientos vnt y dos Blas Anthonio Snthome y Aguiar”.
Folio 18: 6 de Junio de 1732. Dn Joseph () Goyos y Miranda, cura de esta Villa y frª. “16 sacerdotes”.
Folio 70v: 2 de Marzo de 1740. Dn Fran(co) Bernardo Folgueira y Paz. “Vzo que fue desta vª”. Enterrado en la Capilla Mayor.
Libro II:
Folio 47: 18 de Agosto de 1751. Juº Prieto de Solloso. Enterrado en la Capilla Mayor.
Folio 89: 13 de Febrero de 1761. Faustino Santhomé y Aguiar. Enterrado en la entrada de la puerta principal. Queda copia de su testamento en su inscripción de defunción. Dejó a 12 pobres ropas y zapatos nuevos.
Despois deste percorrido polo camposanto pontés do século XVIII, que non era outro que o interior do mesmo templo parroquial, imos percorrer da man de don Enrique os outros cementerios parroquiais a partires dun artigo que escribíu no ano 1994. Os camposantos comezaron a facerse no exterior das igrexas no século XIX, para evitar as enfermidades, e por orde das autoridades sanitarias da época. No arquivo diocesano atoparemos algunhas anotacións perdidas por varios documentos nos que os cregos da época protestaban por esta decisión do goberno, que lles facía perder privilexios no concerniente ós enterramentos.
A continuación déixovos con ese artigo, e con varias fotos que se realizaron para esta reportaxe. Agradecer a Jose María López Ferro as fotos que realizou cando o camposanto vello da vila se estaba a trasladar, e que xenerosamente me facilitou para esta ocasión.
Xabier Martínez, nos derradeiros momentos do Círculo Lítico.
Enrique Rivera Rouco, “Los Cementerios de As Pontes”, en Revista das Festas do Carme 1994, 67-69:
FOTOS DO ANTIGO CAMPOSANTO DE AS PONTES DURANTE O SEU TRASLADO. FOTO: José María López Ferro
obra-cementerio-vello1.jpg
obra-cementerio-vello2.jpg
obra-cementerio-vello3.jpg
obra-cementerio-vello4.jpg
obra-cementerio-vello5.jpg
obra-cementerio-vello6.jpg
obra-cementerio-vello7.jpg

“El primer cementerio, situado detrás de la Iglesia Parroquial, fue erigido en el año 1857 al prohibir el Ministerio de Sanidad los enterramientos dentro del Templo y atrio con motivo de la epidemia del “Cólera Morbo” que, en estas fechas asoló la Nación.
Antes se enterraban los cadáveres dentro del Edificio de la Iglesia, colocando los ataúdes en forma vertical para que ocupasen menos espacio y además remozaban el ataúd con cal viva a fin de que se consumiera pronto el cadáver y dejara el lugar para otro.
Las chapas de pizarra que componen el suelo de las Iglesias antiguas son tapas de enterramientos. Suelen llevar un agujero en el centro para facilitar su levantamiento y colocar un cadáver.
Al ocurrir dicha epidemia comenzaron a crearse los cementerios. En As Pontes el señor José Prieto (antepasado de los Prieto Mosteiro) donó la finca en que está ubicado, y, según el libro de fundaciones del Archivo Parroquial así como la tradición de los mayores, fue el primer enterrado D. Ramón Cabarcos, de la Villa, el 30 de Enero de 1858. Estuvo en uso hasta el año 1926 en que fue construido el actual de Las Campeiras, por haberse saturado su espacio.

FOTO DO EPITAFIO NO DINTEL DO CAMPOSANTO DE AS PONTES
obra-cementerio-vello8.jpg

FOTO COA DATA DE INAUGURACIÓN E CLAUSURA DO CAMPOSANTO COLOCADA Ó FACERSE A PRAZA
placa-cementerio-vello.jpg

Sobre la puerta de la entrada tiene una calavera y un epitafio que dice: “Cual te ves me vi, cual me ves te verás, trae esto en la memoria y no te condenarás”, y también una pequeña chabola al lado izquierdo que sirvió de sala de autopsias.
Del subsuelo sale un manantial de agua que desemboca en el río por su lado Este, en que hubo un lavadero que usaron las vecinas del entorno. Más no solían beber de tal agua, por provenir de entre los muertos. Gran número de vecinos solían utilizar la sabrosa agua de a “Fonte do Obispo” situada junto a la Presa de Alende.
Existió una leyenda relativa a este Cementerio, según la cual había en él un “cuerpo santo”, en estado incorrupto; incluso algunas personas afirmaban haber visto sobre su sepultura luz por la noche.

FOTOS DO CAMPOSANTO VELLO NA ACTUALIDADE
porta-cementerio-vello-agor.jpg
cementerio-vello-agora.jpg

En la pared posterior, colindante al edificio de Fenosa y, en simple hornacina oculta bajo las yedras, se descubrió una imagen de la Virgen del Carmen, tallada en granito, en sus líneas y formato ostenta mayor antigüedad que el Cementerio.
Probablemente fue trasladada procedente de la Capilla del Carmen. Hoy se halla ante dicha Capilla sobre una elegante columna por iniciativa del actual Sr. Alcalde.

FOTO DO HABITÁCULO ONDE ESTIVO A IMAXE DO CARME
habitaculo-cementerio-vello.jpg

FOTO DA IMAXE DO CARME, HOXE NA PRAZA DA CAPELA
imaxe-do-carme.jpg

En este Cementerio primitivo sólo se conservan dos nichos de tres urnas y dos de una, y varias lápidas con cruces de mármol y otras de hierro ya carcomido por el óxido. Fue saturándose y, ya entrado nuestro siglo, la Parroquia aspiraba a la construcción de otro nuevo.
Los emigrados de As Pontes en Cuba (que en el Centro Gallego construyeron la Sociedad “Hijos de Puentes de García Rodríguez” en el año 1912) decidieron costear la edificación de un nuevo Cementerio con Capilla, sala de autopsias, osarios comunes en las esquinas del fondo y un local para las herramientas del enterrador con un pozo de agua unido.

FOTOS CAMPOSANTO DE AS CAMPEIRAS, CAPELA E PLACA ADICADA A DONA RITA RIVERA CHAO
cementerio-campeiras.jpg
cementerio-campeiras2.jpg
campeiras_placa_Rita-Rivera.jpg

Doña Rita Rivera Chao, vecina de As Pontes en la Avda. de Galicia nº 11, donó el solar en el año 1924.
Las obras de cierre del solar, las primeras hileras de nichos y demás equipamentos fueron lentas, pues la inauguración tuvo lugar el primero de Diciembre de 1926.
El primer enterramiento se verificó (conforme constata el libro de defunciones del Archivo Parroquial) el 4 de Diciembre de 1926, en que fue inhumado el cadáver de D. Antonio López Ferro, antepasado de la Familia “Alexos da Vila”. Y por ser el primer enterramiento le fue cedida la fosa gratuitamente.
Cabe señalar que el suelo era un tanto fangoso y con manantiales y por ello ocurrió que al depositar este difunto en la fosa, con bastante agua en el interior, el ataúd dio un vuelco en la misma. Este hecho desagradó al pueblo, y por eso posteriormente fue elevado el suelo con macizos de tierra, para lo que colaboró toda la Parroquia. (¿referíase por erro ó camposanto vello?, parece que tén máis lóxica, e certamente que a este camposanto quixo dárselle mayor altura para evitar o río).
Otra anécdota digna de mención ha sido la discrepancia entre los promotores de la obra y el cura Párroco que entonces era el Licenciado D. José Rivas y Rivas, quien deseaba que el cementerio tuviera carácter eclesiástico, mientras que la Comisión Organizadora exigió fuera Municipal, y al prosperar la iniciativa de estos, el Párroco tomó la iniciativa de marcharse de As Pontes. Tenía de Coadjutor a D. Fernando Prieto Rouco, natural de As Pontes (Hermano de “Antoña de Carmen) el cual continuó desempeñando este cargo hasta su fallecimiento en 1946.
La última partida que firmó el Licenciado Rivas en los libros Parroquiales fue el 30 de Agosto de 1925. En esta fecha fue nombrado Vicario Regente de esta Parroquia D. Celso Castro López, que la atendió hasta el año 1931 en que se hizo cargo de la misma el último Párroco D. José Río Seijo.
Los tres últimos enterramientos en el Cementerio viejo han sido: Vicente González Franco, do Rego do Muiño, el 19 de Noviembre de 1926, Nieves Ferreiro Fraga (de 6 años) de As Barosas el 23 de Noviembre de 1926 y el párvulo José Amandino Domínguez Solloso el 27 de Noviembre de 1926.
La bendición e inauguración del nuevo Cementerio correspondía al Arcipreste de Zona, que en este caso fue el Párroco de Piñeiro D. José Sequeiro, nombrado Arcipreste al cesar el Licenciado Rivas.
Además de las tres hileras de nichos, fabricados inicialmente, se fueron prodigando vistosos panteones con material noble e imágenes de mérito así como costosas fachadas de mármol.
A pesar de que fue ampliado hace pocos años, volvió a completarse debido al engrandecimiento del pueblo. Por lo que en el año 1992 el Alcalde y Corporación decidieron construir otro en la zona de Alimpadoiros (Al Norte de la Villa), y el 18 de Enero de 1993 fueron puestos en venta sus nichos, fosas y parcelas.

FOTO DO CAMPOSANTO NOVO DE ALIMPADOIROS
Alimpadoiros.jpg

Es un Cementerio amplio, con elegante trazado. En su mensura de 40.000 m2 comprende mil nichos, trescientas veintidós fosas individuales, ciento treinta y dos parcelas para cuatro enterramientos y ochenta y ocho para ocho enterramientos.
Las ventas se realizan en riguroso orden de petición y de forma lineal y continua.
Con este tercer Camposanto la Parroquia queda servida para muchos años. Está en obras; tardará tiempo en ser inaugurado”.

También podría gustarte
Comentarios