¿Quen vivía en cada barrio de As Pontes en 1845? Achegámonos a un hipotético censo.

1.053

Seguimos con documentos do Arquivo parroquial de As Pontes que nos revelarán datos interesantes para coñecer as familias que formaban a realidade do noso pobo na primeira metade do século XIX. Contamos con estos interesantes datos a partires do listado que o crego da vila, D. Juan Francisco Murado, realizou co cobro do imposto polas Cofrarías do Santísimo Sacramento e da Nosa Señora. Non so nos axudan estos papeis a facernos unha idea de cara a coñecer o número de casas que podía ter cada barrio, senon que ademais nos aporta o dato da ubicación de certos apelidos que perduran hoxe en As Pontes vinculados ós mesmos barrios na memoria.


O imposto, como se di na introducción do documento, era de tres reais para as viuvas e viuvos, e de seis reais para cada casa (ou quizais matrimonio).
Evindentemente os barrios máis grandes eran o da Vila e o de Tras da Ponte, pero non temos que esquecer o tamaño poboacional de Gondré e de Pontoibo. O caso de Somede habría que traballalo máis profundamente dado que nesa época estaba máis vinculado ó Freixo, e de feito, os libros parroquiais son os do Freixo. A construcción da Igrexa de Somede é da última década do século XIX. A diócese tomou a decisión de erixir esta nova parroquia porque era unha zona poboada e que estaba medrando, algo que xa acontecía –como observamos polos datos (30 fogares a pagar sen contar os de Calvela e Cervicol)- na primeira metade do século XIX. Moitas máis conclusións se poden verquer dende todo isto, pero esas quero deixárvolas a vós. Limítome, máis ben, a dar a coñecer os datos e os documentos inéditos.
Agardo que este artigo sexa un encontro interesante e sorpresivo para moitos dos ponteses de sempre. Esa é a intención coa que se realiza, ademais da documental. Cando deades unha volta en piragua polo pantano en pleno verán, co Eume nos límites máis baixos ca nunca, lembrade os nomes dos veciños que poboaron e contruiron Marraxón de Embaixo.
Falo de hipotético censo porque por outros estudos e novas que teño realizados sei ben que faltan casas por citar neste “censo”. Especialmente aquelas que non tiñan unha economía saneada para pagar. Ese é o caso, por exemplo, de varias familias do Caneiro e de Brandián (hai unha partida de defunción curiosa de falecemento por fame nos Alimpadoiros da que darei noticia noutro artigo). Lembremos que especialmente en 1853 e 1854 falecerán bastantes persoas pola fame. Foi un tempo no que moita xente saíu a pedir esmola e finou polos camiños, chegando a poñerse celadores nas parroquias para recolle-los corpos. Rosalía de Castro falou con moito coñecemento desta época que foi a súa. Como ben sabemos, moitos labregos deixaron os lugares arrendados e marcharon para Cuba.
Xabier Martínez
DOCUMENTO ORIXINAL


Podedes ver as 14 páxinas ampliadas premendo neste enlace

Relación qe formo yo D. Juan Francº Murado Cura Rector de la Villa y Parroquia de las Puentes García Rodríguez de los Vecinos dela misma qe están adeudando las cantidades alas Cofradías del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora, correspondientes a los años de 1842, 43, y 44, al respecto de un real los casados, y de medio real los viudos y viudas en cada año, y por cada una de las Cofradías.
Barrio de la Villa
1. Mathias Ferndez y su muger (6 reales)
2. Viuda de Pedro da Bouza (3)
3. Manuel de Oza (6)
4. Juan Cavarcos (6)
5. Vicente Cebreiro (6)
6. Domingo Ledo (6)
7. Domingo Bouza (6)
8. Cayetano López (6)
9. Ramón Arias (6)
10. Marcos Porta (6)
11. Manuel Rouco (6)
12. José Fuente (6)
13. Antonio Freire (6)
14. José Freire (6)
15. D. Francisco Corral, viudo (3)
16. D. José da Cal, casado (6)
17. D. Manuel Alende (6)
18. D. Cayetano Prieto (6)
19. D. Francº López (6)
20. Mathias Rouco (6)
21. D. Marcos Cavarcos (6)
22. Viuda de D. Manuel Sánchez (3)
23. Vicente Mejía, casado (6)
24. Viuda de D. Juan Vidal (3)
25. Manuel López, casado (6)
26. Viuda de Blas González (3)
27. Manuel (Franco), casado (6)
28. José Cabarcos (6)
29. Manuel de Castro (6)
30. Viuda de Miguel de Castro (3)
31. D. Francº Romero (6)
32. José do Barro (6)
33. Viuda de Francº López Nogueiro (3)
34. La de Alejos Carvallo (3)
35. D. José Ledo, casado (6)
36. Andrés Carvallal (6)
37. Manuel Ferro (6)
38. José da Balsa (6)
39. Vda de Manuel Lopez (3)
40. Juan Pardo, casado (6)
41. José de Castro (6)
42. Francisco López (6)
43. Fernándo Paz (6)
44. Vicente Pardo, viudo (3)
45. Andrés Ferro (3)
46. Manuel Domínguez, casado (6)
47. José Caveiro (6)
48. Domingo Vivero (6)
49. Ynacio Trigo (6)
50. Antonio Cavarcos (6)
51. Carmen de Lago, viuda (3)
52. Manuel Paz (3)
53. Pedro Paz, casado (6)
54. Cosme Sánchez (6)
55. Marcos Rouco (6)
56. Antonio Rouco (6)
57. Francisco Sánchez (6)
58. Antonio López Piñeires (6)
59. José Pino (6)
60. Domingo Vamonde (6)
61. Blas López (Vogueiro) (6)
62. Laviuda de Antonio Muras (3)
63. José Antonio Prieto, casado (6)
64. Antonio das Bellas (6)
65. Jacobo de Soto (6)
66. Antonio de Soto (6)
Barrio de Tras del Puente
1. Pedro Fontao, casado (3)
2. Juan Antonio Bouza (6)
3. José Calbo (6)
4. Manuel Rivera (6)
5. Carlos Alén (6)
6. Domingo Togeiro (6)
7. Viuda de Bernardo Blanco (3)
8. Antonio Rivera, casado (6)
9. Joaquín Ferrero (6)
10. Francisco Ledo (6)
11. Gaspar Blanco (6)
12. Juan Ledo (6)
13. Andrés (Paul) (6)
14. Pedro Villasella (6)
15. Andrés López, viudo (3)
16. Viuda de Juan de (Prio) (3)
17. Viuda de Pastor Rodríguez (3)
18. Francisco de Barro, casado (6)
19. María Francisca Ledo, viuda (3)
20. Fernando Cebreiro, casado (6)
21. Josefa Rodríguez, viuda (3)
22. José Prieto, casado (6)
23. Pedro Carvalleira, viudo (3)
24. Francisco Carvalleira, casado (6)
25. Antonio de Castro (6)
26. Manuel Ferro (6)
27. José Rodríguez (6)
28. Fernando Bouza, viudo (3)
29. Marcos Bouza, casado (6)
30. Miguel Bouza (6)
31. Pascual Caveiro (6)
32. Bernardo Ferndez (6)
33. Viuda de Jacinto Franco (3)
34. Vicente Loureiro (3)
35. Rosa Ferndez (3)
36. Juan Loureiro, casado (6)
37. Domingo da Fraga (6)
38. Juan Martínez, casado (6)
39. Francisco Ferndez, viudo (3)
40. José Fernandez, casado (6)
41. José María de Castro (6)
42. Laviuda de Juan das Bellas (3)
43. Pedro das Bellas, casado (6)
44. Antonio Cebreiro, viudo (3)
45. Prudencio Vermudez, casado (6)
46. Fernando Freire (6)
47. Antonio Barreiro (6)
48. Angel do Pico (6)
49. Francisco Permui (6)
50. Tomás Carvallo (6)
51. Domingo do Pico (6)
Barrio de la Salgueira
1. La viuda de Domingo Paz (3)
2. La de Miguel Corral (3)
3. Vicente Vivero, casado (6)
4. Andrés Pardo (6)
5. Roque Romero (6)
6. Luis Jarel (6)
7. Pedro Pardo (6)
8. Garpar Uceria (6)
9. Fernando Piñon (6)
10. Elhijo de Piñon (6)
Barrio del Caneiro
1. Gabriel de Castro, viudo (3)
2. Antonio de Soto, casado (6)
3. Laviuda de Antonio Vázquez (3)
4. Rosendo Seco, casado (6)
5. Antonio Cavaleiro (6)
6. Antonio Rodríguez, viudo (3)
7. Domingo do Cal (3)
8. Domingo do Cal, casado (6)
9. Genaro do Cal (6)
10. Vicente Blanco, viudo (3)
11. Antonio Rodríguez, casado (6)
12. Bernavé Pernas (6)
Barrio de San Mamed
1. Laviuda de Andrés Romero (3)
2. Miguel do Pico, casado (6)
3. Francisco de Corral (6)
4. Antonio Togeiro (6)
5. Juan de Caveiro (6)
6. Ramon Carvallal (6)
7. Rosendo Carvallal (6)
8. Laviuda de Juan da Pena (3)
9. Bernardo Cebreiro, casado (6)
10. Antonia Fernandez, viuda (3)
11. Laviuda de Antonio Chao (3)
12. Pedro Corral, viudo (3)
13. Laviuda de Vicente daPena (3)
14. Francisco Sueiro, casado (6)
15. Juan Sueiro (6)
16. Manuel Togeiro (6)
17. Juan da Pena, viudo (3)
18. José das Bellas, (3)
19. Juan das Bellas, casado (6)
20. Antonio da Pena (6)
21. Vicenta (F), viuda (3)
22. Laviuda de Felipe Ramos (3)
23. Juan de Caveiro, casado (6)
24. Benito da Pena (6)
25. Andres das Bellas (6)
26. Agustin da Pena (6)
27. Juan de Corral (6)
28. Pedro de Corral (6)
29. Benito da Pena (6)
30. Juan da Pena (6)
Barrio de Brandián
1. Manuel da Pena, viudo (3)
2. Antonio da Pena, casado (6)
3. Alejandro Rodríguez (6)
4. Rafael Lopez, casado (6)
5. Fernando Lopez (6)
6. Fernando Cavaleiro, viudo (3)
7. Laviuda de Domingo Caveiro (3)
8. Juan Caveiro, casado (6)
9. Laviuda de Pedro Ferro (3)
10. Francisco Ferro, casado (6)
11. Tomás de Castro, viudo (3)
12. Manuel da Bouza (3)
13. La viuda de Jose de Castro (3)
14. Antonio Ramil, casado (6)
15. Otro Antonio Ramil (6)
16. Laviuda de Manuel Doce (3)
17. Camilo García, casado (6)
18. Dominga das Bellas, viuda (3)
19. Antonio Vazquez, casado (6)
20. Antonio Piñón (6)
21. Tomás Ramil (6)
22. Agustín Otero (6)
23. Felipe Paz (6)
24. Benancio Togeiro (6)
25. María Antonia Fernandez, viuda (3)
26. Juan Cortiñas, casado (6)
27. José Jarel (6)
28. Marcos García (6)
29. Nicolas Penavad (6)
30. Rosendo Togeiro (6)
31. Antonio da Bouza (6)
Barrio de Riveiravella
1. Francº Lopez, viudo (3)
2. Andres Ferro (3)
3. Jose Prieto, casado (6)
4. Manuel Corral (6)
5. Dominga das Bellas, viuda (3)
6. Antonia de Lamas (3)
7. Tomas Cebreiro, casado (6)
8. Salbador do Barro (6)
Barrio de Calbela
1. Silvestre do Pico, viudo (3)
2. José Cavaleiro, casado (6)
3. Rosendo Restrevada, casado (6)
4. Jacobo Romero (6)
5. Laviuda de Santos Corral (3)
6. Agustin Restrevada, casado (6)
7. Laviuda de Vicente Bouza (3)
8. Luis Gregorio, casado (6)
9. Laviuda de Santos Corral (3)
10. Bartolomé Novo, casado (6)
11. Antonio Togeiro (6)
12. Manuel Lopez, viudo (3)
13. Miguel do Pico, casado (6)
14. Manuel Prieto (6)
15. Pedro Gregorio (6)
Barrio de las Pereiras
1. Laviuda de Pedro Formoso (3)
2. Ramon Gregorio, casado (6)
3. Pedro Gregorio (6)
4. Pascual Rodriguez (6)
5. Pastor Rodriguez (6)
6. Francisco Corral (6)
7. Domingo Permui (6)
8. Laviuda de Manuel das Bellas (3)
9. La de Jacinto Ferreiro (3)
10. Luis Caverio, casado (6)
11. Juan Ramil (6)
12. Pedro Cavaleiro (6)
13. Manuel Corral (6)
Barrio de Cervicol
1. Bonifacio Nobo, casado (6)
2. Laviuda de Antonio Lopez (3)
3. La de Vicente Lopez (3)
4. La de Vicente Nobo (3)
5. Miguel Nobo, viudo (3)
6. Vicente Ramos, casado (6)
7. Manuel Lopez (6)
8. Laviuda de Alejandro das Bellas (3)
9. Andres Chao, casado (6)
Barrio de Gondré
1. Antonio Vieira, casado (6)
2. Juan Lopez (6)
3. Domingo Ferreiro, viudo (3)
4. Domingo Ferndez (3)
5. Juan da Bouza, casado (6)
6. Laviuda de Julian Ramos (3)
7. Andres Cavaleiro, casado (6)
8. Pedro Fresco (6)
9. Vicente Fresco (6)
10. Jose Caveiro (6)
11. Jose Restrebada (6)
12. Alejandro da Bouza (6)
13. Vicente de Castro, viudo (3)
14. Jose de Castro, casado (6)
15. Fernando de Castro (6)
16. Luis Pernas (6)
17. Vicenta Fernandez, viuda (3)
18. Rosendo Romero, casado (6)
19. José Romero (6)
20. Andres Cebrero (6)
21. Pedro Pardo (6)
22. Micaela Pita, viuda (3)
23. Francisco Lopez, casado (6)
24. Eugenio Juan Ferreiro (6)
25. Andres do Pico (6)
26. Cayetano da Fraga (6)
27. Diego de Corral (6)
28. Domingo Lopez (6)
29. María da Fraga, viuda (3)
30. Dominga das Bellas (3)
31. Domingo Ramos, casado (6)
32. Fausto Ferreiro (6)
33. Jacobo Agras (6)
34. Vicente Fresco (6)
35. Luis Fresco (6)
36. Vicente Pico (6)
37. Manuel Ferreiro (6)
38. Francisco Durán (6)
Barrio de Marrajon de arriba
1. Antonio da Fraga, viudo (3)
2. Rosendo Cavarcos, casado (6)
3. Vicente Fontao (6)
4. Gregorio do Barro (6)
5. Juan do Barro (6)
6. José Ciprián Caveiro (6)
7. Antonio Cebreiro (6)
8. Genaro Corral (6)
9. Manuel Vilaboy el nuevo (6)
10. Manuel Vilaboi el viejo (6)
11. Francisco Vilaboi (6)
12. Antonio Vilaboi (6)
13. Juan Vilaboi (6)
14. Laviuda de Antonio Ramos (3)
15. Domingo Ferro, casado (6)
16. Juan Rey (6)
17. Juan Cavalerio (6)
18. Andres de Castro (6)
Barrio de Marrajón de avajo
1. Vicente Cebreiro, viudo (3)
2. Isavel Ferndez (3)
3. Vicente Lopez, casado (6)
4. Juana Ferndez, viuda (3)
5. Luis Pita, casado (6)
6. Francº Romero (6)
7. Juana Freire, viuda (3)
8. Jacobo do Pico, casado (6)
9. Manuel do Pico (6)
10. Ramon Guerreiro (6)
11. Bernado do Pico (6)
12. Nicolás Yañes, viudo (3)
13. Antonio Lopez, casado (6)
14. Manuel Yañes (6)
15. Francisco Solloso (6)
16. Viviana Vizoso (3)
Barrio de Veiga
1. Fernando Yanes, casado (6)
2. Silbestre Yanes (6)
3. Antonio Yanes (6)
4. Laviuda de Antº do Pico (3)
5. Felipe do Pico (6)
6. Manuel Cebreiro (6)
7. Laviuda de Juan Seco (3)
8. Domingo Fraga, casado (6)
9. Andres Lopez (6)
10. Laviuda de Nicolás Bouza (3)
11. Antonio Bouza, viudo (3)
12. Juan da Bouza, casado (6)
13. Manuel do Pico (6)
14. Vicente Lopez, viudo (3)
15. José de Corral, casado (6)
16. Antonio da Bouza, (6)
17. Juan Cebreiro (6)
18. Marcos Cebreiro (6)
19. José Lopez (6)
20. Gaspar Ferndez (6)
21. José de Castro (6)
Barrio de Pontoibo
1. Luisa Gonzalez, viuda (3)
2. Nicolasa Fernandez (3)
3. Cayetano do Barro, casado (6)
4. José García (6)
5. Miguel García (6)
6. José Fontao (6)
7. Antonio Uceira (6)
8. Laviuda de Rosendo Lopez (3)
9. Manuela Freire, viuda (3)
10. Juan Cebreiro, viudo (3)
11. Manuel Ferndez Cavarcos, casado (6)
12. Manuel Cebreiro (6)
13. Blas García (6)
14. Antonio García (6)
15. Vicente Yanes (6)
16. Jacovo Caruncho (6)
17. Antonio Caruncho (6)
18. Antonia Lamas, viuda (3)
19. José Ramos, casado (6)
20. Juan García (6)
21. Juan de Castro (6)
22. Juan de Castro el nuevo (6)
23. Antonio Lopez (6)
24. Juana Rodríguez, viuda (3)
25. Domingo García, casado (6)
26. José Vermudez, casado (6)
27. Jacinta Permui, viuda (3)
28. Pedro Cavaleiro, casado (6)
29. José Lopez (6)
30. Manuel do Chao (6)
31. Andres Ferndz (6)
32. Vicente Romero (6)
33. Antonio do Barro (6)
34. Antonio Baamonde (6)
35. José do Barro, viudo (3)
36. Antonio Permui, casado (6)
37. Pedro Vázquez (6)
Medianeros qe gastan cera y se administran en la parroquia
La viuda de Juan Lopez (3)
La de Nicolas García Obaya (3)
Antonio Fontao, casado (documento deteriorado)
Fernando Fontao, casado (6)
Antonio Franco (6)
Gabriel Jarel (6)
Bernardo Fraga (6)
Antonio Bouza (6)
Alejandro Fraga (6)
Domingo da Pena (6)
Antonio Togeiro (6)
Tomas Fernandez (favanos), casado (6)
Luis Martinez (6)
Jose Vivero (6)
Pedro do Pico (6)
Manuel Cavarcos (6)
Luis Cavarcos (6)
Francº Caveiro (6)
Cuia relacion está conforme con las noticias y asientos facilitados porlos respectivos Maiordomos de ambas Cofradias. Puentes Septe. de 1845.
Juan Franco. Murado
Cura Rº
El Alguacil de la Alcaldia de las Puentes ó de los Numerarios del Juzgado que sea requerido, por parte del Sr. Cura Parroco de aquella (ilegible por deterioro) relacion, entindrá a los sugetos en ella comprendidos para que confesando la deuda paguen a tercero dia, apremiandoles con embargo y venta de vienes pasado dcho termino; y si alguno negase ó manifestase tener alguna escepcion, el mismo (ilegible) comparecerá a juicio verbal señalandole (ilegible) día Miércoles sigte. a la diligencia. Santa (ilegible o borrado, probablemente poñía “Santa María de Puentes”)Septiembre 10 de 1846.
Francº Losada Aguiar

Consegue en tempo real avisos de novos artigos no teu dispositivo, subscribete agora.

También podría gustarte
Comentarios