ADIANTE, Asociación de Ex-alcohólicos

En el año 1990 inicio sus primeros pasos la Asociación de Exalcohólicos “ADIANTE” de As Pontes. El párroco de As Pontes, D. Manuel Mejuto, preocupado por el problema del alcoholismo y apoyado por Cáritas Parroquial, pone todo su empeño en…

Mª Lourdes Acera Olaso – Pintora

Nace en Durango, (Biscaia); en 1969, no 1993 trasladase a As Pontes por motivos de traballo. Cursa estudios de Belas Artes na Universidade do País Vasco realiza cursos centrados en actividades do seu interese, como a plástica infantil,…

Amigos do Teatro

O grupo "Amigos do Teatro" formase nunha iniciativa duns afeccionados ao teatro, baseándose na idea de que se podía tentar levar a diante o comezo de actividades teatrais na Vila de As Pontes. O primeiro paso dáse a traveso dunha…

Achégate o Eume…

O Centro de Desenrolo Rural EuroEume, actúa nun territorio que comprende nove Axuntamentos que fican no Noroeste de Galicia. Cinco deles están na conca do río Eume, eixo principal do territorio. Destes, A Capela, Monfero e As Pontes…

Fernando Vérez Tojeiro

Nace en as Pontes no ano 1964. Dende moi neno, encarreira a súa actividade artística dentro de distintas ramas da artesanía: madeira, coiro, cerámica... Totalmente autodidacta, decántase dende 1976 pola madeira.

Carmen Muíño – Pintora

Carmen Muíño nace en Cedeira (A Coruña), en 1942 pero dende os dous anos reside en As Pones, comeza a súa carreira artística tardiamente e realiza a súa primeira exposición en 1992. Dende entón xa non deixara de expoñer.

José Vázquez Castro (VASCO)

José Vázquez Castro naceu o 30 de decembro do 1975 en As Pontes. Cursa estudos na especialidade de Cantería e participa no "Obradoiro de Escultura Celta, en alabastro", impartido po-lo mestre escultor Eadhmonn Ua Cuinn (Condros).

Lesneven

Situada no corazón da antiga diocese de Léon, a cidade de Lesneven ocupa unha privilexiada situación que para o mellor e o peor, selou o seu destino a través da súa historia, tanto no aspecto militar, coma no administrativo, cultural e…

Irmanamento Lesneven As Pontes

O irmanamento entre a vila de As Pontes de García Rodríguez e a pequena cidade bretona de Lesneven naceu no ano 1990 por iniciativa do municipio bretón dentro dos programas auspiciados pola Unión Europea. Esta idea foi ben acollida no…