As plantas de San Xoán

Para os celtas e especialmente para os druídas, las plantas eran algo de vital importancia e o seu control por parte deles para obter beneficios delas. Moitas plantas e árbores tiñan un carácter sagrado para os antergos, especialmente o…

21.-REFEITAS-ACEITES É BALSAMOS:

Primeira entrega dunha restra de refeitas: MOITO COIDADO: Nestes últimos anos o uso dos antibióticos sintéticos aumentou un 30%, isto debese a automedicación e a crenza de que moitas veces os antibióticos son medicamentos que serven para…

FESTAS E CELEBRACIÓNS CELTAS.

O calendario celta: O calendario celta baseábase na lúa e mais no sol, con meses equivalentes a ciclos luares e anos con cantidades variables de meses, có fin de axustar os períodos (5 anos de 62 meses) ás estacións. Ese axuste consistía en…